دانلود رایگان دوره بهشت

جلسه اول: مسئولیت پذیری

سخنران: استاد بهاری

زمان جلسه: 32:22 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 45 مگابایت

جلسه دوم: تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس

سخنران: استاد بهاری

زمان جلسه: 38:28 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 35 مگابایت

جلسه سوم: شناخت ضمیر ناخودآگاه

سخنران: استاد بهاری

زمان جلسه: 21:24 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 30 مگابایت

جلسه چهارم: ساخت مسیر عصبی

سخنران: استاد بهاری

زمان جلسه: 27:00 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 37 مگابایت

جلسه پنجم: شناخت عادت

سخنران: استاد بهاری

زمان جلسه: 36:53 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 51 مگابایت

جلسه ششم: ساخت باورهای ثروت ساز

سخنران: استاد بهاری

زمان جلسه: 34:15 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 48 مگابایت

جلسه هفتم: قدرت ارتعاش

سخنران: استاد بهاری

زمان جلسه: 37:04 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 52 مگابایت

جلسه هشتم: قدرت کلام

سخنران: استاد بهاری

زمان جلسه: 23:26 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 32 مگابایت

جلسه نهم: شکرگزاری

سخنران: استاد بهاری

زمان جلسه: 13:04 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 18 مگابایت

تمرینات عملی دوره

مدرس: استاد بهاری

مدت زمان تمرینات: هر روز باید تمرینات انجام شود

دانلود فایل تمرینات عملی

تمرین قدرتمند مدیتیشن

مدت زمان تمرین: 13:02 دقیقه

دانلود فایل صوتی – 29 مگابایت

دکمه بازگشت به بالا