آرامش برای همهآموزشقانون جذبقوانین کائناتمثبت اندیشی

قانون مقاومت در کائنات

چرا باید قانون مقاومت در کائنات را جدی بگیریم ؟

قانون مقاومت در کائنات  _ به تماشای بازی کودکان نشسته بودم. دختر کوچک‌ بساط مهمانی چای را در باغ ترتیب داده بود. برادرش را برای صرف چای صدا کرد ولی وقتی او آمد و نزدیک در رسید، دخترک در را با فشار به روی او بست و اجازه نداد وارد شود. بین آن دو کشمشی در گرفت.‌ دخترک عصبانی و خسته، سعی داشت مانع ورود برادرش شود. شاید به این کودکان بخندیم و بگوییم آنها چقدر خیره سر و نادان اند. با وجود این، ما نیز اغلب کارهایی مشابه همین را در زندگی مان انجام می دهیم.

قانون مقاومت در کائنات _ هرگاه که بر چیزی تمرکز می کنیم آن را به خود فرا می خوانیم. با افکار و باورهایمان، افراد و موقعیت ها و چیزهای مادی را به درون زندگی مان دعوت می کنیم. وقتی آنها می رسند، اگر به راستی آنها را نخواهیم، سعی می کنیم دوباره آنها را پس بزنیم.

بسیاری از مردم بدون اینکه‌ بدانند چه می کنند، قانون مقاومت را به جریان می اندازند. ضمیر ناخودآگاه شما و ذهن کیهانی دقیقا مانند رایانه عمل می کند. نمی توانید به یک رایانه بگویید یک برنامه ی خاص را بالا نیاورد چون نمی تواند دستورهای منفی را بپذیرد. رایانه فرض را بر این می گذارد که شما آن برنامه را می خواهید، پس آن را برای تان بالا می آورد.

قانون مقاومت در کائنات

ضمیر خودآگاه شما می تواند بین دستور منفی و دستور مثبت تفاوت قائل شود، ولی ضمیر ناخودآگاه شما متوجه تفاوت این دو دستور نمی شود. اگر ضمیر خودآگاه شما بر کاری، مثل رانندگی، تماشای تلویزیون… قویا تمرکز داشته باشد، آنگاه ضمیر ناخودآگاه شما پیام را دریافت می کند.

قانون مقاومت در کائنات _ به عنوان مثال، زمانی که کودکی بر انجام تکالیفش تمرکز کرده است، ضمیر خودآگاهش تماما مشغول است. اگر در آن لحظه مادرش بگوید: مواظب باش غلط ننویسی، آنگاه ضمیر ناخودآگاه کودک پیام را دریافت می کند. ضمیر ناخودآگاه کودک، از نشانه ی فعل «ننویس» یعنی «حرف ن» صرف نظر می کند و پیام را چنین دریافت می کند: غلط بنویس. بهتر بود این پیام، به شکل مثبت داده می شد: تو می توانی آن را صحیح بنویسی.

مشابه همین وضع، اگر ذهن شخصی کاملا درگیر آماده کردن مطالب تدریس فردا صبح باشد و همسرش تاکید کند که‌ برای مهمانی شام ‌دیر نکنی، مسلما مشکلی پیش رو قرار داده است. بهتر بود بگوید: به خاطر داشته باش که‌ مهمانی شام سر ساعت هشت شروع می شود.

قانون مقاومت در کائنات _ اگر دائما فکری در سر دارید یا اغلب جمله ای را تکرار می کنید، این فکر یا جمله به ضمیر ناخودآگاه شما راه پیدا خواهد کرد. بعضی افراد به این دلیل دچار بیماری می شوند که در برابر بیماری مقاومت می کنند. اگر پیوسته در این باره فکر کنید که: من نمی خواهم بیمار باشم: واژه ی بیمار در ضمیر ناخودآگاه شما جای می گیرد و رایانه ی ذهن شما به دنبال برنامه ای خواهد بود تا شما را بیمار کند.

بیشتر بخوانید : برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه

هنگامی که در حال استراحت و آرامش هستید نیز ضمیر ناخودآگاه شما همچنان کار می کند. زمانی که زیر آفتاب استراحت می کنید، بدترین وقت برای نگرانی است چون امکان دارد با نگرانی تان در این وضعیت، ترس هایتان را به تجلی درآورید. برعکس، این زمان، عالی ترین موقع برای در نظر آوردن و مجسم ساختن آن چیزی است که می خواهید در زندگی تان اتفاق بیفتد.

قانون مقاومت در کائنات _ نکن، نمی توانی، نخواهی کرد، یا تمام افعال و عبارات حاکی از «نفی»، عباراتی هستند که قانون مقاومت را بیدار می کنند. این فکر که‌ من هرگز همسر کاملی نخواهم یافت، مانع یافتن همسری کامل در زندگی تان می شود. عبارت نمی خواهم فقیر باشم، برای تان فقر می آورد. عبارت نمی توانم در آن خانه ی ترسناک زندگی کنم، شما را در همان خانه ی ترسناک نگه ‌می دارد. عبارت من اهل دردسر نیستم، اگر مدام تکرار شود، برای تان شخصیتی دردسرساز به ارمغان می آورد. عبارت من هیچگاه شبیه پدرم نخواهم شد بی گمان شما را شبیه به پدرتان خواهد کرد.

شما تبدیل به همان چیزی می شوید که در برابرش مقاومت می کنید. هر چه که در برابرش مقاومت کنید، در زندگی تان اصرار می روزد و پایداری می کند و انرژی شما را در این تقلا و کشمکش تلف می کند.

من سالم هستم، فرمانی است که به درون رایانه ی ذهن شما می رود و تندرستی را جذب می کند. من سزاوار همسری کامل هستم، همسری کامل را جذب می کند. من از ثروت استقبال می کنم، ثروت را به زندگی شما می کشاند. من در خانه ای زیبا زندگی می کنم، خانه ای زیبا را به سوی تان می کشاند. عبارت تأکیدی من خردمند هستم، شما را در تماس با خردتان قرار می دهد.

قانون مقاومت در کائنات _ هیچگاه در برابر شکست یا فقر مقاومت نکنید. به جای این کار، موفقیت و ثروت را جذب کنید. همیشه به جای مقاومت کردن در منفی ها، مثبت ها را در آغوش بکشید.

قانون مقاومت در کائنات

برداشتن محدودیت ها، انرژی را آزاد می کند

قانون مقاومت در کائنات _ اگر مدت مدیدی است که در برابر تنهایی مقاومت می کنید، پس قالب فکری عظیمی از تنهایی در اطراف شما وجود دارد. شاید تمام انرژی تان را صرف عقب نگه‌ داشتن این ترس کرده باشید، بنابراین برای تبدیل کردن و تغییر شکل دادن این احساس به زمان نیاز دارید.

یک شیوه ی مثبت برای حل کردن و از بین بردن این قالب فکری که با توسل به آن مقاومت کرده اید، این است که تمام ترس هایی را که راجع به آن دارید روی برگه ای بنویسید و سپس آن برگه را پاره کنید. سپس آنچه را به راستی می خواهید بنویسید و شروع کنید به جذب چیزی که می خواهید. آنگاه درخواهید یافت که انرژی بیشتری دارید.

اگر دو نفر بخواهند تخته سنگی را در جهتی معین حرکت دهند باید هر دو در یک سمت آن تخته سنگ‌ بایستند و نیرو وارد کنند تا سنگ‌ حرکت کند. ولی اگر در دو‌ جهت مقابل بایستند و نیرو وارد کنند، تخته سنگ فقط بر اثر نیرویی حرکت می کند که شخص قوی تر وارد کرده است. وقتی هم که شخصیت های درونی ما در تضاد و کشمکش باشند چنین اتفاقی می افتد. اگر در درونمان دو شخصیتی داشته باشیم که در جهت تحقق هدفی یکسان کار می کنند، زندگی مان به فرمی رو به جلو جریان پیدا می کند، ولی اگر دو شخصیت درونی داشته باشیم که در تضاد با یکدیگر کار کنند، آنگاه سر جایمان متوقف می شویم.

مثلا، اگر بخشی از ما از تعهد می ترسد و بخشی دیگری از ما به دنبال رابطه ای صمیمی و پایدار است، آنگاه یک وضعیت کشش – فشار ایجاد کرده ایم. رابطه همان جا متوقف می ماند و ما در تعجب هستیم که چرا تا این اندازه احساس خستگی می کنیم. اگر با شخصی بر روی پروژه ای کار می کنید و هر دوی شما چشم انداز یکسانی دارید، پیشرفت پروژه، اجتناب ناپذیر است. ولی اگر دچار مشاجره هستید، مقاومت، خود را در قالب تأخیرها نشان خواهد داد. آن شخص، به طور اتفاقی و تصادفی وارد زندگی شما نشده است. او، تردیدها، ترس ها و ناآرامی های شما را به شما منعکس می کند. به درونتان نگاه کنید و تصمیم بگیرید که به راستی چه می خواهید و چشم انداز شما به راستی چیست. زمانی که کشمکش های درونی تان را حل کنید، آنگاه شخص دیگر، طبق قوانین کائنات ، باید زندگی تان را ترک کند یا نگرشش را تغییر دهد.

قانون مقاومت در کائنات

قانون مقاومت در کائنات ، بر اثر خودآگاهی شخص قربانی مآب به جریان می افتد. قربانی، کسی است که دیگران را به سبب سرنوشت خود توبیخ می کند و مقصر می داند. او معتقد است که خدا به او حیات بخشیده اما او نتوانسته از خود مراقبت کند. وقتی کسی راجع به خودش این گونه فکر می کند که: بیچاره من! من نمی توانم از خودم مراقبت کنم یا من خیلی بداقبالم، تبدیل به فردی قربانی مآب شده است که در برابر فراوانی، سخاوت و بخشش، و محافظت و مراقبت الهی، مقاومت می کند.  او قربانی ای است که در برابر به گردن نهادن مسؤولیت آنچه خودش رقم زده، مقاومت می کند.

زمانی که احساس خشم یا تقصیر می کنیم، در برابر لذت و خوشی زندگی و جلال و بزرگی خویشتن مان مقاومت می کنیم. بسیاری از ما تاکنون‌ در برابر انجام کاری مقاومت کرده ایم. در برابر اتو کردن لباس ها مقاومت می کنیم، تا زمانی که انبوهی از لباس ها جمع شود؛ یا به باغچه رسیدگی نمی کنیم تا زمانی که علف های هرز همه جا را می گیرد؛ یا تنظیم گزارش هایی را که حتما باید نوشته شوند پشت گوش می اندازیم تا زمانی که درصدها و نسبت ها و سهام ها سر به فلک می کشند.

سختی هر کار به اندازه ی همان مقاومتی است که در برابر آن کار از خود نشان می دهیم. هر چیزی که در برابرش مقاومت کنید، پیامی برای شما دارد. به عنوان مثال، اگر در برابر فقر مقاومت می کنید، پس زمان آن رسیده که ببینید فقر سعی دارد چه چیزی به شما بگوید. آیا از کمبود می ترسید؟ دقیقا از چه می ترسید؟ در برابر آنچه به راستی می خواهید گشوده باشید، نه در برابر آنچه نمی خواهید. بنابراین اگر شغل تان را از دست داده اید، اتفاقی نیست. شما قوانین هستی را فعال کرده اید تا شغل تان را از شما بگیرند. شما بیکاری را در زندگی تان به منظور تحقق هدفی، ایجاد کرده اید، پس دلیل بنیادین آن را جستجو کنید و از آن یاد بگیرید. آیا نسبت به کارتان احساس نارضایتی و گله مندی داشتید؟ کائنات، این پیام را که شما آن شغل را نمی خواستید دریافت کرده است. اگر احساس بی ارزشی می کنید، بلافاصله ارزش خودتان را تثبیت و ابقاء کنید. اگر به مدیرتان اعتماد ندارید، در خودتان اعتماد ایجاد کنید. اگر پیوسته در ذهنتان الگویی تکرار شونده از شکست دارید، خودتان را موفق تصور کنید.

دست از مقاومت بکشید. معلوم کنید که در زندگی تان چه می خواهید و شروع به ارسال انرژی های جاذب، مهیج و شوق بر انگیز کنید تا مثبت ها را به سوی خود بکشید.

آنچه در برابرش مقاومت کنید، در برابرتان پایداری می کند و انرژی تان را مستهلک می سازد؛ از آنچه به راستی می خواهید استقبال کنید و احساس سرزندگی کنید.

 

لطفا پس از مطالعه نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

 

لطفا با لایک این مطلب ما را دلگرم و حمایت کنید.

4.6/5 - (269 امتیاز)
بنر تجربه

نوشته های مشابه

‫13 دیدگاه ها

 1. سلام وقت بخیر
  من شروع کردم برای ارشد خوندن
  اما باز بعد از دو سه روز خوندن ول میکنم
  اینم قانون مقاومته؟
  اگر اره باید چیکار کنم

 2. ممنون از اطلاعات مفید و واضحی ک در اختیار عموم میزارید برای من بسیار مفید بود و ج چندتا از سوالاتی ک ذهنمو مشغول میکردو از مطالب شما دریافت کردم

 3. سلام
  خدا خیرتون بده اقلا فهمیدیم چی گفتین , این موضوع برای من زیاد پیش میاد و همیشه به ترسهام مبتلا میشم ، حالا فهمیدم موضوع چیه ، تغییر افکار خودم و مثبت اندیشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا