جملات تاکیدی درباره عشق

love
جملات تاکیدی درباره عشق - در زمانه ای به سر می بریم که یکی از معضلات اجتماعی نابسامانی روابطی است که سرانجامی ندارد و اگر هم به تشکیل زندگی منجر شود معلوم نیست که چه نتیجه ای به دنبال داشته باشد. همه به دنبال عشق و ازدواجی موفق هستند. همه به دنبال شخصی که با وجود او به آرامش برسند. برای رسیدن به عشق و آرامش به هر دری می زنند، و آزمون و خطا می کنند. اما چگونه می شود به نیمه گمشده و واقعی خود رسید؟ اگر به قانون کائنات اعتماد و باور داشته باشید، می بینید که این قانون حتی در...

معشوق بی نیاز

عاشقانه های من با خدا: هفته پانزدهم روزی دیگر آغاز شد، خلوتی دیگر با تنها معشوق بی نیاز خود... در گوشه ای آرام به دور از هیاهوی اطراف، چشمهایم را می بندم . نام مقدس خداوند را بر زبان می آورم، به درون خویش راهی می شوم و از دریای مشغله های روزانه می گذرم! نام او را بارها و بارها تکرار می کنم. نام او را با اشتیاق عمیق قلبی بر زبان جاری می سازم. همچون غریقی که فریاد کمک بر می آورد، دستان یاری رسان خداوند را می فشارم. هر لحظه بیشتر مبهوت این آغوش امن می شوم. چیزی از دورن وجودم را آرام...

آرامش ارزشمندترین گنجینه ی حیات

آرامش
عاشقانه های من با خدا: هفته چهاردهم آرامش ذهنی آرامشی است که از پس ادراک می آید. ارزشمندترین گنجینه ی حیات و از تمام ثروتهای دنیا برتر است. این آرامش را هیچ کس از ما نمی تواند بگیرد و یا آن را بر هم زند. تنها چیزی که این آرامش را مختل می سازد، واکنش ما نسبت به اتفاقاتی است که برایمان رخ می دهد. در زندگی دنیوی و اتفاقات روزمره ما هر چه کنیم نتیجه آن را خواهیم دید. ما در زندگی کنونی آنچه را درو می کنیم که پیش از این کاشته بودیم. هیچ کس قادر به فریب دادن ما نیست. هیچ کس نمی تواند...

روزی دیگر آغاز شد

خدا آرامش
عاشقانه های من با خدا: هفته سیزدهم خدا آرامش قلبهاست. روزی دیگر آغاز شد، با آغوش باز و دستان گشاده به استقبال آن می روم. آیا هر روز را نمی توان تولدی نو دانست؛ تولدی دوباره در حیات معنوی؟ فرصتی دیگر برای شناخت بهتر وجود خود و دریافت حضور خداوند در نفس هایمان! چگونه می توان فهمید که در طریق معنوی، پیشرفتی حاصل کرده ایم یا خیر؟ هر چه در این مسیر بیشتر راه رفته باشیم بر فروتنی مان افزوده می شود. آن گاه به این باور می رسیم که جهان مادیات هیچ است. و هیچ چیز بدون وجود خداوند معنایی...

پروردگارا همراهیم کن در این وانفسا

پروردگارا نگرانم کمکم کن
عاشقانه های من با خدا: هفته دوازدهم پروردگارا نگرانم کمکم کن - هر گاه قلبم دچار ناآرامی می شود، به درون خویش فرو می روم. در درون هر انسان، یک جایگاه مقدس برای روح، یک مرکز معنوی و یک نوای هدایتگر وجود دارد که به هنگام سکوت، قادر به شنیدن می شود. چیز های بی معنی ای که در زندگی دنیوی ام رخ می دهند به فراموشی خواهم سپرد، فراموش می کنم و می بخشم و از خود دور می سازم و به رهایی می رسم!  پروردگارا نگرانم کمکم کن توکل می کنم به خدا...اگر می خواهم به موفقیت دست یابیم. بارها و بارها می...

امروزم را زیبا بساز

دریافت انرژی از کائنات
عاشقانه های من با خدا : هفته یازدهم دریافت انرژی از کائنات یک هدیه الهی و بسیار زیباست. به من بیاموز عبادت را، انجام وظایفم را، جرأت داشتن را، پیمودن مسیر های دشوار را و سرانجام رسیدن به نور بی پایان را. در پناه این نور، هر آنچه از من باقی مانده ناپدید خواهد شد و تنها تو هستی! قدرت گرفتن از کائنات می دانم آنگاه که راه خویش را گم کرده ام تنها تویی که یاری رسان لحظات تاریک منی. می دانم چیزهایی بر سرم راهم می گذاری که چون فولاد آب دیده شوم و به بلوغ روحی برسم. دریافت انرژی از...

کائنات و بهشت و دوزخ

بهشت و دوزخ
عاشقانه های من با خدا: هفته دهم بهشت و دوزخ در تفکرات انسان، نتیجه ی نیروهای خیر و شری است که خود، آن را شکل داده است. بهشت و دوزخ ساخته ی دست ما انسان ها است. با اندیشیدن به شیوه ی بهشتی، نیروهای کائنات با ما هم مسیر می شوند. این گونه است که احساس شادی می کنیم و نور مسرت و شادکامی را در هر کجا که باشیم می پراکنیم. مشغول چه هستیم؟ تمام روز را به کاری مشغولیم. اما همواره مشغول بودن کافی نیست. آنچه اهمیت دارد چیزی است که به آن مشغولیم! زنبور عسل به کاری مشغول است، و همین طور پشه....

خداوندا برای حضورت سپاسگزارم

خداوندا سپاسگزارم
عاشقانه های من با خدا: هفته نهم خداوندا سپاسگزارم - در همه حال، سپاسگزار خواهم بود زیرا می دانم که در سایه عشق لایزال خداوندی قدم بر می دارم. و هر آنچه که در توان دارم برای شادکامی و آرامش مخلوقات او به انجام خواهم رساند. امروز صبح دعا می کردم: پروردگارا، به من نعمتی بده تا همچون کودکی که جز مادرش را نمی شناسد، بر تو توکل کنم و عشق بورزم! توکل به خداوند یعنی پذیرش اراده ی او در هر شرایط، و رضایت از هر چه که در زندگی رخ می دهد. در بیماری و درد، در شادی و غم، در سلامت و مرگ، و در هر...

مراقبه و سفری به ژرفای درون

مراقبه و سفری به ژرفای درون
مراقبه و سفری به ژرفای درون - شاید شنیدن نام سفر، شما را به فکر بستن چمدان و بار سفر بیندازد، اما این سفری که مدنظر ماست،(مراقبه) نیازی به پرداخت هزینه و گرفتن بلیط و پاسپورت و ویزا ندارد. سفری به ژرفای درون که هر کسی ممکن است در بازه ای از زمان، ناخودآگاه به خود بیاید و رهسپار این سفر شگفت آور شود.  هر زمان که اراده کنید می توانید عازم این سفر خیال انگیز شوید و از این تجربه لذت ببرید. تمام لوازم مورد نیاز این سفر (سفری به ژرفای درون) ، فقط و فقط سکوت است و سکوت چه حکمت و تدبیری...

عشق واقعی بخدا

عشق واقعی بخدا
عاشقانه های من با خدا: هفته هشتم عشق واقعی بخدا - عشق دانشمندی بود که بعد ها متحول شد و از سرسپردگان راستین خداوند گردید. او می فرمود: سال ها به دنبال کشف حقیقت بودم، تا سرانجام آن را در آغوش پر مهر خداوند یافتم. حقیقت یعنی عشق و عشق یعنی پروردگار. و اکنون می گریم بر سالیانی که بی ثمر به جستجو می پرداختم. در قلب خویش این گونه نیایش می کنم: ای خداوندگار حقیقت! مرا در عشق ابدی خویش فنا کن. اگر برای دیدار خداوند و شنیدن کلام آهنگین او بی تابیم، اگر در جستجوی عشق واقعی بخدا هستیم،...