قانون جذب مسیر مشخص رسیدن به موفقیت

قانون جذب مسیر مشخص رسیدن به موفقیت

قانون جذب کائنات قویترین قانون کائنات است. درست مانند قانون جاذبه، همیشه موثر و در جنب و جوش است. در همین لحظه هم در زندگیت…

برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه در ۵ مرحله

برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه در ۵ مرحله

برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه چگونه اتفاق می افتد؟  قانون زندگی قانون باور است. باور می تواند به صورت فکری که در ذهن شما است، خلاصه شود.…

مودراها چه هستند و چه کاربردی دارند؟

مودراها چه هستند و چه کاربردی دارند؟

مودرا چیست ؟ مودرا چیست – مودرا به حالت و حرکات انگشتان دست گفته می شود که به منظور رسیدن به هدف خاصی شکل می…