قانون جذب مسیر مشخص رسیدن به موفقیت

قانون جذب مسیر مشخص رسیدن به موفقیت

قانون جذب کائنات قویترین قانون کائنات است. درست مانند قانون جاذبه، همیشه موثر و در جنب و جوش است. در همین لحظه هم در زندگیت…

مودراها چه هستند و چه کاربردی دارند؟

مودراها چه هستند و چه کاربردی دارند؟

مودرا چیست ؟ مودرا چیست – مودرا به حالت و حرکات انگشتان دست گفته می شود که به منظور رسیدن به هدف خاصی شکل می…

چگونه با ضمیرناخودآگاه به اهداف خود برسید؟

چگونه با ضمیرناخودآگاه به اهداف خود برسید؟

ضمیرناخودآگاه – ذهن انسان از دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است. اگر مغز را به صورت عمودی برش بزنیم ،قسمت چپ مغز که…

جملات تأکیدی مثبت روزانه

جملات تأکیدی مثبت روزانه

جملات تأکیدی مثبت روزانه یکی از قوی ترین راه ها برای برنامه ریزی مجدد ذهن ناخودآگاه است. همانطور که در مقاله معجزه عبارات تأکیدی گفته…

تجسم خلاق چیست و چگونه کار می کند؟

تجسم خلاق چیست و چگونه کار می کند؟

قدرت تجسم خلاق – حتما نام قانون جذب را شنیده اید. معجزات قانون جذب هر لحظه در حال وقوع هستند. قانون معجزه گر کائنات که…