سرنوشت معنوی

عاشقانه های من با خدا: هفته بیست و دوم امروز صبح دعا کردم: پروردگارا! مرا فروتنی عطا کن همچون علفی خشک! به من سادگی و ناخودآگاهی ارزانی دار همچون یک گل! تا همچون پروانه ای که خود را میان شراره ی آتش می افکند، به دنبال فنای خویش در شعله های عشق پروردگار محبوبم باشم!) ای روشنایی هر نور! ای فروغ خداوندی! بر من بتاب تا بنده ی فروغ بی پایان تو باشم! همه چیز در گذر است، اما پروردگارا عشق تو جاودانه است! زندگی، هر روز و هر لحظه در حال آزمودن ماست! اگر بخواهیم از این آزمون با پیروزی به...

لمس آرامش ابدی در آغوش پروردگار

آرامش ابدی
عاشقانه های من با خدا: هفته بیست و یکم آرامش ابدی - انسان ها تصمیمات کوچکی می گیرند و اگر عملی شان نسازند دچار ناامیدی و ناکامی می گردند. بهتر است دمی به عظمت آفرینش بیندیشیم و ببینیم که کار آن براساس یک نظم دقیق انجام می شود. هر عملی در وقت و زمان مناسب خود. اگر تصمیمات کوچک ما مطایق با تصمیم کیهانی نباشد همان بهتر که عملی نشوند، زیرا حاصلی جز زشتی و شر در جهان نخواهند داشت، که اگر غیر از این بود خواست ما و پروردگار یکی می شدند. اعمالمان اگر از روی رضای خداوند باشد دیگر منتظر...

نگرانی هایت را به خدا بسپار

عاشقانه های من با خدا: هفته بیستم تاکنون دقت کرده اید؟!....کودک، از هرگونه نگرانی و ناآرامی به دور است. کودک در ورای سایه تردید، آگاه است که مادرش تمام نیازهای او را بر طرف خواهد ساخت. مادر، نیازهای کودکانش را پیش بینی می کند و تمامی آنها را پیشاپیش برایشان فراهم می سازد. ما که خود را عاری از هر گونه وابستگی می دانیم در شرایطی قرار داریم که در آن از بامداد تا شامگاه باید برده وار زندگی کنیم. آزادی راستین فقط به کودکان تعلق دارد! آداب و رسوم چه فایده ای دارند. دانش موجود در کتب...

بار الها من از تو قدرت می گیرم

Eighteenth week
عاشقانه های من با خدا: هفته هجدهم بار الها جسمی دارم شکسته و نمی دانم این جسم تا به کی طاقت خواهد آورد. آرزویم این است که پیش از هلاک این کالبد، مرا به ساحل امن دیگری رهنمون سازد! صبح امروز، دعا کردم که (الها! سرگردان و دور افتاده ام. این آواره را پناهی ده!) بارها و بارها دچار خستگی می شویم زیرا ارتباط خویش با منشأ قدرت و الهامات درونی را از دست داده ایم. حیات درونی ما تشنه ی توجه است. دنیای ما دنیای ظواهر و تجمل شده است؛ گویی همه چیز سایه ای بیش نیست، سایه ای عاری از جسم، و عاری...

شیرجه زدن در اعماق درون

اعماق درون
عاشقانه های من با خدا: هفته هفدهم اعماق درون - راز زندگی راستین، زندگی ای که معنای حقیقی زیستن را دارد، در این نهفته است: در دل دریای دادشتن و در خوبی ها را با دیگران تقسیم کردن و نه فقط  منتظر دریافت بودن، در فداکاری و نه خود پرستی. احساساتمان را مهار کنیم و ذهن را به سوی درگاه نیلوفرین خداوند هدایت نماییم، همچون زنبوری که در اطراف گل نیلوفر چرخ می زند. پس همواره سخنان انسان های پاک و خردمند را با خود تکرار کنیم. اعماق درون پروردگار گاهی چهره ی زیبایش را آشکار می سازد،...

زندگی ما در دست خداست

عاشقانه های من با خدا: هفته شانزدهم محراب قلب خویش را مطهر سازیم تا پروردگار محبوبمان به درون آید و آنجا بماند. هرگاه خداوند تبسم می کند، تمام گل ها شکوفا می شوند! الها اگر بر من بخندی گل معرفت و شادی در قلب من می شکفد! و هر گل به صدا در می آید:(ای کاش، قربانی درگاهت شوم!). نهراسید! زندگی یک تعهد است: جرأت آن را داشته باشیم! خداوند در کنار ماست. زندگی یک بار سنگین است: تحمل آن را داشته باشیم! زندگی یک گنجینه است: آن را تقسیم کنیم! انسان راستین آن است که هیچ گاه از مسیر تعهداتش...

معشوق بی نیاز

عاشقانه های من با خدا: هفته پانزدهم روزی دیگر آغاز شد، خلوتی دیگر با تنها معشوق بی نیاز خود... در گوشه ای آرام به دور از هیاهوی اطراف، چشمهایم را می بندم . نام مقدس خداوند را بر زبان می آورم، به درون خویش راهی می شوم و از دریای مشغله های روزانه می گذرم! نام او را بارها و بارها تکرار می کنم. نام او را با اشتیاق عمیق قلبی بر زبان جاری می سازم. همچون غریقی که فریاد کمک بر می آورد، دستان یاری رسان خداوند را می فشارم. هر لحظه بیشتر مبهوت این آغوش امن می شوم. چیزی از دورن وجودم را آرام...

آرامش ارزشمندترین گنجینه ی حیات

آرامش
عاشقانه های من با خدا: هفته چهاردهم آرامش ذهنی آرامشی است که از پس ادراک می آید. ارزشمندترین گنجینه ی حیات و از تمام ثروتهای دنیا برتر است. این آرامش را هیچ کس از ما نمی تواند بگیرد و یا آن را بر هم زند. تنها چیزی که این آرامش را مختل می سازد، واکنش ما نسبت به اتفاقاتی است که برایمان رخ می دهد. در زندگی دنیوی و اتفاقات روزمره ما هر چه کنیم نتیجه آن را خواهیم دید. ما در زندگی کنونی آنچه را درو می کنیم که پیش از این کاشته بودیم. هیچ کس قادر به فریب دادن ما نیست. هیچ کس نمی تواند...

روزی دیگر آغاز شد

خدا آرامش
عاشقانه های من با خدا: هفته سیزدهم خدا آرامش قلبهاست. روزی دیگر آغاز شد، با آغوش باز و دستان گشاده به استقبال آن می روم. آیا هر روز را نمی توان تولدی نو دانست؛ تولدی دوباره در حیات معنوی؟ فرصتی دیگر برای شناخت بهتر وجود خود و دریافت حضور خداوند در نفس هایمان! چگونه می توان فهمید که در طریق معنوی، پیشرفتی حاصل کرده ایم یا خیر؟ هر چه در این مسیر بیشتر راه رفته باشیم بر فروتنی مان افزوده می شود. آن گاه به این باور می رسیم که جهان مادیات هیچ است. و هیچ چیز بدون وجود خداوند معنایی...

پروردگارا همراهیم کن در این وانفسا

پروردگارا نگرانم کمکم کن
عاشقانه های من با خدا: هفته دوازدهم پروردگارا نگرانم کمکم کن - هر گاه قلبم دچار ناآرامی می شود، به درون خویش فرو می روم. در درون هر انسان، یک جایگاه مقدس برای روح، یک مرکز معنوی و یک نوای هدایتگر وجود دارد که به هنگام سکوت، قادر به شنیدن می شود. چیز های بی معنی ای که در زندگی دنیوی ام رخ می دهند به فراموشی خواهم سپرد، فراموش می کنم و می بخشم و از خود دور می سازم و به رهایی می رسم!  پروردگارا نگرانم کمکم کن توکل می کنم به خدا...اگر می خواهم به موفقیت دست یابیم. بارها و بارها می...