آرامشآرامش درونتندرستیچاکراقانون جذبمدیتیشن

چشم سوم را چگونه فعال کنیم؟

چشم سوم چیست؟

چشم سوم یکی از هفت چاکرای اصلی در بدن است، یعنی چاکرای ششم. از چشم سر برای دید عادی استفاده می شود و از چشم سوم برای بیداری معنوی و ارتباط با کائنات استفاده می شود. رنگ این چاکرا ، نیلی رنگ می باشد و در فاصله بین دو ابرو و کمی بالاتر قرار دارد. در حین انجام مراقبه نیز از این چاکرای چشم سوم  برای تمرکز استفاده می شود.

همچنین برای تصویرسازی و تجسم اهداف نیز چشم سوم مورد استفاده قرار می گیرد. چشم سوم مرکز اتصال سه کانال انرژی آیدا، پینگالا، سوشومنا می باشد که با ادغام انرژی کیهانی و قمری و خورشیدی در فرد بیداری روحی ایجاد می کند و در هنگام بیداری این فرد، قدرت روشن بینی، روشن شنوی، تله پاتی و پیشگویی پدیدار می گردد.

چاکرای ششم یا چشم سوم را به نام های آجنا چاکرا ، چاکرای پیشانی، چاکرای نور، چاکرای بصیرت، چشم دل، چشم درون ،دیده ی دریا و…. می نامند. چشم سوم در کالبد اثیری ما قرار دارد و نسبت به کالبد فیزیکی لطیف تر و رقیق تر می باشد. چشم سوم وجود خارجی دارد، اما فیزیکی و مادی نیست، بلکه متافیزیکی و اثری می باشد ، پس نمی توان گفت چون کیفیت فیزیکی ندارد، پس وجود هم ندارد.

چاکرای چشم سوم مرکز فرماندهی بر دیگر چاکراها و مسئول نظارت بر ذهن است. این چاکرا پل ارتباطی بین بعد فیزیکی و متافیزکی انسان است. شناخت چشم سوم از دیرباز در میان اقوام مرسوم بوده است، و در برخی از مذاهب مثل هندوها، جزیی از آیین مذهبی شان به شمار می رود که روزانه حداقل یکبار پودری نیلی رنگ را به صورت نقطه ای برای فعال سازی و تحریک چشم سوم در این قسمت می گذاشتند. مسلمانان نیز در هر شبانه روز 17 رکعت نماز بجا می آورند و در هر رکعت دوبار پیشانی را به سجده می گذارند و چشم سوم را تحریک و فعال می کند. در اسلام خواندن نماز معراج مؤمن و سجده یعنی عروج به عالم معنا می باشد. پس مطمئناً فعال سازی این چاکرا بسیار ارزشمند و مهم بوده است و خداوندی که همه انسان ها را دوست دارد، این اعمال عبادی را توصیه کرده است تا به این وسیله انسان تعالی یابد و به بصیرت و آگاهی معنوی دست پیدا کند.

پیامبر اکرم  (ص) می فرماید:  آن گاه که خداوند خیر بنده اش را بخواهد، چشم دل بنده اش را می گشاید تا ببینید آن چه که با چشم سر نمی توان دید و غایب است.

کاربرد چشم سوم چیست؟

همان طور که گفته شده، چشم سوم پلی ارتباطی بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه، مغز و ذهن و فیزیک و متافیزیک می باشد. چشم سوم شاه راهی برای رفتن به فراسوی مکان و زمان می باشد. یعنی اینکه زمانی که جسم ما در لحظه حال است نمی تواند همزمان در گذشته و یا آینده هم حضور داشته باشد و یا لحظه ای که در یک مکان است نمی تواند در همان لحظه در یک مکان دیگر نیز حضور داشته باشد. اما این وضعیت در مورد کالبد متافیزکی انسان صدق نمی کند.

پس در واقع با چشم سوم می توان به تمام مکان ها و زمان های عالم مادی و ماورایی سفر کرد. به عبارت دیگر چشم سوم دریچه ورود  انسان به دنیای معنویت است. چشم سوم همچنین ابزاری برای تله پاتی می باشد. تله پاتی یعنی دور آگاهی و ایجاد ارتباط از طریق افکار بدون استفاده از حواس پنجگانه و فعل و انفعالات فیزیکی. اگر چشم سوم فعال باشد می توان از طریق تله پاتی ارتباط برقرار کرد. مثل احساسی که از بین عشاق واقعی  وجود دارد و ممکن است از فرسنگ ها دورتر با هم در ارتباطند و این دلیلی به جز امواج مغزی هماهنگ و یکسان در آن ها نیست که عاملش عشق است.

با این توضیحات شما می توانید برای هر شخصی پیام بفرستید. البته باید بتوانید بر روی چشم سوم خود تمرکز کنید و در این هنگام تصویر شخص مورد نظر را در ذهن خود تجسم کنید و  با تجسم خلاق خود او را در حال دریافت پیام ببینید.

چشم سوم کانال ارتباطی با ضمیر ناخودآگاه و مرکز نیروی درونی ماست، بهمین علت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضمیر ناخودآگاه عاملی است که می تواند ما را به اهداف مان برساند و با برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه می توان به تمام خواسته ها دست پیدا کرد. از طریق چشم سوم می توان با خود برتر ارتباط برقرار کرد. قدرت ذهن، خرد، عقل، درک شهودی و بصیرت در چشم سوم نهفته است.

جالب است بدانید که تمام افکار و احساساتی که ما به چشم سوم می فرستیم، انرژی جذب می کنند تا در نهایت از طریق قانون جذب به واقعیتی در دنیای مادی تبدیل شوند. ممکن است فوراً اتفاق بیفتند و یا شاید کمی طول بکشد، اما بالاخره چیزی که تصور و تجسم کرده ایم دوباره ظاهر و نمایان می شوند و در واقع خلق می شوند.

پس با این تفاسیر چشم سوم همه چیز را خلق می کند، در نتیجه بهتر است همیشه برای خودمان و دیگران چیزهای خوب طلب کنیم، آرزوی خوب و خیر داشتن برای دیگران به ما آرامش می دهد و همچنین بدخواهی برای دیگران حس ناخوشایندی در ما ایجاد می کند، پس برای آرامش خودمان هم که شده برای تمام موجودات چیزی جز خیر و آرامش نخواهیم و مراقب کارما ی اعمال خود باشیم.

 

آیا باز شدن چشم سوم خطر دارد؟!

همان طور که در مقاله های پیشین در مورد چاکراها صحبت شد، هر چاکرا با رنگ مخصوصی در ارتباط است و یکی از راه های ساده برای فعال سازی و باز کردن هر چاکرا ، نگاه کردن به رنگ همان چاکراست، برای مثال به طور مستمر نگاه کردن به رنگ نیلی باعث فعال سازی چاکرای ششم یا چشم سوم می شود. البته قابل به ذکر است که با انجام مراقبه مخصوص هر چاکرا به خوبی می توان چاکرای موردنظر  را پاکسازی و فعال نمود.

اما بابد بدانید که فعال سازی چاکرای ششم نیاز به سال ها تمرین و ممارست دارد و یک شبه اتفاق نمی افتد. چشم سوم بسته، مانند دیواری بتنی است که باید کم کم و به آهستگی روزنه ای در آن گشود تا کاملا باز شود. گاهی ممکن است با سال ها تمرین هم باز نشود. چشم سوم در ابتدای تولد در نوزادان باز است و با افزایش سن کم کم بسته و غیر فعال می شود. با مراقبه بر روی چاکرای چشم سوم یا آجنا می توان آن چنان قدرتمند شد که به همه خواسته های خود رسید، چون دستوری که در چشم سوم صادر می شود باید که به اجرا درآید؛ آجنا به معنای «دستور» می باشد.

فعال سازی چشم سوم نیاز به آگاهی و خرد فراوانی دارد. هیچ زمان برای باز کردن این چاکرا به زور و سماجت متوسل نشوید و تا هماهنگی کاملی بین چاکرا های تان برقرار نکرده اید تمرینات مضاعفی بر روی این چاکرا انجام ندهید. چون این فشار مضاعف ممکن است بر غده پینه آل مغز اثر سوء گذاشته و فعالیت های فیزیکی جسم و از جمله خواب و بیدار فرد را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ممکن است تعادل چاکرای بالایی را نیز بر هم بزند و شاید دچار سردردهای شدید و یا میگرن و یا خستگی مفرط شوید.

شاید از خطرات باز شدن چشم سوم چیزهایی شنیده باشید! نگران نباشید منظور از خطر ،این نیست که ممکن است چیزهای عجیب و غریب و یا موجودات غیرارگانیک را ببینید! چون رسیدن به چنین درجه ای از فعال بودن، شاید پس از سالها تمرین و ریاضت هم امکان پذیر نباشد.

البته سعی نکنید بدون هماهنگی و تعادل در همه چاکراها، بر روی چشم سوم تمرکز کنید، چون اگر صبر و تحمل نداشته و متوسل به زور شوید ممکن است چیزهایی را در کائنات ببینید که اصلاً تمایلی به دیدنشان ندارید.

بهتر از قبل از تقویت چاکرای ششم تمامی چاکراها را به ترتیب از اول و با صبر و حوصله پاکسازی کنید، چون در غیر اینصورت تمامی انرژی های منفی و راکد موجود در این چاکرا (مانند لیوانی که از آب و گل انباشته شده و با تکان دادن گل آلودتر می شود) به جنبش درآمده و شاید مسائلی را تجربه کنید که اصلاً میلی به مشاهده آن ها ندارید. پس این توصیه را جدی بگیرید و ابتدا هفت چاکرا را پاکسازی کنید.

برای تهیه پاکسازی کامل هفت چاکرا به لینک زیر مراجعه کنید:

تاثير کریستالها بر چاکرای ششم

کریستالها عوامل نیرومند دگرگونی و شِفا هستند. کریستالی که به رنگ چاکرای مربوطه باشد در درمان چاکراها بسیار مؤثر است. دراز بکشید و کریستال را در ناحیه ی چاکرای مربوطه قرار بدهید.
در مورد تقویت چشم سوم می توانید از کریستال های کوارتز شفاف، سنگ ماه،یاقوت کبود استفاده کنید.
حس ارتعاشات ظریف و حساس کریستالها هر نوع انرژی منفی را از چاکرا پاکسازی میکند. اگر نفس عمیق بکشید و به این چاکرا آگاه باشید ، میتوانید ارتعاشات کریستالها را حس کنید.
حتی میتوانید کریستالها را زیر بالش یا در محلی که میخوابید یا زیر تخت بگذارید تا چاکراها در هنگام خواب هم پاکسازی شود. حتی می توانید که در آبی که کریستال در آن قرار داده شده حمام کنید.

 

چشم سوم وسیله ای برای تله‌ پاتی

چشم سوم وسیله‌ای برای تله ‌پاتی است. تله ‌پاتی به معنی ایجاد ارتباط از طریق افکار و بدون استفاده از ابزار فیزیکی و حواس پنج ‌گانه و کلام می‌باشد.

همه انسان ها بالقوه دارای استعداد تله پاتی می‌باشند. این پدیده در انسان‌های اولیه یک راه ارتباطی معمول بوده است.

در صورتی که چشم سوم فعال و باز باشد، انسان‌ها می‌توانند به راحتی از طریق تله ‌پاتی با یکدیگر در ارتباط باشند.

دو معشوق در هنگام دوری از طریق فکر با هم ارتباط برقرار می‌کنند، در این موارد، علت این است که عشق، امواج مغزی را با هم هماهنگ می‌کند. مادران هرگاه فرزندانشان در خطر باشند، آگاه می‌شوند، حتی اگر هزاران کیلومتر از آنها دور باشند.

روش هایی برای فعال سازی چشم سوم

برای پاکسازی و فعال سازی چشم سوم باید از یک استاد کمک گرفت، اما اگر خودتان این کار را انجام می دهید به یاد داشته باشید که باید از چاکرای اول شروع به پاکسازی کرده و پله پله مراحل را انجام دهید و باز هم تأکید می کنم که از تمرینات مضاعف خودداری نمایید.

1- چشم سوم با سینوس ها در ارتباط است. پس برای فعال سازی چشم سوم می توان از شست و شوی سینوس ها و حفره های  کمک گرفت.

2- ماساژ و ضربه های آرام به چاکرای ششم باعث تحریک این چاکرا می شود. البته در ابتدا به صورت فیزیکی و در ادامه بصورت ذهنی. این تمرین باید در حین مراقبه و آرامش و خلسه انجام بگیرد. در وضعیت آلفا می توانید این تمرین را انجام دهید.

3- تمرین تراتاکا که با تمرکز بر چشم سوم همراه است هم می تواند به فعال سازی این چاکرا کمک کند.

جهت آموزش تراتاکا و افزایش تمرکز به لینک زیر مراجعه کنید

مراقبه-با-شمع

4- در حالت مراقبه تجسم کنید که نقطه ای در وسط پیشانی وجود دارد که کم کم به صورت دایره ای بزرگ و بزرگتر شده و به قطر حدود 20 سانتی متر رسیده است.

5- هر چیز زائد و اضافی را از اطراف خود دور کنید. چه وسایل اضافی در محیط کار و زندگی ، و چه افکار مزاحم و منفی را از درون و ذهن خود.

6-  با آگاهی کامل در وضعیت سجده قرار گرفتن بسیار سودمند است، چون چاکرای ششم را تحریک کرده و فعال می کند. خواندن نماز با آگاهی کامل و تمرکز یکی از راه های فعالسازی چشم سوم است.

7- در حالت مراقبه و یا وضعیت آلفا، تکرار و تمرکز بر مانترای (ذکر) «اووووومممممممم» داشته باشید، که در پکیج پاکسازی چاکراها به صورت کامل توضیح داده شده است.

یادتان باشد پس از باز کردن هر چاکرایی، به طور موقت آن را ببندید تا از خروج انرژی و به هدر رفتن آن جلوگیری کنید، همچنین مانع از ورود انرژهای زائد و منفی و همچنین دزدی انرژی شوید.

علائم و نشانه های باز شدن چشم سوم

1- از نشانه های باز شدن چشم سوم این است که درک شهودی بالایی برخوردار می شوید. با خود برتر راحت تر ارتباط برقرار می کنید. جواب سؤالات خود را به راحتی از شهود خود دریافت می کنید.

2- گاهی اوقات رویدادی را از قبل پیش بینی می کنید.

3- فقط از دید ظاهری به ماجرایی نگاه نمی کنید و عمق آن مسئله را درک خواهید کرد.

4- ممکن است به نور حساس شده و نورهای درخشان چشم شما را آزار دهند.

5- ممکن است دچار سردرد شوید، نگران نباشد بهترین راه برای کم کردن این فشار قدم زدن می باشد.

بیشتر بخوانید : تست میزان فعالیت چاکراها

6- ممکن است در نقطه آجنا دچار فشار و یا درد شوید، در هنگام باز شدن چشم سوم این فشارها عادی هستند.

7- قدرت تله پاتی در شما افزایش می یابد، به بیداری درونی و معنوی می رسید و دارای قدرت روشن بینی و روشن شنوی و … می شوید.

شما در این حال، مسیر درستی برای زندگی خود به عنوان هدف قرار داده و افسانه شخصی خود را به خوبی درک کرده اید و دیگر دلیلی برای کارهای نامناسب نمی بینید.

با چشمی باز و آگاهی کامل نشانه ها را دنبال کنید و بدون کمترین فشار به آن چیزی که می خواهید دست پیدا کنید. یادتان باشد هر چیزی در زمان خودش اتفاق می افتد. تمرین و تکرار کنید، اما به زور متوسل نشوید.

 

محافظت از چشم سوم

پس از پاکسازی چشم سوم نیاز است که مراقب آن باشید، وقتی دو نفر انرژي‌هاي چاكراي چشم سومشان را ترکیب كنند، قدرت روشن‎بيني آنها افزايش مي‎يابد. اگر هر دو در یک زمان انرژي‌هايشان را خالصانه ادغام كنند و واقعاً در مركز چشم سوم قرار بگيرند، قدرت درک آنها براي شناخت پديده‎هاي مختلف بسيار افزايش پيدا مي‎كند.

در اين وضعیت يك نور بسيار زيبا و درخشان سبز رنگ در اطراف آنها ديده مي‎شود، اين بيشتر در مردمان پاك و خوب اتفاق مي‎افتد. تركيب انرژي‌هاي چشم سوم از طريق ارتباط فيزيكي، عاطفي و يا فكري صورت مي‌گيرد. ارتباط عاطفي و فكري از راه دور نيز امكان پذير مي‌باشد، به همين دليل افراد از راه دور (تله پاتی) نيز مي‌توانند بر چشم سوم يكديگر تأثیر بگذارند.

در اين روابط اگر يكي از آن دو شخص، يا هر دو نفرشان داراي چشم سوم پاکسازی نشده باشند، آن رنگ سبز درخشان، كدر، مات و تيره مي‎شود. اين افراد اشراف شان به ابعاد ماورائي كاهش پيدا مي‎كند و محدود مي‎شود. افرادي كه با هم ارتباط نزديك فيزيكي و متافيزيكي دارند و يا آنهايي كه با هم ازدواج مي‎كنند، بايد خيلي مراقب اين پديده باشند.

در اين حالت‎ها اگر فقط چشم سوم يكي از دو نفر داراي مشكل است، نفر مقابل بايد خيلي مواظب باشد. اين بدان معنا نيست كه مردم از هم جدا شده يا بدور از هم زندگي كنند، بلكه بايد مراقب چشم سومشان باشند و از آن محافظت كنند. اين كار بسيار آسان است، ما مي‎توانيم يك حلقه‌ي محافظ كامل و هميشگي براي چشم سوم خود ايجاد كنيم. در بعضي افراد نيز چشم سوم به محافظت اختصاصي نياز دارد.

مطمئن‎ترين  و بهترین راه براي حفاظت از ابعاد فيزيكي و متافيزيكي خود ـ حفاظت از هاله، چاكراها و چشم سوم ـ توسل به حضرت حق‎تعالي مي‎باشد. همچنين به نظر مي‌رسد كه غسل و وضو با ايجاد حصاري از نور ماورايي پيرامون هاله‌ي انسان، از هاله، چاكراها و چشم سوم مواظبت مي‌كنند و از ورود عوامل منفي و مخرب به هاله و اثرگذاري آن بر چشم سوم جلوگيري مي‌كنند. به نظر مي‌رسد با مطالب ديني ما هماهنگي داشته باشد.

در احاديث بسیار زیادی وضو را نور، و وضو روي وضو را نور روي نور معرفي نموده‌اند. پيامبر گرامي اسلام (ص) فرموده‌اند: « (روز قيامت) بر اثر وضو، با پيشاني و دست و پاي سفيد بر من وارد مي‌شويد و هيچ كس جز شما اين خصوصيت را نخواهد داشت.»

 

لطفا پس از مطالعه نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

 

419+
خلاصه
چشم سوم را چگونه فعال کنیم؟
موضوع مقاله
چشم سوم را چگونه فعال کنیم؟
خلاصه مقاله
چشم سوم یکی از هفت چاکرای اصلی در بدن است، یعنی چاکرای ششم. از چشم سر برای دید عادی استفاده می شود و از چشم سوم برای بیداری معنوی و ارتباط با کائنات استفاده می شود.
نویسنده مقاله
ناشر
ریلکس سام وان
لوگوی ناشر

نوشته های مشابه

‫34 نظرها

 1. سلام وقت بخیر
  درخصوص مقاله واقعا واقعا عالی بود من مدتها دنبال این آگاهی بودم خصوصا در مورد چاکراها . تست چاکرا ها رو هم که انجام دادم . خیلی عالی بود . ممنون از مطالب ارزشمند و مفیدتون

    1. سلام دوست عزیز
     اگر مطالب مربوط به چاکراها رو به طور دقیق مطالعه کرده باشید متوجه می شید که باید قبل از تمرکز بر روی چشم سوم، هفت چاکرا پاکسازی شده باشند و این مورد از ملزومات سوالی است که پرسیدید
     بعد از پاکسازی میتونید از تمرینات مخصوص این چاکرا استفاده کنید. بعضی از افراد ممکنه در مدتی کوتاه و بعضی دیگر ممکنه تا سالها نتونن چشم سوم رو فعال کنن. پس به هیچ عنوان سعی نکنید با تمرینات زیاد و در زمان کوتاه چنین کاری رو انجام بدید، چون شدیدا بخودتون آسیب می زنید.

     1. سلام میخواستم بگم من اصلا در مورد چشم سوم چیزی نمیدونستم تا اینکه الان مقاله ی شما رو خوندم خیلی خوب بود و الان من یکم گیجم چون من تا کلاس ششم میتونستم اتفاقات رو پیش بینی کنم و واقعا درست بود دقیقا یادمه یه روز تو مدرسه تصویری دیدم که دختری از بالای پله پرت میشه پایین و درست زنگ بعدمون این اتفاق افتاد الانم خیلی کم پیش میاد گاهی اوقات فقط میتونم یکم خطر رو حس کنم الان به نظرتون چشم سوم من باز بوده بسته شده؟؟ یا اصن فعال نبود؟؟ کمکم کنین

     2. سلام دوست عزیز.
      باز شدن چشم سوم به این راحتی ها نیست
      نیاز به تمرین و ریاضت و وقت زمان زیادی داره.
      فکرتون رو درگیر گذشته نکنید،
      اگر بطور صحیح و اصولی این کار انجام نشه، ممکنه مشکلات زیادی براتون به همراه بیاره،
      مثل ورود موجودات غیرارگانیک به زندگیتون و دیدن چیزهایی که شاید اصلا دوست نداشته باشید بهشون فکر کنید.

 2. سلام ، وقت بخیر
  واقعا مقاله عالی بود ، من خیلی در مورد چشم سوم خونده بودم ، اما مقاله چشم سوم شما خیلی چیزهای جدید برام روشن کرد.
  دوستان عزیزم ، شما با باز کردن چشم سوم به هیچ وجه با اجنه ، ارواح و… ارتباط برقرار نخواهی کرد ، مگر با خواست و اراده خودتان ، امکان پذیر میشه ، در غیر اینصورت ، با فعال کردن چشم سوم به هیچ وجه با ماوراءالطبیعه ارتباط برقرار نمیکنید.
  چشم سوم چیه و چه کاری می‌کنه برای ما ؟
  چشم سوم : میزان آگاهی و شهود شما را بالا میبرد ، چشم سوم باعث معنوی تر شدن شما میشود ، زیرا به قدرت و بزرگی خدا پی میبرید
  ، چشم سوم به شما امکان شنیدن صدای درونتون رو میده
  چشم سوم امکان برقراری ارتباط ذهنی بین شما و اشخاص دیگر را میدهد ( تله پاتی )
  چشم سوم ، دید شمارا به تمام مسائل زندگی عوض میکند ( راه حل مشکلات براتون راحت تر و سریعتر بدست میاد )
  چشم سوم ، خطرات پیش روی شما بهتون الهام میشه و هزارو یک کار دیگر…
  فقط بدونید که نباید یکهویی برید سراغ چشم سوم ، باید از چاکرای اول شروع به پاکسازی کنید
  دوستان محترم لطفاً بدون استاد و یا شرکت در دوره خاصی برای خودتون شروع به باز کردن چشم سوم نکنید چون عواقب بدی نظیر سر درد های خیلی شدید به همراه خواهد داشت و حتی هیچ پزشکی هم نمیتونه دلیل سردرد رو بفهمه و حتی ۲ سال هم ممکنه سردرد ازبین نره.
  باز هم تشکر بابت این مقاله چشم سوم و اطلاع رسانی تون
  با تشکر فراوان

 3. سلام ممنون از شما
  من بیشتر نشانه های فعال بودن رو دارم ولی قبلا اصلا براش تمرین نکرده بودم این روز ها اینطور شدم میشه یکی از دوستان به من کمک کنه که بتونم مطمئن باشم که باز هستش اگر هم باز نبود یکی لطف کنه تو باز کردنش کمکم کند اگه هم شد یکی کمک کنه که با هم تمرین کنیم و فعال کنیم
  ممنون می ش جواب بدین

  1. سلام دوست عزیز، موسیقی مخصوص هر چاکرا برای فعال سازی میتونه مفید باشه… اما در مورد پیام های پنهان (سابلیمینال) توصیه ای نمیکنم.
   البته باید بگم اگر قبل از استفاده از موسیقی برای باز کردن چشم سوم ، پاکسازی هفت چاکرا رو انجام نداده باشید با مشکلات زیادی مواجه می شید و توصیه اکید میکنم که این کار رو انجام ندید.

 4. سلام استاد من آزمون باز بودن چاکرا ها رودادم همشون باز بودن فقط راجب چشم سوم از ۷ تا مورد فقط ۴ مورد متل حساسیت به نور و…. برای اینکه چشم سومم رو بیشتر باز کنم باید چیکار کنم؟ لطفا کمکم کنید

  1. سلام دوست عزیز. من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما پاکسازی هفت چاکرا رو انجام بدید و سپس اقدام به باز کردن چشم سوم کنید. خطرات باز شدن چشم سوم بدون پاکسازی رو حتما دقیق مطالعه کنید. مطمئنا نمی خواهید که زندگیتون دچار آشفتگی و پریشانی بشه. پس حتی اگر هم در مورد چاکراهای دیگه مطمئن هستید باز هم پاکسازی هفت چاکرا رو در ابتدای کار انجام بدید. پکیج پاکسازی هفت چاکرا رو از از همین سایت دانلود کنید. بسیار ساده و روان مراحل رو توضیح داده که حتی افراد مبتدی هم میتونن استفاده بهینه داشته باشن. موفق باشید.

 5. سلام من هنگام مدیتیشن وسط پیشونیم حس میکنم که داره یه فشار کوچکی میاد ایرادی نداره ادامه بدم، هدفم باز کردن چشم سوم نیست، این حس موقع مدیتیشن خود به خود میاد

  1. سلام دوست عزیز. اون ناحیه رو به آرامی ماساژ بدید و یا پیاده روی انجام بدید (بر روی چمن و بدون کفش) بسیار مؤثره.

 6. سلام من اولین بارک تمرین چاکرای دست روانجام دادم فهمیدم ک چاکرای دستم فعال هستندچند روزپیش درگوشه ی چشمم یک هاله ی آبی خیلی پررنگ دیدم ایااین ربطی ب چاکراهای من داره

  1. سلام دوست عزیز. تست چاکرا رو حتما انجام بدید. ضمنا بدون پاکسازی اقدام به باز کردن هیچ چاکرایی نکنید . این نکته رو جدی بگیرید دوست عزیز. صرفا با یک نشونه نمیتونید در مورد چشم سوم نظر بدید. بعضیا با چندین سال ریاضت هم نمیتونن این چاکرا رو به طور کامل باز کنن. پس سعی نکنید دچار توهم بشید که توهم آرامشتون رو بر هم میزنه.

 7. سلام من هنگام نماز خواندن و مدیتیشن وسط پیشونیم تحریک میشه و فشار میاد نمیدونم چیکار کنم ادامه بدم یانه

  1. درود بر شما. سعی کنید اون ناحیه رو ماساژ بدید. اگر مرد هستید در خلاف جهت عقربه های ساعت این کار رو انجام بدید. همچنین پیاده روی بر روی چمن و یا جایی که شبیه ساحل دریا باشه رو بهتون پیشنهاد میکنم. البته با پای برهنه. اگر تمرینات باز کردن چشم سوم رو انجام میدید و پاکسازی هفت چاکرا رو انجام ندادید، حتما دست نگه دارید و ابتدا هفت چاکرا رو پاکسازی کنید.

   1. نه اصلا نمیخوام تمرینی برای باز کردن چشم سوم انجام بدم هدفم فقط عبادت هست، ولی چشم سوم تحریک میشه ، چیکار میتونم بکنم

 8. سلام خسته نباشید
  مقاله واقعا عالی بود.من چندین ماه رو صرف مطالعه بر روی چاکرا ها کردم و با اساتیدی هم دراین باره صحبت کردم اما وجه شباهتی رو با دین اسلام پیدا نکردم.ک خداروشکر امروز مقاله شمارو خوندم و تا حدودی راه رسیدن به چشم سوم از طریق دین اسلام هم برام روشن شد.۴تا از چاکراهای من به صورت فطری فعال هستند و من درتلاشم ک بیشتر فعالشون کنم.ان شالله هممون به اهدافمون برسیم.با ارزوی موفقیت روز افزون برای شما

 9. سلام من خیلی وقتها سعی میکنم با ریلکس کردم بخوابم دیشب انفاقی روی چشم سوم تمرکز کردم و نتیجش شد سر درد خیلی بدی که روزمو تا ظهر از دست دادم تازه الان با خواندن مطلب شما فهمیدم مربوط به چشم سوپ بوده. واقعا برتم جالب بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن