آرامشآرامش درونآموزشارتباط با خداخودسازیعمومیمثبت اندیشی

اسرار اعداد فرشتگان چیست ؟

فرشتگان چه پیامی برای ما دارند؟

راز اعداد فرشتگان _ یکی از رایج ترین و هیجان انگیزترین روشهایی که فرشتگان از طریق آنها ما را هدایت می کنند اعداد فرشته است. اعداد فرشته توالی اعدادی است که رهنمودهای الهی را با اشاره به معنای خاصِ رمزشناسی اعداد انجام میدهد. در رمزشناسی اعداد که همان دانش الهی اعداد محسوب می شود پی برده اند که هر عدد با خود معنای ارتعاشی خاصی را به همراه دارد که فراتر از یک کمیت ساده و پیش پا افتاده است.

این فرکانسِ ارتعاشی مشابه با فرکانس هایی است که در آن فرشتگان و دیگر موجودات آسمانی طنین انداز می شوند. اغلب، زمانی که فرشتگان نگهبان ما می خواهند توجه ی ما را جلب کنند، مجموعه ی ویژه ای از اعدادِ تکرار شونده را برایمان می فرستند که بارها و بارها در تجارب روزانه ی ما ظاهر می شوند. این تکرار دنباله ای است که غیر عادی به نظر میرسد و باعث میشود به هرکجا که بنگریم آنها را ببینیم و به دنبال مفهوم آنها باشیم.

اگرچه تمام مدت فرشتگان در اطرافمان هستند، اما فرشتگان نگهبان همیشه با روشهای ساده و روشن با ما ارتباط برقرار نمی کنند تا بتوانیم به آسانی متوجه ی آنها شویم. اکثر اوقات انتقال پیام توسط فرشتگان راهنما با نشانه های مرموز و اتفاقات عجیب همراه است، در نتیجه شخص باید اتفاقات را به صورت پیوسته دنبال کند تا به مفهوم و درک‌ آنها برسد.
بخاطر داشته باشید فرشتگان‌ مخلوقاتی هستند آسمانی که در قلمرویی با فرکانسِ ارتعاشی بالاتر از دنیای فیزیکی زندگی میکنند. فرشتگان توسط قوانین خداوند محدود شده اند بنابراین نمی توانند بدون موافقت مستقیم ما در وقایع زندگیمان دخالت کنند. به همین دلیل است که فرشتگان نگهبان باید راهنمایی های خود را با علائم و پیامهای نمادین برایمان ارسال کنند.

بیشتر بخوانید: تاثیر تلقین بر ضمیرناخودآگاه

راز اعداد فرشتگان چیست و چگونه عمل می کنند ؟

اعداد فرشته عموماً به صورت تصادفی معنادار و یا، مقارن عمل میکند. مقارن اصطلاحی است که اولین بار توسط روانشناسی به اسم (C_G_JUNG ) ابداع شد که معتقد بود ذهن ما به یک جهان کل متصل است که وی آن را (ضمیر ناخودآگاه) می نامید.
رویدادها زمانی اتفاقی محسوب می شوند که معنادار و غیرطبیعی باشند. این رویدادها مانند یک ضربه ای از سوی نیروی هدایتی غیرقابل رویت است که نشان دهنده ی ملکوتی بودن آنهاست.

راز اعداد فرشتگان و مشاهده اتفاقات معنادار

تصور کنید که در نیمه ی شب از خواب بیدار شده اید و ساعت بدون هیچ دلیل خاصی ۳:۳۳ را نشان میدهد. فردای آن روز پس از بیدار شدن در مسیر رسیدن به محل کار خود در یک کافی شاپ توقف میکنید و ناگهان عدد (۳۳۳) را روی برگه ای بر روی پیشخوان مشاهده می کنید . غروب همان روز در راه بازگشت به خانه بر روی بیلبوردی در اتوبان عدد ۳۳۳ میبینید. به منزل می رسید و متوجه قبض برق می شوید و باز هم عدد 333 توجه شما را جلب می کند.  ناگهان متوجه میشوید که این اعداد برای چند روز متوالی و شاید هفته ها برایتان تکرار شده اند. اگر موقعیتی اضطراری وجود داشته باشد، می توانید دریابید که تکرار این اعداد هشداری از جانب فرشته ی نگهبان شماست. اگرنه، ممکن است پیام عمیق تری وجود داشته باشد. این همان جایی است که رمزشناسی اعداد و معانی آنها وارد عمل می شوند. در این مورد میتوان گفت عدد ۳ نمادی از رشد، خلاقیت و ورود به بعد معنوی را بیان میکند.
آیا به دنبال راه هایی برای عمیقتر کردن بعد معنوی زندگی خود بوده اید؟
به واسطه ی عدد ۳۳۳ ممکن است فرشته ی نگهبان، شما را به مسیری معنوی هدایت کند که در ضمیر ناخودآگاه به دنبالِ آن بوده اید.

ارتباط با فرشتگان

چگونگی برقراری ارتباط ما با اعداد فرشتگان

همان طور که قبلا هم گفته شد فرشتگان موجوداتی آسمانی و خالص هستند و در حوزه ای میتوانند عمل کنند که فرکانس ارتعاشی بالایی دارد. قلمروی مادی بسامد ارتعاشی بسیار کمتری دارد در نتیجه فرشتگان برای برقراری ارتباط با ما اینکار را از طریق ذهنمان انجام می دهند. ذهن انسان تنها وسیله ای است که در حیطه ی مادی قادر به درک و تفسیر اطلاعات از قلمرویی متعالی با ارتعاشات فرکانسی بسیار بالاست. اعداد دارای ماهیتی ارتعاشی هستند که شبیه به فرکانس ارتعاشی قلمروی فرشتگان است. هر عدد معنای ارتعاشی خود را دارد که به شما اجازه میدهد تا پیامهایی که از منبع کل دریافت می کنید را تفسیر کنید. زمانی که مجموعه ای از اعداد را می بینید، اطلاعات ویژه ای در مورد وضیعتی که میتوانید برای بهبود زندگی خود استفاده کنید را به دست می آورید.

 

چگونه می توان به راحتی راز اعداد فرشتگان را تفسیر کرد ؟

فرشتگان عاشق و دلسوز شما هستند و فقط بهترین چیزها را برایتان می خواهند. زمانی که فرشتگان شما برایتان پیامی ارسال می کنند، می توانید مطمئن باشید که آنها در حال تلاش هستند تا به شما نشان دهند که چطور می توانید زندگی خود را بهتر کنید. روزانه، همانطور که از گوشی خود استفاده میکنید، تلویزیون تماشا میکنید، برای کاری به بیرون از خانه می روید و یا در مغازه ها توقف می کنید، مطمئناً تعداد زیادی از توالی های عددی را خواهید دید که قطعاً حاویِ اطلاعاتِ ارتعاشی، از قلمروی آسمانی می باشند.

بیشتر بخوانید: خود برتر کیست ؟

 

در اینجا یک راهنمای بنیادین از اعداد، که کلیدی برای فهم بهتر آنهاست ارائه شده است.
۱. این عدد بیانگر اصالت، رهبری و عدم وابستگی است. هرگاه این عدد را مشاهده کردید بدانید سرآغازی جدید در زندگیتان درحال وقوع است.

۲. این عدد بیانگر همکاری، معاشرت و حساسیت به دیگران است. میتواند نشانه ای از همکاریِ بیشتر شما با دیگران و بالابردن حساسیت نسبت به آنها باشد.

۳.این عدد بیانگر معنویت، خلاقیت، ابراز عقاید و خصوصیات شخصی میباشد. فرشتگان ممکن است از این عدد استفاده کنند تا راهی برای خلاقیت و شادی معنوی را به شما نشان دهند.

۴. این عدد بیانگر مقاومت، پایداری، کار و حرفه است. هرگاه این عدد را مشاهده کردید آن را به عنوان اخطاری در حرفه و موقعیت کاری خود تلقی کنید.

۵. این عدد بیانگر ماجراجویی، تهییج و هوشیاری برتر است و نوید دهنده ی آنست که خوشبختی و ساعات خوش در راه است.

۶. این عدد بیانگر تمام مواردی است که در ارتباط با خانه هستند. مانند خانواده و مسئولیتهای وابسته به آنها

۷. این عدد بیانگر آنست که شما در راستای اهداف معنوی خود قرار گرفته اید. عدد ۷ عددی آسمانی است و بشارت دهنده ی فرصتهای الهی پیش روی شماست.

۸. این عدد بیانگر فراوانی، وفور نعمت و کامیابی مادی است. با مشاهده ی این عدد میتوانید دریابید که فرشتگان در حال ارسال راهنمایی جهت دریافت این فراوانی و نعمت توسط شما هستند.

۹. این عدد بیانگر کمال عمیقتری از روح شماست. این عدد نشانی از عالم هستی برای شماست و میگوید که کار الهی خود را به صورت جدی شروع کنید. (منظور از کار الهی دراینجا استعداد و آرزویی است که هر فرد با آن به دنیا آمده و رسالت شماست)

۱۱. این عدد ارباب اعداد محسوب می شود و نشان از آن دارد که باید به دریافتهای ناگهانی (وحی های الهی که به ذهنتان خطور میکند) توجه ی عمیقتری داشته باشید. شاید شخصی را در مسیر راه زندگی خود ملاقات کنید که به ارتعاشات بالاتری از عالم هستی وصل باشد و وی باعث بهبود وضعیت موجود در شما شود.

۲۲. این عدد از طرف ارباب ساخت و ساز آسمانی است که به شما هشدار میدهد تا از توانایی های خود استفاده کنید تا رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید.

 

راز توالی اعداد فرشتگان

 

راز توالی اعداد فرشتگان چیست

هنگامی که با توالی های تکراری اعداد در زندگی روزمره خود مواجه می شویم، احتمالا باید آنها را پیامی از جانب فرشتگان نگهبانمان تلقی کنیم.همان طور که گفته شد اعداد فرشته دارای معانی خاص از سوی فرشتگان محافظ هستند که برای راهنمایی ما از جانب آنها ارسال میشوند. فرشتگانِ نگهبان ما موجودات آسمانی و چندبعدی هستند که همیشه برای کمک، تشویق، حمایت و ارائه عشق مارا همراهی می کنند. فرشتگان از طریق استفاده از اعداد فرشته هدایتهای ویژه ای را برایمان ارسال میکنند. این پیام ها ممکن است جهت چگونگی رشد ما در مسیر معنوی و یا در مورد اتفاقی که در آینده رخ میدهد هشدار دهند. با تفسیر درست اعداد فرشتگان میتوانیم از این رهنمودها برای بهبود زندگی و پیشرفت خود در مسیر الهی استفاده کنیم. بطور مثال : معنای عدد 1111 چیست؟

برای درک پیام عدد 1111 ابتدا باید معنای عدد1 را بدانیم.
در علمِ معناشناسی اعداد، عدد1 دارای ماهیت ارتعاشی بالا با ویژگی های رهبری است.
رهبری، خوش بینی، انرژی مثبت و جاه طلبی همگی با عدد1 نشان داده میشوند. زمانی که ما شماره 1 را دوباره و دوباره میبینیم، می تواند به این معنا باشد که آغازی جدید در اطرافمان وجود دارد.
عدد 1111 پیام ویژه ای از جانب فرشته ی نگهبان است که به توانایی شما برای اتصال به استادان در قلمرو ملکوتی اشاره میکند. این عدد نشانه ی ارتباط شما با قلمرو ملکوتی، خداوند و انرژی منبع است که نشان از توانایی شما برای به ظهور رسانیدن خواسته ها و پتانسیل روحیتان دارد.
زمانی که مجموعه ای از اعداد به صورت مداوم برایتان تکرار می شوند (مانند عدد 1111) به معنای آنست که فرشته ی نگهبان می خواهد پیام بسیار مهمی را برایتان ارسال کند.
فرشتگان نگهبان و استادان ملکوتی فقط برایتان آرزوی خوشبختی و آرامش می کنند.
پیامهایی که ما از جانب فرشتگان نگهبان خود دریافت میکنیم به ما کمک می کنند تا به وسیله ی پشتیبانی و تشویق آنها، به اهداف خود دست پیدا کنیم. با تجزیه و تحلیل اعداد فرشتگان و با توجه به معانی آنها، میتوانیم به پیامها توجه کنیم و از راهنمایی فرشتگان برای تحقق در کار و زندگی روزمره بهرمند شویم. در شرایطِ معنوی، این تجربه به عنوان انطباق شناخته میشود و نشان میدهد که مسئله ی بسیار مهمی که عمیقا معنادار است اتفاق افتاده است. هرگاه عددی به صورت مداوم تکرار شود درواقع قدرت معنایی آن را تقویت می کند.
دیدن عدد1111 یک پیام موکد از فرشتگان است که ما در فرآیند معراج درگیر هستیم. عدد 1111 فعال کننده ی انرژی الهی هر فرد است.
هر شخصی در دوران زندگی خود تجاربی داشته که وجود خداوند را با پوست و استخوان خود احساس کرده اما، چون راهی برای فهم و درک بیشتر آن نیافته، دچار سردرگمی و درنهایت فراموشی شده است اما، ما با کمک استادان الهی و فرشتگان در فرآیند تکامل معنوی که به عنوان فرآیند معراج شناخته می شود درگیر می شویم و توسط فرشتگان آن تجربیات را به خِرَد تبدیل خواهیم کرد که راه را برایمان هموار می سازد.

چه رازی در عدد 000 نهفته است؟

راز اعداد فرشتگان (معنای عدد000)

درحالی که عموم مردم عدد صفر را نماد “هیچ” میدانند، اما معنای معنوی آن بسیار وسیع و گسترده تر از یک تعریف ساده است. صفر یک دایره است، که نماد تکمیل، اتصال و یگانگی با همه چیز است. این دایره نماد لایتناهی محسوب می شود. هنگامی که به عناوین مختلف در زندگی روزمره خود عدد صفر را مشاهده میکنیم به معنای پیامی از جانب فرشتگان نگهبانمان در ارتباط با منبع الهی است. اعداد توسط روشهای مختلفی در تجربیات روزمره ی ما نمایان میشوند که شامل قیمتها، تاریخ ها، شماره تلفنها، آدرسها و مخصوصا زمان هستند.

هرگاه عددی را به صورت تکرار شونده و تکثیر شده میبینید به معنای قدرت و ضرورت آن عدد است که توسط فرشتگانِ شما برایتان ارسال شده است.
اگر یک یا دو صفر(00) را همزمان مشاهده کردید به این معناست که ضمیر ناخودآگاه شما به دنبال ارتباط با منبع هستی و لایتناهی است و اگر سه صفر(000) را مشاهده کردید به معنای ضرورت بیشتر این موضوع و معنای قدرتمندتر پشت آن است.
عدد 000 پیامی مملو از عشق از جانب خالقِ ماست، که توسط فرشتگان به ما داده میشود. چنین پیامی اصولا در حالت سردرگمی و نگرانیهای احساسی به ما داده میشود تا خاطر نشان کند که خداوند و فرشتگانِ نگهبان، ما را عاشقانه دوست دارند و به ما اهمیت می دهند.
با گوش فرادادن به پیامهایی که فرشتگان محافظ ارائه می دهند، می توانیم حمایت و هدایت مورد نیاز برای ارتباط با خداوند و منبع هستی را دریابیم. عدد 000 پیامی بسیار مثبت است که نشان میدهد شما به منبع معنوی انرژی هستی متصل هستید و همین باعث میشود پاسخ تمام سوالاتی را که به دنبال آنها هستید را دریابید. هر زمان که یک چرخه کامل میشود کل سیستم دوباره به صفر ختم می شود.

_ عدد فرشته 000 نشانه ی آن است که ما مرحله ای از زندگی را تمام کرده و درحال وارد شدن به مرحله ای دیگر هستیم. (مرحله در اینجا به معنای درس گرفتن و پیامی الهی از جانب خالق هستی، جهت بهبود وضعیتی که در آن سردرگم بوده ایم است)

_ فرشتگان ما موجوداتی چندبعدی هستند که به طور همزمان به گذشته و آینده دسترسی دارند. آنها صرف نظر از مکان و زمانی که در آن هستیم همیشه درکنارمان هستند و در همه حال آماده ی دادن پیام مورد نظر جهت بهبود وضعیت موجود می باشند.
_ مشاهده ی عدد 000 به این معناست که باید به نشانه هایی که توسط فرشتگان برایمان ارسال می شوند توجه ی بیشتری بکنیم، تا آنها بتوانند پیامهای بیشتری به ما بدهند.
_ با خالی کردن ذهنمان از افکار روزمره و بی اهمیت و تمرکزِ بیشتر بر روی پیامهای فرشتگان، می توانیم به راز خلقت پی برده و هدف آفرینشمان را دریابیم.

فرشتگان همواره به ندای مدد خواهی ما پاسخ میدهند. با فرشتگان نگهبان خود صحبت کنید و مطمئن باشید که آنها صدای شما را می شنوند و به سوالات و در خواستهای شما جواب می دهند.

لطفا پس از مطالعه نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

 

لطفا با لایک این مطلب ما را دلگرم و حمایت کنید.

 

13+

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن