آرامشآرامش درونچاکراخودسازیمدیتیشن

ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ (سوادهیستانا) و خصوصیات مربوط به آن

ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ یا چاکرای خاجی ﻛﻪ ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ ﺳﻮﺍﺩﻫﻴﺴﺘﺎﻧﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﺍﺩﻫﻴﺴﺘﺎﻧﺎ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻧﺸﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻟﺬﺕ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ ( چاکرای خاجی) ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺷﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻑ ﻭ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﺎﺟﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. مرکز انرژیی که ما از راه آن احساسات دیگران را دریافت می کنیم (کیفیت پیوندمان با دیگران). نقطه ای که از آن احساسات جنسی را می فرستیم ودریافت می کنیم. و همچنین با خلاقیت ما در ارتباط است.

از تأثیرات ذهنی و احساسی چاکرای دوم می توان به مشکلات پولی، جنسی و پیامدهای کنترل آن با دیگران، جرم و گناه ؛نیرو یا مهار آن در دنیای مادی، آشفتگی احساسات، ترس از رها شدن و هتک حرمت اشاره کرد.

از تأثیرات تندرستی نیز می توان به اختلال جنسی، بی نظمی تولید مثل ، غده های فیبرویید، حساسیت ها ، بیماری های پوستی، بواسیر، پروستات و مشکلات مثانه ، دردهای لگن خاصره/ پشت تحتانی، زیاده روی در غذا خوردن و روابط جنسی اشاره نمود.

برای داشتن تعادل درونی و سلامت جسمی باید هفت چاکرا پاکسازی شوند. پیشنهاد می کنیم همین حالا برای بازکردن و فعال سازی چاکراها روی لینک زیر بزنید.

پیشنهاد خرید پاکسازی چاکراها

لینک محصول پاکسازی چاکراها

خصوصیات ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ (چاکرای خاجی)

سمبل: نیلوفر با شش گلبرگ
رنگ: نارنجی
عنصر وابسته: آب
اصل اساسی: خلق وجود (تولید مثل)
حس: چشایی
غدد مربوطه : غدد جنسی
هورمونهای مربوطه : استروژن
جهت چرخش ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ : در زن در جهت عقربه‌های ساعت و در مرد خلاف عقربه‌های ساعت
سنگ های مرتبط: لابرادوریت، عقیق قهوه ایی، چشم ببر، گلدستون، سترین، عقیق کارنلیان

مانترا: وَم (VAM)

ﺍﻋﻀﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ چاکرای خاجی ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺑﻴﻀﻪ ﻭ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥﻫﺎ، قسمت لگن، ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻭ ﺭﺣﻢ ، ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ، ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ. ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻟﺬﺗﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

تاثیرات: این چاکرا  (چاکرای خاجی) به قسمتی از آگاهی که مربوط به غذا و روابط جنسی است مربوط است. ارتباط این چاکرا با درون است و اینکه جسم به چه چیزی نیاز دارد و چه چیزی او را خشنود می‌سازد. توانایی شخص برای داشتن بچه نیز در ارتباط با این چاکرا است. همچنین این چاکرا با احساسات و خواسته‌های احساسی شخص پیوسته است

ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ

 

افرادی که انرژی در ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ آنها به خوبی در جریان است، شادی و نشاط و حیاتی جاودان دارند. این افراد دارای اعتماد بنفس بسیاری می باشند و قدرت تأثیر گذاری بسیاری بر دیگران دارند.کارکرد و فعال بودن انرژی در این چاکرا باعث تأثیر گذاری در شهوت، لذت، عشق و تعادل در امیال جنسی می گردد. اگر این چاکرا به درستی کار کند ما در همه حال از زندگی خود کمال رضایت را خواهیم داشت و لذت خواهیم برد.

عملكرد هماهنگ چاکرای خاجی باعث میشود كه در ارتباط با دیگران خصوصا در برابر جنس مخالف رفتاری طبیعی داشته باشید و جریان انرژی خلاق حیات را در درون بدن و روان احساس كنید. این هماهنگی باعث میشود كه نه تنها در زندگی خودتان كه برای دیگران نیز انگیزه ایجاد كنید.

ﺑﺪﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺮﮊی ﻫﺎی جنسی ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺗﻮﺍﻧﺎیی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺮﮊی ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻛﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺩﺍﺭﺩ وجود دارد. که این ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺍﻣﻴﺎﻝ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻧﺮﮊی خلاق جنسی صریحا ابراز نمی شود و ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. همچنین ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﮐﺮﺍ ﮐﻢ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﻪ ﻭ ﺑﯽﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ، ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ.

وظیفه ى این چاکرا جذب انرژى نارنجی رنگ است. این انرژى به ما قدرت لذت بردن از زندگی زمینی شامل لذت روابط جنسی، مزه ى غذا ها و هر بخشی که در ذهن ما مادی محسوب می شود را مى دهد و از طرفی موجب اشتیاق و خلاقیت می شود. بهتر است که بر روی این عبارات بیشتر بیاندیشیم؛ قدرت لذت، خلق، اشتیاق. فردی که از زندگی خود لذت می برد صاحب انگیزه ى بیشتری است و با شوق و انگیزه است که می تواند خلاق باشد. غالبا به اشتباه تصور می رود که انرژى این چاکرا صرفا به روابط جنسی محدود می شود در حالیکه خندیدن، معاشرت و حتی دیدن و شنیدن هم می تواند با انرژى سالم چاکرای خاجی لذتبخش باشد و به حیات سالم یک فرد کمک کند.
انسداد در چاکراى دوم موجب بوجود آمدن مشکلات جنسی، ضعف بویایی، بی انگیزگی، لذت نبردن و یا تنفر از مرد یا زن بودن می گردد.

ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ

چگونه  ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ را متعادل کنیم ؟

این چاکرا نشان دهنده خلاقیت و توازن احساسی است.

اگر چاکرای دوم  سالم باشد: شما را خوشبین و امیدوار می کند و باعث می شود به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید.

اگر چاکرای دوم  پرکار باشد: بیش از حد احساساتی شده و خیلی سریع عاشق می شوید.

اگر چاکرای دوم  کم کار باشد: در لاک خودتان فرو می روید و در مورد همه چیز بی تفاوت می شوید.

علائم فیزیکی عدم توازن در چاکرای دوم : مشکلات مثانه، ناتوانی جنسی، کمردرد (در قسمت پایین کمر)؛ مشکلات روده بزرگ

اگر ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ در تعادل باشد:

• خرسندی از فعالیتهای لذت بخش بدون احساس گناه
• احساس تسلیم و عدم اجبار به کنترل دیگران همراه با اعتماد
• ارتباط قدرتمند با دیگران با حفظ مرزهای شخصی
• توانایی در بروز و ایجاد رفتارهای سالم عاطفی
• هماهنگی بین احساس و زندگی و بروز منطقی و آرام احساسات
• رفتار صادقانه و طبیعی در برابر جنس مقابل
• یا ایجاد رابطه سالم. وحدت با طبیعت و غوطه وری در انرﮋهای کائنات در حین عمل نزدیکی احساس میشود.
• در سطح فیزیکی آلودگیها را از کلیه ها و مثانه پاک می کند .
• زندگی سرشار از شور و اشتیاق و شگفتی
• ایجاد انگیزه در شما و دیگران
• خلاقیت و تطبیق پذیری
• پذیرش بخشهای مونث و مذکر وجود خود.

 

تذکر: هیچ وقت قبل از پاکسازی کامل هفت چاکرا ها اقدام به فعالسازی و تمرین بر روی چاکرایی خاص را نکنید. چون اگر از چاکرای اول شروع به پاکسازی نکنید ، اختلالات زیادی در کارکرد چاکراها ایجاد می شود و ممکن است دچار مشکلات زیادی شوید.  مانند لیوانی پر از آب و گل، شما فقط با فعالسازی چاکرا آب را بیشتر از حد گل آلود میکنید و تاثیری در سلامت چاکراها ایجاد نمی کنید و برعکس کارکرد آن ها را دچار اختلال می کنید.

برای تهیه دوره آموزشی پاکسازی هفت چاکرا می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک محصول پاکسازی چاکراها

 

اگر ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ نامتعادل باشد:

• مشکلات و اختلالات جنسی
• ترس از صمیمیت
• ناتوانی برای احساس لذت و سرخوشی
• سرکوب عاطفی
• ترس از تغییر و یا ناتوانی برای تغییرو دگرگونی
• احساس گناه (در مواردی همراه دائمی شخص)
• کمبود انرﮋی عاطفی و یا غلیان عاطفی
• عملکرد ناقص این چاکرا اغلب ریشه در بلوغ دارد که با رشد نیروهای جنسی فرد خواهان بی قیدی است کنترل و آموزش درست توسط مربیان و والدین الزامی است.
• نفی یا سرکوب امیال جنسی .
• زیاده روی در رابطه جنسی ،خیال پردازی و یا سرکوب امیال و گاه با طغیان انرژی اتفاق می افتد .
• دودلی و تنش و خشونت نسبت به جنس مخالف .
این چاکرا در ناحیه شرمگاهی قرار دارد و اندامهای جنسی و مثانه را کنترل کرده و به آن ها انرژی می دهد.
•”چاکراهای آجنا،گلو و ریشه ” تاثیر زیادی بر چاکرا خاجی دارند و اختلال در کارکرد هر یک از این چاکراها می تواند منجر به اختلال کارکرد در چاکرا خاجی شود.

ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ

متعادل کردن ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ :

1- باید خوشبین و امیدوار باشید و به دیگران خدمت کنید.
2- از عذاب وجدان و عصبانیت دست بردارید.
3- ترک کردن هر نوع عادت ناپسند مانند اعتیاد، سیگار کشیدن و از بین بردن هر نوع احساس منفی

در افراد مسن  چاکرای دوم و ریشه تهی از انرژی هستند. این مورد یکی ازدلایلی است که موجب روان پریشی افراد مسن می شوند.
چاکرای دوم  وظیفه کنترل کردن و انرژی دادن به بخش های زیر را بر عهده دارد:
•ارگان های جنسی
•مثانه و مجاری ادرار
•به پاها نیز تا حدودی توسط این چاکرا انرژی داده می شود
•گلو و سر از این چاکرا انرژی می گیرند و تحت تاثیر آن قرار دارند
•افرادی که عدم کنترل در میل جنسی و یا ناتوانی جنسی یا سرد مزاج هستند چاکرا خاجی نامتعادلی دارند.

فعال کردن ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ با استفاده از طبیعت

مهتاب و تماشا یا لمس آب های زلال خارج از شهر ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ را فعال میكند. ماه به خصوص در زمان بدر كامل احساسات شما را زنده میكند و باعث می شود تا پیام های روح تان را از راه تجسم و رویاهایتان بگیرید.
مشاهده‌ آب های زلال طبیعی و یا غوطه ور شدن در آن یا نوشیدن جرعه ای از آب چشمه در پاكسازی و تزكیه روح به شما كمك میكند و باعث آزاد شدن احساسات تان از گرفتگی ها و گره ها می شود به این معنا كه نیروی حیات مجددا میتواند آزادانه در درونتان جاری شود؛ اگر بتوانید مشاهده‌ ماه و لمس آب را همزمان تلفیق كنید اثر آن بر روی ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ چشمگیر خواهد بود.
برای رهایی از احساسات سركوب شده خصوصا در دوران نوجوانی گوش دادن به صدای پرندگان، صدای جریان آب و حتی نوای شرشر یك فواره كوچك یا پخش صدای ضبط شده آن در لحظاتی از شب یا روز بسیار ثمربخش است و ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ را آرام میكند.

ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ

مراقبه تقویت ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ

1- در یک وضعیت راحت به صورت نشسته یا خوابیده قرار بگیرد، تمرکز بر تنفس داشته باشید؛

2- تصور کنید نفستان از  نوک انگشتان پا تا بالای سر به حرکت در می آید؛

3- آگاه باشید به هوایی که وارد جسم شما می شود؛

4- همان طور که در حالت ذهنی نفس می کشید به انرژی که در درونتان در جریان است تمرکز کنید؛

5- نور نارنجی رنگ را در این چاکرا به صورتی شفاف تصور کنید.

 

راه های بهبود ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ خاجی (دوم)

1- وانیل و فلفل تند مصرف کنید.
2- عقیق سرخ یا یاقوت را بر روی ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ بگذارید. محل آن چهار انگشت زیر ناف است. و یا می توانید روزی بیست دقیقه انگشتر یا سنگ عقیق  را در دستتان بگیرید.
3- با ورزش، پیاده روی، تماشای مهتاب، لمس آب زلال، صدای پرندگان، این چاکرا متعادل می شود.
4- پرتقال، نارنگی، هویج، انبه، کدو تنبل، زردآلو، نارنج میل کنید و یا هر میوه ای به رنگ نارنجی.
5- جعفری خرد نشده میل کنید.
6- در هفته یک روز را اختصاص بدهید به رنگ نارنجی و نارنجی بپوشید.
7- از عطر چوب صندل استفاده کنید.

 

لطفا پس از مطالعه نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

4.2/5 - (482 امتیاز)
بنر تجربه

نوشته های مشابه

‫47 دیدگاه ها

 1. با سلام ، من در زیرشکم سمت راست کمی از ناف پایینتر و نفخ معده دارم ،میتونه از کم کاری چاکراه خاجی باشه ؟

 2. درود بر شما . غیر از راست گرد و چپ گرد بودن جریان انرژی در زن و مرد چه تفاوت دیگه ای وجود داره ؟ سپاس

 3. عالی بود و تأثیر گذار، خیلی در این مورد مشکل دارم امیدوارم با راهنمایی شما برطرف شوند.

 4. سلام. چطور میگید شرم چیز خوبی نیس و مرتبط با این چاکراست و به جای آلت تناسلی یا اندام جنسی در متنتون از واژه “شرمگاه” استفاده کردین؟؟ مگه آلت تناسلی مکان شرمه؟ یا موجب شرمه؟

 5. آساناهای فقط مخصوص چاکرای سوادهیستانا یا همان چاکرای دوم و فعالسازی و پاکسازی آن ارائه نشده .
  بابت چاکرای اول بسیار عملکرد نیکویی ارائه شده است.
  🙏🌹

 6. مطالب سایت خیلی کمک کنندست
  متاسفانه فرهنگ ما خیلی به بدنمون اسیب میزنه عوض تعادل سرکوب میکنه
  و مردم هم دقیقا برعکسش،از اون ور پشت بوم میفتن
  مرسی از مطالب خوبتون

 7. سلام خیلی عالی بود ومن ممنونم .باخواندن این مطلب متوجه شدم که پسر نوجوانم دقیقا از همین چاکرا مشکل دارد همه موارد ذکر شده صدق میکنند بر وضعیت پسرم.

   1. خیلی ممنون از مقاله خوبت 🙏
    من امروز فهمیدم چک راه دومم کم کاره ، حالا که مشکلم رو فهمیدم راحتتر میتونم به درمانش بپردازم
    با سپاس از شما

    1. درود
     خود ارضایی و انزال در خواب علتش در ذهن است باید بر ذهنت آگاه باشی و تمرین ذهن آگاهی کنی
     تخلیه جنسی باعث میشود روح شما در خواب بماند اما جمع شدن نیروی جنسی باعث استهاله و حرکت انرژی به سایر چاکراه های بالایی میشود
     بهتره ریشه خودارضایی و تحریک جنسی بیش از حد رو در خودت جستجو کنی و شروع کنی به شناخت خود حقیقی وجودت

 8. تا کاری که خداگفته انجام ندی چاکرایی باز نمیشه مثلا غیبت کینه ..دروغ …ریا ….بی توجهی به نماز,,,,,,قرآن کاملترین مجموعه برای باز کردن چاکراست لطفاً با معنی بخونید تا متوجه بشین چی میگم…آدم با ایمان کائنات در خدمتشه.

 9. سلام وقت بخیر
  مطلبتون بسیار آموزنده بود خیلی از مطالبتون در مورد من صدق میکرد و پیش روان شناس که رفتم بهم گفت که هویج پخته بخور
  پیاده روی کن یو گا کار کن و مدیتیشن البته حرفی از چاکرا نزد ولی میخواست چاکرای جنسیم رو متعادل کنه
  سپاس از شما

 10. سلام خسته نباشید میخوام بدونم پاکسازی دقیقا باید چجوری باشه وچه مدت تمرین بشه این مطالبی که نوشتید درمورد متعادل کردن چاکراها همون پاکسازیه یا دوره های خاصیه ؟! واینکه پاکسازی چاکراها ومتعادل کردنشون چه مدت طول میکشه ! وبعد از متعادل شدنم باید هرروز تکراربشه؟! ممنون ازشما

  1. سلام دوست عزیز
   پاکسازی و فعالسازی چاکراها با هم صورت میگیره
   در ابتدا میتونید از تست چاکرایی که در پکیج هست و 120 سوال در اون هست استفاده کنید
   و پس از اون شروع به انجام تمرینات کنید.21 روز زمان میبره
   مسلما پس از استفاده مدام از هر چیزی باید پاکسازیش کرد.
   دنیای اطراف ما پر از ارتعاشات متفاوت هست که مدام در معرض اونها قرار میگیریم. پس هر زمانی که احساس
   کسلی و خستگی و کمبود انرژی داشتید مجددا اقدام به پاکسازی کنید

 11. سلام. بسیار جالب بود. منتظر ادامه مطلب چاکراها هستم. بعضی از این موارد در موردم صدق میکرد. میخوام بقیه رو هم بخونم تا بدونم چاکراهام در چه وضعیتی کار می کنند. ممنونم از مطلب عالیتون. موفق باشین.

  1. سلام دوست عزیز. ان شالله بزودی ادامه این مطلب و مطالب مرتبط در سایت گذاشته میشه. شما هم کامروا باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا