قدرت ذهن و معجزات شگفت انگیزش در زندگی این زن

Janine Shepherd
قدرت ذهن انسان همواره رازی است که محققان طی سالهای زیادی در پی کشف آن بوده و هستند. ذهن انسان مرجع تمام فعالیتهایی ست که انجام می دهد. اما این چیز مرموز و عجیب به چشم دیده نمی شود، قدرت ذهن قابل اندازه گیری نیست، ظاهرا ذهن در مغز انسان جا دارد اما واقعا کجاست؟ چگونه کار میکند؟ چگونه می توان با استفاده از قدرت ذهن زندگی خود را متحول کرد؟ چگونه می توان کنترلش کرد؟ سوالات زیادی از این قبیل وجود دارد و جواب قطعی و مشخصی برای آنها نیست. اما با مراجعه به تاریخ و مطالعه زندگی افراد...