بهرام بهاری

بهرام بهاری

حدود 17 سال است که در حال تحقیق و یادگیری قوانین کائنات می باشد. هر لحظه بدنبال احساس خوب است. می خواهد با چیزهایی که یاد گرفته حال دل خودش و کسانی که با او در ارتباط هستند را خوب کند.
دکمه بازگشت به بالا