آرامشآرامش برای همهآرامش درونخودسازیمدیتیشن

مدیتیشن چیست و روشهای انجام مدیتیشن در خانه

چگونه در خانه به راحتی مدیتیشن کنیم ؟

مدیتیشن چیست – واژه مراقبه (مدی تیشن) از ریشه لاتین و به معنای «التیام» است. مدیتیشن یا مراقبه به معنای تمرین برای رسیدن به حالتی است که در آن فرد با نادیده گرفتن محرک های پیرامون ، خودآگاهانه و به صورت ارادی ، ذهن خویش را وا می دارد که سکوت کند و نتیجه این سکوت رسیدن به آرامش است. مدیتیشن انواع بسیار متنوعی دارد.

از انواع مدیتیشن برای رهایی از حالتهای پر از استرس و اضطراب که ناشی از زندگی های شهری و ماشینی امروز است می توان استفاده کرد. شرایط خاص و نوع زندگی امروزی، انسان را دچار روزمرگی کرده که باید برای رهایی از آن در جستجوی چاره ای باشد. تکنیک های مدیتیشن باعث خالی شدن ذهن از محتویات زندگی گذشته و یا آرزوهای آینده  و سموم جسمی می شوند. با انجام تمرینات مدیتیشن می توان به آرامش، سلامتی، موفقیت و طول عمر بیشتر رسید.

بنر-مقاله-کتاب-چله-شکرگزاری بهرام بهاری

 

ما در دنیایی زندگی می کنیم که کلماتی مانند مدیتیشن ، آگاهی، تمرکز و توجه ، و عباراتی نظیر اینها را زیاد می شنویم. امروزه هر کسی برای رسیدن به آرامش محض به هر ریسمانی چنگ می زند تا شاید به آن چیزی که می خواهد برسد. یکی از این روش ها انجام مدیتیشن است. البته بسیاری از مردم هنوز نمی دانند که معنا و مفهوم مدیتیشن چیست؟!

مشکلات امروز انسان‌‌ها این است که در طول زندگی در لحظه‌ی حال به سر نمی‌برند و دائم افکار مزاحم و عمدتاً وقایع گذشته که دیگر تمام شده است و یا آینده‌ای که هنوز نیامده وارد ذهن شده و باعث به وجود آمدن مشغله‌های فکری، مشکلات عصبی و درنهایت بروز ناراحتی‌های روحی و روانی و جسمی می‌شود. با فراگیری تکنیک‌های مدیتیشن فرد می‌تواند از گذشته و آینده فاصله گرفته و در لحظه‌ی حال زندگی کند و به آرامش برسد.

ما در دنیای جاذبه های وهم آلود و اسارت ها زندگی می کنیم. تیغ خواسته های غیرانسانی، غرور، جهل، نفرت، اضطراب، ترس و حرص روح را مجروح کرده است. روح، زخمی جراحت های بسیار است.

این زخم ها باید التیام یابند. سکوت می تواند این زخم ها را التیام بخشد. توماس مرتون در کتاب «آب های سکوت» نوشته است: «اگر می خواهیم بهبود یابیم، تطهیر شویم و برای انجام وظایفمان نیرو بگیریم، باید هر روز در آب های سکوت فرو رویم.»

مدیتیشن چیست

مدیتیشن و سکوت چیست ؟

سکوت در مدیتیشن چیست ، برای انجام مراقبه لازم است هر چه عمیق تر در خود فرو رویم. هیچ شخص دیگری نمی تواند این کار را برای ما انجام دهد. ما باید خودمان مراقبه کنیم تا به آرامش درون برسیم. باید هیاهوی ذهن ناآراممان را خاموش کنیم و غرور، تعصب، خودخواهی و آشفتگی های ذهنی را از خود دور کنیم. ما نیاز داریم پرده ها را یکی بعد از دیگری برداریم تا به اعماق درون برسیم و آن پرتو پاک و سپید درونی را حس کنیم.

مدیتیشن چیست ؟ مدیتیشن مانند همه تجارب معنوی دیگر، از بیرون نصیب ما نمی شود. در مراحل اولیه رشد معنوی، عوامل بیرونی می توانند زندگی درونی ما را تحت تأثیر قرار دند. هر آن چه احساس می کنیم، می اندیشیم، می خوانیم، می شنویم یا می گوییم، در ساعاتی که در سکوت فرو می رویم در ذهن ما منعکس می شوند. برای همین است که باید مراقب محیط بیرونی زندگی مان باشیم. باید مراقب همه افکار، احساسات ، آرزوها و خواسته ها، کلام و اعمالمان باشیم.

مدیتیشن چیست ، مدیتیشن یا مراقبه، گشودن دریچه ذهن و نگریستن به درون است؛ روی برگرداندن از همه موضوعات بیرونی و پرداختن به درون و جستن آن یگانه واقعیت. مدیتیشن چیست ، مدیتیشن زیارتی درونی است که در آن گلایه های آنچه غیر واقعی است، یکی بعد از دیگری برداشته می شود. زائر باید با روش «نه این ، نه آن» پیش رود: «این خدا نیست، آن خدا نیست؛ من فقط «او» را می خواهم.»

مدیتیشن چیست

زائر هر چه بیشتر در سکوت وارد شود بیشتر حقیقت را می شناسد. او در سکوت در می یابد که مخلوقی محدود به زمان و مکان نیست. بلکه فرزند ابدیت است و ابدیت هم اکنون و همینجا حضور دارد. او موجودی منزوی نیست، بلکه موجی از دریایی بیکران است. او با سراسر حیات و خلقت یکی است. در همه هست و همه در او هستند.

مدیتیشن و سفر به اعماق درون

در سفر به سوی ابدیت بهتر است که از لطف و راهنمایی عابدان خدا برخوردار بود؛ کسی که با خدا زندگی می کند و زنده است. چنین فردی را گورو Guru یا استاد معنوی می نامیم. او به اشراق رسیده است و بهتر از تعالیم هزاران کتاب است. اگر بخواهیم راز زندگی را بدانیم- که این راز همانا خداست- بهتر است به جستجوی کسی باشیم، که پاک، منزه، مقدس و رهاست. با لطف اوست که پیمودن راه آسان می شود. راهی که آن را باریک تر از لبه تیغ نامیده است.

مدیتیشن چیست و چگونه باید سکوت کرد؟ در صورت امکان گوشه ای را در طبیعت انتخاب کنید که دور از صدای مردم و اتومبیل ها باشد، اما وقتی که جایی را پیدا کردیم ، ممکن است که هیاهوی جدیدی را بشنویم، زیرا که صدا دو نوع است: صدای بیرونی و صدای درونی. دور شدن و کناره گرفتن از صدای بیرونی آسان است، اما خاموش کردن صدای درونی بسیار دشوار است. این صدای درونی از هیاهوی افکار و خواسته های مختلف و گاهی مغایر تشکیل شده است.

ما سکوت می کنیم؛ لب هایمان دعا می کنند، اما ذهنمان به موضوعات مختلف می پردازد و پرسه می زند. هنگام سکوت، موضوعات و افکاری که طی ساعات معمول روز به آن ها توجه می کنیم، پیدا می شوند و مانند دسته ای پشه آرامش ما را برهم می زنند. هر چه بیشتر بکوشیم که آن ها را کنار بزنیم، بیشتر مقاومت می کنند.

مدیتیشن چیست

مدیتیشن چیست و در آن چه باید کرد؟

مدیتیشن چیست ، مدیتیشن یعنی فقط خاموش باشیم. تماشاچی ساکتی باشیم که صحنه های مختلف ذهن را تماشا می کند. درست مثل آن که در سالن تئاتر نشسته ایم؛ هنرپیشه ها روی صحنه می آیند و نقشه هایشان را ایفا می کنند و می روند. فقط نگاه کنید ، به افکار بیشماری که از اعماق ذهن بیرون می آیند نگاه کنید. این افکار به شما تعلق ندارند. شما هیچ ارتباطی با آن ها ندارید. آن ها می آیند ؛ بگذارید که بیایند.

به زودی می گذرند و اتاق ذهنتان روشن و درخشان تر از قبل می شود. آن ها آلودگی هایی هستند که طی سال های گذشته در سلول های ذهنتان انباشته شده اند. اگر این آلودگی ها را بشویید، مسرور خواهید شد. بوی نامطبوعی که از این شست و شو بر می خیزد نباید ما را دلزده کند. به مرور و با گذشت زمان ذهن مانند برکه ها آرام و شفاف خواهد شد. چنین ذهنی منشأ سرور بی نهایت و آرامش خواهد شد.

برای سکوت کردن باید خاموش بودن را بیاموزیم، یعنی هیچ کاری انجام ندهیم. عارفی می گوید: «انسان هر چه بیشتر فعالیت کند، بیشتر زنده است و هرچه بیشتر زنده و فعال باشد خدا در او کمتر فعال و زنده است.» بنابراین برای خاموش بودن باید جدا کردن خود از احوال متغیر ذهن و گریزهایش را که سریعتر از جت های جنگنده است بیاموزیم.

مدیتیشن چیست

تمرین سکوت در انواع مدیتیشن چیست ؟

مدیتیشن چیست ، این تمرین ساده در مورد مدیتیشن و سکوت ذهن می تواند بسیار مؤثر باشد: ذهن را به صورت اتاقی تجسم کنید. در این اتاق گوشه ای را انتخاب کنید و آن را بروبید و پاک کنید. سپس در آن بنشینید، جهش ها و پرش های ذهن را تماشا کنید. اگر بتوانید خودتان را از این افکار جدا کنید، در واقع ذهن را تحت تسلط خود درآورده اید و نفس را که بین شما و خدا می ایستد، در هم شکسته اید. بعد به آگاهی تازه ای خواهید رسید که در میان کارها و وظایف روزانه، قلبتان را بر خدا متمرکز نگه می دارد.

مدیتیشن چیست ، وقتی که در سکوت می نشینید، ذهنتان را به خدا تقدیم کنید. هر زمان که می بینید ذهنتان می گریزد، آن را به حضور خدا برگردانید. حتی اگر یکساعت تمام فقط به برگرداندن ذهن به سوی خدا مشغول بوده باشید، تمرین مراقبه تان موفق بوده است و این یک ساعت را بیهوده نگذرانده اید. به تدریج ذهن آرام خواهد شد و طعم شیرین سکوت را خواهید چشید.

به منظور وارد شدن به سکوت، باید نام خدا را تکرار کرد یا بر جنبه ای از واقعیت خدا یا واقعه ای از زندگی عابدان و عاشقان خدا تعمق کرد. خدا بی تردید فراتر از هر نامی است، اما قدیسان «او» را به نام های بی شماری خوانده اند. نامی را که بر دلتان می نشیند انتخاب کنید و آن را تکرار کنید. نام را فقط با زبانتان تکرار نکنید، بلکه آن را با قلبتان تکرار کنید؛ با عشق و ستایش. در حالی که اشک در چشم دارید، آن را تا جایی تکرار کنید که خودتان را از یاد ببرید و حضور خدا را احساس کنید.

مدیتیشن چیست

مدیتیشن و اتصال به خدا

گفته اند که ابوسعید ابوالخیر در آغاز شاعری مشهور بود که اشعاری دنیایی می سرود. یک روز که به بیداری رسید، راه شهرت را ترک کرد و در پای استاد نشست. استادش به او گفت: «همه صد و بیست وچهار هزار پیامبر خدا آمده اند تا یک کلمه را اعلام کنند. آن ها از مردم می خواستند نام «الله» را در دل بگویند و خودشان را وقف «او» کنند. آنان که با گوششان شنیدند از گوشی دیگر به در دادند، اما آنان که با قلبشان شنیدند، آن را در روحشان حک کردند و خود با آن یکی شدند. آن ها از ستم دنیا رها شدند و چنان در آن کلام غرق شدند که دیگر خود را نیافتند.»

می توان علاوه بر نام خدا بر برخی از مظاهر «او» تعمق کرد؛ بر شخصیت هایی چون عیسی مسیح، حضرت محمد (ص) یا قدیسی که دوستش داریم. خداوند فاقد شکل، جسم و تشخیص است. اما تجلی های بی نهایتش را به صورت شخصیت های الهی چون پیامبران، اولیا، قدیسان و عرفا به زمین فرستاده است تا بشر را هدایت کنند. یکی از این تجلی ها را برگزینید و بر آن تعمق کنید، اما توجه داشته باشید که نباید به آن تجلی وابسته شد: همه تجلی های خداوند را در نهایت باید پشت سر گذاشت و به ذات بی شکل خدا رسید. اکهارت گفته است: «کسانی که خدا را فقط در یکی از مظاهرش ستایش می کنند، خدای نهفته در آن تجلی را از دست می دهند.»

پس بر تجلی ای که بر دلتان می نشیند تعمق کنید و از آن فرا روید تا به آن که فراسوی همه تجلی هاست برسید.

انواع مدیتیشن چیست ؟

مدیتیشن انواع مختلفی دارد: مدیتیشن بر روی نحوه ی تنفس، مدیتیشن همراه با تجسم ، مدیتیشن همراه با مانترا و مدیتیشن های دیگری که بسیار زیاد هستند و حتی خود شما نیز می توانید برای تمرین، مدیتیشن خود را طراحی و اجرا کنید.

مدیتیشن چیست ، منظور از مدیتیشن جلوگیری از هجوم افکار مزاحم به ذهن است و این که چگونه قادر باشیم نگذاریم چنین افکاری به ذهن راه پیدا بکند. برای این کار باید روشی را به کار ببریم تا ذهن ما در لحظه بوده، به گذشته و آینده سیر نکند.

مدیتیشن چیست

در تمامی انواع مدیتیشن ها، فرد سعی می کند تا به صورت ارادی با تمرکز بر روی موضوع مدیتیشن، ذهن را به سمت تمرکز و آرامش و تعادل احساسی حرکت دهد.

در هنگام مديتيشن از هر گونه تمرکز ذهني بپرهيزيد و آرامش داشته باشيد. دوم اینکه هر چه در درون تان اتفاق مي افتد را بدون هيچ دخالتي فقط مشاهده کنید. و سوم آن که هيچ گونه قضاوتي درباره آن چه در درون شما اتفاق مي افتد، انجام ندهيد.

مدیتیشن آرامش عمیقی ایجاد می کند که در آن احساس توازن و تعادل فکری و سبکی جسم و روح خواهید کرد. دستاورد این تعادل فکری افزایش بصیرت، ارتقای افکار، و خونسردی در برخورد با مشکلات است. آرامش و خودشناسی بیشتر و پذیرش بهتر دیگران روابط اجتماعی را نیز دگرگون می کند. مدیتیشن چیست ، مدیتیشن با ایجاد شرایط رهایی از استرس می تواند به کاهش علائم بسیاری از بیماریها کمک کند.

*تذکر:

تاثیرات مدیتیشن چیست ؟ ، مدیتیشن برای بیشتر افراد بی خطر است. اما به نظر می رسد دوره های عزلت نشینی طولانی در برخی از انواع مدیتیشن برای افراد مبتلا به اختلالات روانی، اختلال افسردگی اساسی، و اختلالات شدید شخصیتی، نامناسب است. بهتر است در ابتدای راه هیچ گاه بدون داشتن راهنما اقدام به انجام مراقبه نکنید.

مدیتیشن چیست ، مدیتیشن یا مراقبه با آسودن آغاز می شود. اکثر اوقات بدون آن که بدانیم، تحت فشار هستیم. حتی زمانی که می خوابیم،  بدن و ذهن ما استراحت نمی کنند. ما فشارهای روز را با خود حمل می کنیم و بنابراین نمی توانیم خوابی عمیق داشته باشیم. صبح روز بعد با احساس خستگی بیدار می شویم.

احساس طراوت و نیرومندی نمی کنیم تا کارهایمان را انجام دهیم. این موضوع هر روز ادامه دارد و تنش ها هم هر روز افزایش می یابند و عاقبت به شکل بیماری فیزیکی پدیدار می شوند. بسیاری از بیماری های امروز مانند حمله های قلبی، فشارخون و ناراحتی های روحی، میگرن و آسم ناشی از افزایش تنش ها هستند. درست گفته اند که انسان در اثر بیماری نمی میرد بلکه از فشارهای درونی است، که تحلیل می رود. تقاضا برای داروهای آرام بخش افزایش یافته است، اما آن چه امروزه ما به آن نیازمندیم روزی دو بار آسودن و رسیدن به سکوت ذهن است.

شاید این مطالب برایتان مفید باشد:

1. یوگانیدرا چیست ؟

2. چرا باید مدیتیشن را جزئی از برنامه روزانه مان کنیم؟

3. اصول صحیح انجام مراقبه و مدیتیشن

4. مدیتیشن و تغییر ساختار مغز در 8 هفته

 

روش انجام تمرینات انواع مدیتیشن در خانه چیست ؟

مدیتیشن چیست

در این جا یکی از این شیوه های انجام مدیتیشن در خانه مطرح می شود:

1- در یک محیط آرام ، عود و یا شمعی روشن کنید. به پشت روی کف اتاق دراز بکشید یا در حالتی راحت بنشینید و یا روی صندلی در حالی که کف پاهایتان روی زمین قرار دارد، بنشینید. چند نفس عمیق بکشید. هوا را آهسته بیرون دهید و به راحتی و با ملایمت هوا را از ریه ها خارج کنید.

برای کسب آرامش می توانید دوره جامع و کامل آموزش مراقبه و مدیتیشن را از لینک زیر تهیه کنید.

مراقبه و مدیتیشن

2- خودتان را در حضور پرمهر خدا احساس کنید. در پای «او» نشسته اید و حضورش را کاملاً حس می کنید. به خود بگویید: «در اینجاست که آسایش حقیقی وجود دارد. در حضور «تو» ترس ها، نومیدی ها، نگرانی ها، اضطراب ها، افسردگی ها، تنش ها و تقلاها ناپدید می شوند. من آسوده ام، آسوده، آسوده، آسوده…»

3- ذهنتان را متوجه عضلات دور چشم ها کنید. آرام باشید و شتاب را از خود دور کنید. چشمانتان را باز کنید. تصور کنید که پلک هایتان بسیار سنگین می شوند. بگذارید به خودی خود بیفتند. سه بار آن ها را باز کنید و ببندید.

4- ذهنتان را متوجه عضلات دور دهانتان کنید. آرامِ آرام باشید.

5- عضلات صورتتان را استراحت دهید، بگذارید که صورتتان استراحت کند.

6- همین کار را با عضلات بدن شامل گردن، شانه راست، آرنج، ساعد، مچ دست، دست، انگشت ها، شانه چپ، آرنج، ساعد، مچ دست، انگشت ها، پشت، سینه، شکم، نشیمنگاه، ران ها، پشت ماهیچه پا، پاشنه ها، پاها و پنجه ها انجام دهید. پنجه ها را به طرف پایین بکشید و استراحت کنید.

7- نفس عمیقی بکشید و بدنتان را کشش دهید. استراحت کنید و نفس را بیرون دهید. این کار را سه بار انجام دهید. شما آرام، آسوده و خاموش هستید. در حضور خداوند هستید و آسوده اید.

8- وزنتان کاهش می یابد، سبک می شوید و به طرف بالا می روید. مانند ابرها شناور می شوید؛ آرام، آسوده و خاموش.

9- در حضور خدا هستید. این دعای ساده را به خدا تقدیم کنید:

«تو کنارم هستی

ای حضور تابناک!

و من آسوده ام، آرامم و خاموش.

مدیتیشن چیست ، مدیتیشن یعنی رسیدن به سکوت ذهن و دیگر هیچ.

دانلود مدیتیشن صوتی

دانلود کنید

 

 

لطفا پس از مطالعه ، نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

 

لطفا با لایک این مطلب ما را دلگرم و حمایت کنید.

4.7/5 - (1323 امتیاز)
بنر تجربه

نوشته های مشابه

‫43 دیدگاه ها

 1. بازتاب: آموزش شمع تراپی
 2. بسیار عالی…….
  همواره آرامش و سعادت را برای شما عزیزان از خدای مهربان آرزومندم

  1. سلام و تشکر از شما خیلی عالی بود
   میشه با صدای شما هم انجام داد؟لطفا موسیقی های مربوطه رو هم بفرمایید لطفا

 3. بازتاب: دانلود رایگان محصولات موفقیت - قدرت شگفت انگیز دعا
 4. سلام ممنون از مقاله خوبتون … مدیتیشن رو هر کس میتونه انجام بده؟؟ منظورم اینه که حتی یه انسان 14 ساله هم میتونه این مراحل رو انجام بده؟؟

 5. با سپاس فراوان از شما در صورت امکان کانال تلگرامی خود را راه اندازی و اطلاع رسانی فرمایید

 6. با تشکر از همه عزیزان که چنین مجموعه های گران بها را با تجارب و صرف ماه ها بدست اورده و در احتیار ما قرار میدهید ، آرامش ابدی نصیبتان گردد .

 7. خیلی جامع و کامل درباره مدیتیشن توضیح دادین خیلی وقت بود که دنبال یه همچین چیزی بودم

 8. بازتاب: چاکرای هفتم چیست؟ + روش فعالسازی - حقیقت پنهان مرکز تولید سابلیمینال تغییر رنگ چشم
 9. اگر می خواهید به خود برترتان متصل شوید، باید بتوانید ذهن را از طریق مراقبه ساکت کنید، رسیدن به سکوت ذهن و انجام مراقبه سکوت بهترین راه برای رسیده به آرامش و درون است.
  موفق باشید 🙂

 10. سلام ممنون برای اینهمه مطالب و آموزشهای خوبتون، لطفا روشهای مراقبه را بفرمایید چه روشهایی هستند.

  1. درود بر شما. مطالب ارسالی به ترتیب قرار داده میشه دوست عزیز. ممنونم از حمایتتون. ان شالله به زودی مطالب کاملتر میشن.

 11. فایده مراقبه چیست ؟
  در این روزگاری که هر لحظه اخبار بد و ناراحت کننده میشنویم، هر لحظه منتظر اتفاقات و ناگوار هستیم واقعا تاثیر مراقبه چیست؟ آیا فایده ای دارد؟

  1. درود بر شما.
   این متنی بود که یکی از عزیزان کامنت کرده بودن و جالب دیدم تا جوابتون رو با این متن بگیرید.
   اگر می خواهید به خود برترتان متصل شوید، باید بتوانید ذهن را از طریق مراقبه ساکت کنید، رسیدن به سکوت ذهن و انجام مراقبه سکوت بهترین راه برای رسیدن به آرامش درون است.
   مطمئنا اگر به اهمیت مراقبه پی ببرید تموم مسائل درونتون حل میشه.
   موفق باشید.

 12. سلام. ممنونم از تمام مطالب خوبتون. یک سوال دارم. چجوری میتونم تو خونه مدیتیشن انجام بدم؟ شما آموزش هم دارین؟

  1. سلام دوست عزیز. باعث خوشحالی ماست که مطالب مورد پسندتون هست. بله.. بزودی دوره های آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته بصورت رایگان در این سایت قرار میگیره. پس از دانلود می تونید در خونه تمرین کنید و اگر سوالی بود در انتهای همون پست کامنت کنید. موفق باشید.

    1. دوست عزیز
     شما ارباب ذهن هستید نه برده ذهن
     پس با تمرینات هر روزه سعی کنید که کنترلش کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا