آرامشآرامش برای همهآرامش درونآموزشخودسازیقانون جذبقضاوتمثبت اندیشیمدیتیشن

قانون کارما و تاثیرات آن در زندگی روزمره

آموزش قانون کارما و دانلود رایگان مراقبه صوتی

کارما چیست –کارما واژه ای سانسکریت به معنای «متعادل کردن» است. همچنین می توان آن را چنین معنی کرد که هر عملی، عکس العملی در پی دارد. این مفهوم به اصل علت و معلول مربوط می شود. اگر به کسی بدی کنی انرژی آن باید متعادل شود.

زمانی که ما می اندیشیم، سخن میگوییم، یا هر نوع عملی انجام می دهیم آغازگر نیرویی بوده ایم که در نهایت یک عکس العمل به ما نشان خواهد داد. این بازگشت نیرو ممکن است، تعدیل شود، تغییر یابد یا تعلیق شود. اما عموم مردم هرگز قادر نیستند که آن عکس العمل را از بین ببرند.

این را می توان چنین نیز معنی کرد که آن شخص زمانی دیگر رفتاری مشابه آن با شما خواهد داشت، یا این که زمانی پیامدهای اعمالتان را درک خواهید کرد و تصمیم خواهید گرفت که نگرش و رفتارتان را عوض کنید.

کارما چیست

کارما چیست _ کارما به این معنا است که در زندگی «وقتی چیزی می‌کارید، حتماً درو خواهید کرد» تاجاییکه عواقب کامل اعمال خود را درک کنید. قانون کارما اصل علت و معلول، کنش و واکنش، عدالت کیهانی و مسئولیت فردی است. قانون کارما برای سوق دادن شما بعنوان روح در سفر فردی‌تان در کیهان آغاز می‌شود. کارما زمانی به پایان می‌رسد که در توانایی خود برای عشق ورزیدن، کامل شده باشید.

تمام آنچه در این دنیا رخ می دهد در یک حرکت دورانی در حال چرخش است و برای همین است که در اشعار و ادبیات از این عرصه گیتی با نام هایی همچون گردونه و چرخ یاد کرده اند. کارما ها در چرخه زندگی ما ثبت می شوند و حتما روزی به خودمان باز می گردند. قانون کارما ، قانون عمل و عکس العمل است.

کارمای بد چگونه پاک می شود؟

زمانی که به درک فکر یا عملتان نائل شوید، مقداری از نیروی کارمایی آزاد می گردد. معمولاً با انجام عملی که اشتباهتان را اصلاح نماید خودتان انرژی را به قدر کافی تغییر خواهید داد تا اینکه دیگر در زیر بار عقوبت کارمایی نباشید.

به عنوان مثال اگر فردی منفی و ریاکار بوده اید و بعداً خود را اصلاح نموده اید، احتمال دارد که کارمای خطایتان کاملاً پاک شود؛ یعنی آن را متعادل نموده اید.

اگر چه کارما به معنی متعادل کردن است اما اغلب آن را به معنای پرداختن هزینه ای برای اعمال بد می دانند. ممکن است معنای کارمای خوب اشتباه فهمیده شود؛ اما به نظر می رسد که انجام اعمال خوب به منظور کسب کارمای خوب نتیجه ای عالی دارد. اما با این وجود اگر شخصی به این موضوع وابسته شود ممکن است کارمای خوب در زمان های نامناسب و به طرزی عجیب به سراغش بیاید.

کارما چیست

کارمای بد را می توانیم فقدان رشد و درک بشماریم که فقط ضربات سختِ اتفاقاتِ نامطلوب می توانند موجب آن شوند. به عنوان مثال رفتار ظالمانه داشتن با دیگران می تواند باعث شود که بعداً در زمان دیگری خودمان رفتار ظالمانه ای را تحمل نماییم که نتیجه آن، توجه و محبت نسبت به دیگران خواهد بود. اگر واقعاً از زاویه گسترده تری نگاه کنیم، شاید چیزی به نام «کارمای بد» وجود نداشته باشد. می توان آن را به عنوان فرصتی در نظر آورد که به ما کمک می کند رشد کنیم و راهی برای بهتر بودن را درک نماییم.

کارمای خوب می تواند تنها چیز ساده ای در ردیف آرامش فوق العاده و عشقی باشد که به دست می آید؛ که عشق غیر شرطی و ارائه خدمت عاشقانه و داوطلبانه به دیگران موجب آن بوده است.

کارما ممکن است به صورت عشق، نفرت، طمع یا دیگر احساسات و تمایلات بروز کند. این پدیده به صورت انرژی تظاهر پیدا می کند که می بایستی متعادل گردد. زمانی که خود را دچار احساس خاصی، نظیر عشق یا نفرت می یابید، ممکن است بخواهید از منشأ آن اطلاع پیدا کنید.

پس از آن که کسی از نوع کارمایِ ورایِ یک موقعیت مطلع می شود، مقدار زیادی از قدرت آن کارما آزاد می شود و فرد چندان در سیطره آن باقی نمی ماند. گاهی اوقات علت کارمایی مخفی و پوشیده می ماند تا زمانی که شخص به قدر کافی تجربه بیندوزد تا رشد مطلوب حاصل شود.

آیا تمام اتفاقاتی که می افتد ناشی از کارما است؟

تمام اتفاقاتی که برای افراد حادث می شود ناشی از کارما نیستند. بسیاری از اوقات اتفاقی از طریق ابعاد ژنتیکی عمل می کند که یا موجب رشد شخص و یا موجب رشد دیگران می شود. رفتار هر انسانی نه فقط در حال بلکه در آینده او نیز تأثیر گذار است، یعنی اگر فردی عصبی و پرخاشگر باشید به طور ناخودآگاه این خصلت بر روی فرزندان و نوادگان و چند نسل بعد هم تأثیرگذار خواهد بود.

کارما چیست

هر کار درستی که می کنید نتیجه ای خواهد داشت و اگر میخواهید در زندگی غرق در خوبی ها شوید، اعمال و افکار خوبی داشته باشید. هم کارمای خوب داریم، هم کارمای بد. بنابراین تمام کارماها منفی نیستند. این ذات آدمی است که بر وقایع منفی زندگی اش تمرکز کند. اما اگر توجه مساوی به اتفاقات مثبت و منفی زندگی اختصاص دهیم، به استقبال قدرشناسی رفته ایم.

کارما یا  اقبال بلند و طالع نحس

افکار و اعمال بد به شما بازمی گردند؛ همچنین مهربانی، خردمندی، عشق، لذت و سخاوت. درست به همان اندازه که با این خصوصیات زندگی کنید، در زمانی درست به اندازه ی برابر آن، در زندگیتان دریافت خواهید کرد و شاید این دریافت از جانب و سمتی که شما فرستاده اید نباشد. کارما ثبت و موازنه می شود.

افکار مهرآمیز،عواطف، کلمات و اعمال، همگی اعتباراتی هستند که به نام شما ثبت می شوند. انواع منفی موارد پیش گفته هم بدهی برایتان ایجاد می‌کنند. کائنات زمانی که کمتر از هر وقت دیگر انتظارش را داریم اینها را برایمان فرا می خواند.
مردمی که از کارما آگاهی ندارند آن را سرنوشت یا اقبال بلند و طالع نحس می نامند.

معقولانه این است که همیشه در بانک کارمایی خودتان اعتبار داشته باشید تا در زمان نیاز بتوانید از آن برداشت کنید.
در بالاترین سطح، فکر کنید، صحبت کنید و رفتار کنید، تا فردی خوش اقبال بشوید.

باورهای مثبت، در زندگیتان کارمای نیک می آفریند. آنگاه اتفاق های شگفت انگیزی می دهد. شما مسئول ذهنیت‌های خودتان هستید پس باورهایی را که برایتان مفید نیستند تغییر دهید. شما تنها کسی هستید که می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر باورهایتان شما را تاکنون خوشبخت نکرده است، پس همین حالا آنها را تغییر دهید.

فقط تا زمانی که درس مورد نظر را یاد بگیرید، آن کارما را با خود حمل می کنید. غفلت، باری را بر دوشتان تحمیل می کند. اکنون به مدد آگاهی و عشق، خودتان را آزاد کنید. باورهای مثبت، کارمای نیک می سازد.

ترازنامه ی کارمایی شما نامه اعمال شما خوانده می شود. ثبت و ضبط کارهای شخصی شما به وسیله فرشته ی نگهبان شما صورت می گیرد که در طی زندگیتان همراه شماست و به او فرشته ی ثبت کننده نیز می گویند. مسئولان کارمای شما که تا حدی باورنکردنی تکامل یافته هستند، بر مبنای نامه ی اعمال شما کار می‌کنند، که در رایانه ی عظیم جهانی نگهداری می‌شود.

کارما چیست

کارما پیشاپیش شما حرکت می کند. شاید نتایج اعمالمان را به این زودی مشاهده نکنیم. به همین دلیل اغلب اینگونه همبستگی واضح و قابل مشاهده ای بین اعمالمان و نتایج آنها نمی بینیم و این، شاید باعث شود مردم قانون علت و معلول را به فراموشی بسپارند. هر چه ارتعاش ما بالاتر باشد، کارمایمان سریعتر به ما بازو می گردد.
اگر احساس کنید هیچگاه از عقوبت و نتیجه ی اعمالتان رها نیستید، این یعنی کارمای شما بسیار سریع عمل می‌کند. این نشانه ای است مبنی بر اینکه شما بسیار تکامل یافته تر شده شده اید چون ترازنامه ی کارمایی شما به زور نگهداری می‌شود. روح شما دیگر اجازه نمی دهد بدهی های تان روی هم انباشته شوند.
البته بسته به مشیت خداست که چه هنگام موعد کارما بر روی این کره ی خاکی برای شما به سر آید. شاید در زمان مراقبه بتوانید به نامه ی اعمال، ترازنامه ی بدهی ها و اعتبارهایتان در طی زندگی دسترسی پیدا کنید.
اکنون ما به طرزی باورنکردنی نسبت به زندگیمان حق ویژه یافته ایم چون می‌توانیم درخواست عطای الهی کنیم تا ما را از دین بدهی کارماییمان آزاد کند.

برای یادگیری جامع و کامل مراقبه و مدیتیشن می توانید همین حالا بر روی لینک زیر کلیک کنید و به راحتی در منزل از صفر تا صد مراقبه و مدیتیشن را آموزش ببینید.

پکیج مراقبه در مقاله قانون کارما چیست

مراقبه و مدیتیشن

زمانی که همه ی کارهای ممکن را برای شفا و جبران وضعیت یا رابطه ای کرده باشید، می توانید از آن منبع لایزال درخواست کنید تا از طریق فرشتگان کارمایی شما و از طریق عطای الهی، بار کارماییتان را از دوشتان بردارد.
اگر می خواهید از آینده ای امن لذت ببرید، بدهی های روحی خود را بپردازید و آنها را جبران کنید و در بانک کائنات، امتیاز و اعتبار ایجاد کنید. به خاطر داشته باشید همان را که می کارید درو می کنید.

 

کارما قوانین دیگری هم دارد که کمتر معروف است. در اینجا ۱۲ قانون کارما که زندگی‌تان را کاملا تغییر می‌دهد آورده شده است. اگر آنها را از صمیم قلب درک کنید، خودتان و دنیای‌تان را عمیقا تغییر خواهید داد.

کارما چیست

12 قانون کارما که زندگیتان را متحول می کند

۱. قانون فروتنی و کارما

باید از اتفاقاتی که در زندگی برایتان می افتد درس بگیرید وگرنه انقدر تکرار خواهند شد تا آنها را بپذیرید. مثلا هنگامی که ما به دیگران به چشم دشمن نگاه کرده یا آنها را انسانهای بدی می بینیم نشانه آن است که خودمان همچنان درگیر خودخواهی های خود هستیم. و تا زمانی که با این اخلاق خود روبرو نشده ایم افراد مشابه سر راه ما قرار خواهند گرفت. باید بپذیریم که در خود ما مشکلی وجود دارد که باعث می شود اینگونه افراد به ما جذب شوند. پس باید در رفع مشکل خود بکوشیم.

۲. قانون خلقت و کارما

قانون خلقت می‌گوید زندگی خودبخود اتفاق نمی‌افتد، بلکه مستلزم مشارکت و همکاری شما است. چیزهایی که ما را احاطه کرده‌اند سرنخ‌هایی از حالت درونی ما می‌دهند. پس آنچه را که می خواهی در زندگی داشته باشی ابتدا در درون خودت ایجاد کن .

۳. قانون تعالی و کارما

قانون تعالی می‌گوید اگر می‌خواهید روح‌تان تعالی یابد، خودتان باید تغییر کنید، نه آدم‌ها و اشیای اطراف‌تان. چیزی که روح ما را برای تعالی بارور می‌کند درون ما است، نه بیرون ما. وقتی قلب‌مان را تغییر دهیم، دنیای‌مان را تغییر می‌دهیم.

۴. قانون مسئولیت و کارما

هر گاه در زندگی ما چیزی اشتباه است ، نشانه آن است که اشتباهی در من وجود دارد. ما آینه آن چیزی هستیم که ما را احاطه کرده و آنچه ما را احاطه کرده ، همچون آینه با ما ارتباط دارد.ما باید مسئولیت آنچه که در زندگی مان اتفاق می افتد را بپذیریم.

۵. قانون رابطه و کارما

قانون ارتباط می‌گوید اگر چه ممکن است ظاهرا دوچیز با هم ارتباطی نداشته باشند، ولی در حقیقت این‌طور نیست. همه‌چیز در دنیا به هم مربوطند. به همین صورت، گذشته، حال، و آینده همه با هم در ارتباطند.

۶. قانون دهش(بخشندگی) و کارما

قانون دهش می‌گوید در زندگی‌تان از هر دست بدهید از همان دست می‌گیرید. اگر احتکار کنید و خسیس باشید، اگر دست‌های‌تان را بسته و درهای‌تان را قفل نگه‌دارید، هرگز نمی‌توانید قفل درهایی را که می‌خواهید، باز کنید. اگر یک دنیای رها، و زیبا می‌خواهید، خودتان باید آن را بسازید.

۷. قانون تمرکز و کارما

شما نمی توانید همزمان به دو چیز فکر کنید. هنگامی که تمرکز شما بر روی ارزشهای معنوی است ، غیر ممکن است به افکار پایین تر مانند حرص و طمع یا خشم راه پیدا کنید.

بیشتر بخوانید: دوره مقدماتی مدیتیشن تمرکز روی شمع یا تراتاکا

۸. قانون حضور و کارما

قانون حضور می‌گوید هرچند مهم است به گذشته نگاه کنیم و از آن عبرت بگیریم، اما به همان اندازه هم مهم است در زمان حال حضور داشته‌باشیم و خود را درگیر آینده ای که هنوز  نیامده نکنیم.

۹. قانون بزرگ‌منشی و خوبی

هر آنچه در مزرعه دنیا بکارید همان را برداشت می‌کنید. این همان قانون علت و معلول است. پس برای برداشت شادی، صلح، عشق و دوستی، باید خوشحال، صلح طلب، دوست داشتنی و دوست واقعی باشید. هر چه که در جهان به وجود می آورید، چون بومرنگی به خود شما باز خواهد گشت.

۱۰. قانون رشد و کارما

یک جمله معروف است که می‌گوید هرجایی که بروی متعلق به آنجایی! بنابراین اگر ما بخواهیم مردم و جهان پیرامون خود را تغییر دهیم اول باید خودمان را تغییر دهیم. زمانی که ما در قلب و روح خود تغییری ایجاد می کنیم ، انگاه دنیای اطراف ما هم تغییر می کند.

۱۱. قانون تغییر و کارما

تاریخ تکرار می شود تا ما از آن درس های بسیاری فرا بگیریم و بتوانیم مسیر خود را تغییر دهیم.

۱۲. اهمیت و الهام گرفتن و قانون کارما

ارزش هر چیز به مقدار انرژی و تلاشی است که صرف آن کرده ایم. هرکس می تواند با الهام از درون خود سهم خود را باعشق و شادی به طور کامل به جهان هستی تقدیم کند که در این صورت عمل او باعث صعود دیگران هم خواهد شد. اما اگر به الهامات درونی خود توجه نکنیم تنها خودمان عقب مانده و جهان هستی به راه خود ادامه خواهد داد.

 

کارما چیست

کارما سوزی چیست؟

همانطور که گفتیم کارما یعنی بازتاب اعمال و رفتار نیک و بد. یعنی هر عملی که در این دنیا انجام می دهیم، نتیجه خیر و یا بد آن به زندگی همان فرد بازتاب پیدا می کند. در این میان، اگر فردی کاری ناپسند انجام داده باشد و پس از انجام آن متوجه آن شده و درصدد جبران آن بربیاید، دیگر کارمای منفی در زندگی او بازتاب پیدا نمی کند و در اصطلاح به آن کارماسوزی می گوییم.

اما کارما سوزی چگونه اتفاق می افتد:

1- ابتدا رسیدن به آگاهی است، یعنی آگاه شویم و بدانیم که مسیری که در آن قرار داشتیم اشتباه بوده؛

2- در گام بعدی باید مسیر درست را انتخاب کنیم؛

3- و در قدم نهایی، تغییر پیدا کردن و انتخاب درست را جامه عمل پوشاندن.

بهتر است هر زمانی که احساس کردیم کاری ناپسند انجام داده ایم با آگاهی کامل به مسیر درست برگردیم و قبل از این که کارما و بازتاب آن وارد زندگی مان شود، مسیر درست را در پیش بگیریم.

نکته مهم:

طبق قوانین کارما، انسان هر کاری که انجام می دهد نتیجه خوب و بد آن را می بیند، اما به این نکته توجه داشته باشید که بطور مثال اگر فردی بیمار شد، نمی توانیم بگوییم این اتفاق به علت کارمای منفی آن شخص است، زیرا جسم مادی بیمار شده است. در کارمای مثبت و منفی منظور جسم مادی نیست، بلکه احساسات و افکار و هر چیزی است که به درون ارتباط دارد.

 

دانلود مراقبه کارما

دانلود کنید

 

 

لطفا پس از مطالعه نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

4.7/5 - (421 امتیاز)
بنر تجربه

نوشته های مشابه

‫16 دیدگاه ها

 1. سلام وقت بخير
  زمانی که ما می اندیشیم، سخن میگوییم، یا هر نوع عملی انجام می دهیم آغازگر نیرویی بوده ایم که در نهایت یک عکس العمل به ما نشان خواهد داد. این بازگشت نیرو ممکن است، تعدیل شود، تغییر یابد یا تعلیق شود. اما عموم مردم هرگز قادر نیستند که آن عکس العمل را از بین ببرند.
  اين مطلبو متوجه نشدم ميشه توضيح بدين؟

  1. اين جهان كوه است و فعل ما ندا
   سوي ما آيد نداها را صدا
   از اندازه اش کسی اطلاعی نداره، اما هر عملی بازتابی داره
   حالا چه کارهایی باعث میشه که این وسط خیلی چیزها تغییر کنه
   یا به تعویق بیفته، پشت پرده این هستی هست

 2. سلام وقت بخير
  زمانی که ما می اندیشیم، سخن میگوییم، یا هر نوع عملی انجام می دهیم آغازگر نیرویی بوده ایم که در نهایت یک عکس العمل به ما نشان خواهد داد. این بازگشت نیرو ممکن است، تعدیل شود، تغییر یابد یا تعلیق شود. اما عموم مردم هرگز قادر نیستند که آن عکس العمل را از بین ببرند.
  من اين پاراگرافو متوجه نشدم ميشه توضيح بدين
  يني افكارمونو نميتونيم تغيير بديم؟

  1. افکار قابل کنترل کردن هستند (البته به سختی) و باید مراقبشون باشیم که به کلام و اعمال تبدیل نشن

 3. با سلام و عرض خدا قوت ، برای من خیلی تا ثیر گذار بود از مقاله خوبتون حیلی چیزا فهمیدم ویاد گرفتم یه دنیا ممنون خیلی سپاس گذارم

 4. مسئله نیت در کارما چگونه است. هیتلر با هدف اصلاح نژاد بشر خیلی انسان کشت. هدف از نظر ما غیر انسانی است ولی از نظر خودش هدف خدمت به جهان و اصلاح نژاد بشر است و از نظر خودش خدمت کرده است و آنرا کاملا باور دارد آیا هیتلر کارما دارد؟

   1. متشکرم مطلب بسیار کامل و جامع بود، دستتون طلا دوست عزیز ، فقط لطفا فایل رو دوباره قرار بدید دانلود نمیشه 🙏🌻

  1. درود بر شما دوست عزیز، هر کسی کارمای اعمال خودش رو دیر یا زود می بینه. قرار نیست نتیجه اعمال دیگرون رو ما حتما با چشمای خودمون ببینیم. پس مطمئن باشید هر عملی در این دنیا نتیجه ای به دنبال دارد.

  2. شما باهاشون نیستی و درونشون نیستی به یقین میگم آسیب های درونی زیادی محتمل میشند که دقیقا باید بگم دنیویش به ابن صورته که جهنم از قلب و روح دونشون چنان میجوشه ….

  3. من سالهاس دارم کارمای قبیله ای پس میدم ده ساله سه بار کارما قبیله ای پس دادم کارمای کار گذشتگانم و چراتموم نمیشه این چرخه تاکی ادامه داره تکرارش برا چیه من باید کاری میکردم تو دفعه اول که نکردم؟واونکار چیبوده؟چجوری میشه این کارمای سنگینو که زندگی همرو داره نابود میکنه کارماسوزی کنم من دیگه خسته شدم از پسدادن تاوان گذشتگان البته الان برای بار سوم بیشتراز اینکه ناراحت باشم آگاه تر هستم اما بازم نمیدونم باید چه کنم میشه راهنمایی کنید ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا