آرامشآرامش برای همهآرامش درونآموزشارتباط با خداخودسازیمثبت اندیشیموفقیت

مهارت تاب آوری در شرایط بحران

چگونه در شرایط بحران بتوانیم عملکرد درست داشته باشیم

تاب آوری در شرایط بحران چیست؟ تاب آوری در شرایط بحران _ زندگی همیشه بر روی یک خط صاف نمیگذره، پیچ و خم داره و ممکنه با سرعت گیر هم مواجه بشید. چون در غیر این صورت معنای خودش رو از دست میده. انسان برای رسیدن به کمال و تعالی نیاز به چالش داره. در …
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
بنر تجربه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا