آرامش برای همهآموزشخودسازیقانون جذبقوانین کائناتموفقیت

درخواست از کائنات یکی از مهمترین قوانین کائنات

قانون درخواست در کائنات چیست؟

درخواست از کائنات _ براساس قوانین کائنات ، اگر کمک می خواهید، باید برایش درخواست کنید. اگر خودتان را جلو بیندازید و در اموری که کاملا به دوستتان مربوط است دخالت کنید، به این بهانه که می خواهید به او کمک کنید، سریع ترین راه را برای از دست دادن دوستی انتخاب کرده اید.

فراتر از آن، وقتی به کسی کمک می کنید که درخواست کمک نکرده است، نمی گذارید او وضعیت را برای خودش به نظم در بیاورد که این کار، در حقیقت اخلال در روند یادگیری او محسوب می شود. در حقیقت شما با این کار او را مجبور می کنید به شیوه های قدیمی ناکارآمد خودش ادامه دهد.

زمانی که کمک یا نصیحت تان اجباری است، اگر وضعیت او بدتر شود باید کارمای آن را تحمل کنید. اقدام به کمکی ناخواسته جزو رفتارها و منش ناپسند تلقی می شود و به احتمال قوی، کمک شما نادیده گرفته می شود و از آن قدردانی نخواهد شد.

درخواست از کائنات

درخواست از کائنات و رسیدن به آرزوها

البته بدیهی است که اگر مشاهده کنید کسی در حال غرق شدن است به او کمک می کنید. در خیابان شخص نابینا را در عبور از گودال ها راهنمایی می کنید. از بیماران و داغدیدگان دلجویی می کنید. با وجود این، اگر از آشفتگی و نابسامانی زندگی یک نفر دیگر آزرده شدید، این موضوع به خود شما مربوط است. این نشانه ای است دال بر اینکه شاید بیش از آنکه داشته باشید شخص دیگری را نجات دهید، باید به اوضاع و احوال خودتان نگاهی بیندازید.

ممکن است سؤالاتی از این قبیل برایتان پیش بیاید که: چه کار می توانم برای خاله ام بکنم؟ از زمانی که همسرش مرده بسیار متأثر شده است و من دائما سعی می کنم او را به ملاقات اشخاص جدید ترغیب کنم، ولی او زیر بار نمی رود.

پاسخ این است: وقتی آماده شود آنگاه از شما درخواست می کند که کمکش کنید. تا آن زمان نگاهی به درون خودتان بیندازید؛ به آن بخشی از خودتان که می خواهد افرادی جدید را ملاقات کند، یا درباره ی آن احساس طردشدگی فکر کنید که اگر او کمک شما را نپذیرد به شما دست خواهد داد.

شخصی می گفت: من از دست دخترم به ستوه آمده ام. او می خواهد نامزدی اش را به هم بزند و من نگرانم که او هیچگاه ازدواج نکند. چگونه می توانم به او کمک کنم؟ پاسخ این است: زمانی که دختر شما متوجه ترس های خود شود، آماده خواهد شد. شاید او در بعضی از سطوح‌ عمیق درونی اش می داند که این شخص فرد مناسبی برای او نیست. شاید او می داند که این موضوع شما را ناراحت می کند و می خواهد به این شیوه شما را عذاب دهد. ممکن است برای این کارش میلیون ها دلیل داشته باشد، ولی واضح است که او یادآور بعضی از مسائلی ست که در ضمیر شما مکنون است، دارد به شما خدمت می کند. تا زمانی که درخواست کمک نکرده، برای کمک به او تلاشی نکنید و ببینید این ماجرا برای خودتان چه معنایی در بر دارد.

مثلاً اگر در وضعیت شغلی بغرنجی درگیر شده اید، شاید آموزش و تجربه ای که از سر و کار داشتن با آن اوضاع به دست می آورید مانعی باشد که رد شدن از آن به منزله ی برداشتن گامی مهم در پیشرفت شغلی تان است؛ قدمی که برای حرکت در مسیر تحقق اهدافتان به آن نیاز دارید؛ قدمی که شما را آماده ی ترقی و ترفیع می کند. نباید انتظار داشته باشید شخص دیگری از راه برسد و به جای شما از روی این مانع بپرد و سررشته اوضاع را بدون اجازه ی شما در دست بگیرد. این یعنی مزاحمت و اخلال، و راه شما را در آماده شدن برای تصدی شغلی بهتر مسدود می کند.

 

کائنات و فرشتگان

در قلمرو کائنات ، هیچ فرشته یا موجود برتر نورانی سودای اخلال در زندگی شما را ندارد. بله، اگر کارمای شما نباشد، شما را از سوانح جدی حفظ می کنند، یا اگر زمانتان نرسیده باشد جلوی مرگتان را می گیرند. با وجود این، در نهایت مهربانی و شکیبایی تمام کناری می ایستند و تماشا می کنند که چگونه‌ اوضاعتان را به آشفتگی می کشانید، چون گاهی این درست همان چیزی است که برای رشدتان به آن نیاز دارید.

برای آنها نه تنها از نظر قوانین روحانی دخالت در کار شما بسیار ناپسند است، بلکه همچنین شما را از قوی شدن و آموختن باز می دارد. البته زمان هایی می رسد که درخواست کمک مناسب است. منظورم از درخواست، فریاد کشیدن از سر ناامیدی مانند یک کودک‌ یا گریستن به مانند قربانیانی نیست که نمی خواهند مسؤولیت اعمالشان را بپذیرند. منظورم از درخواست کردن، به دقت ارزیابی کردن وضعیت، و سپس به آرامی و مقتدرانه درخواست کردن کمکی است که به آن نیاز دارید.

به محض اینکه برای درخواست کمک آمادگی پیدا کنید آماده ی دریافت آن می شوید، آماده ی پذیرش حکمتی می شوید که به همراه آن است. آنگاه نیروهای برتر، خود را برای کمک به شما هم راستا می سازند.

بعضی از مردم پیوسته فریاد می زنند: چه وقت، چگونه، چه کسی، کجا؟

آنها می خواهند پاسخ سؤالاتشان را از دیگری بدانند. این ها بیش از آنکه‌ سؤال باشند تقاضا هستند. از ناامیدی و نیاز سرچشمه می گیرند نه از دید باز و متمرکز.‌

شخصی که‌ استوارانه و با عزمی راسخ در مسیر روحانی گام بر می دارد، برای یافتن پاسخ ها به درونش باز می گردد. به محض اینکه آماده شوید راجع به امری بیشتر بدانید، آموزگار آن پدیدار می شود تا آن را به شما بیاموزد. این آموزگار شاید در قالب یک کتاب در مسیرتان قرار گیرد، یا یک شخص، یا یک برنامه ی تلویزیونی.

 

درخواست از کائنات

درخواست از کائنات یک نعمت از سوی پروردگار است

زمانی که برای صورت بندی پرسش آماده باشید، آماده اید تا پاسخ آن را بدانید. چه بسا انتظار نداشته باشید که یک مشاور را به شام دعوت کنید تا از او راجع به کاری که درصدد انجامش هستید سؤال کنید و سپس در پایان، همراه با صرف قهوه، از نتایج گفتگویتان یادداشت برداری کنید. یا انتظار نداشته باشید همسایه تان که هنرمند و خانه آراست بدون هیچ دعوتی وارد منزلتان شود و اثر هنری اش را روی دیوارتان نصب کند. این کارها درست به همان اندازه ای مزاحمت و دخالت محسوب می شود که فردی شفا دهنده اصرار داشته باشد سر دردتان را بر طرف کند و بخواهد شما را شفا دهد.

شاید شما از هر یک از این خدمات سپاسگزار باشید ولی در کل، تا زمانی که‌ درخواست نکرده اید، این کمک های اجباری، قوانین کائنات را نقض می کند. اگر شخصی کمکی پیشنهاد دهد و شما آن را بپذیرند، این به منزله ی قرارداد خواهد بود. ولی اگر آنها پیشنهاد کمک دهند و پیشنهاد کنند و پیشنهاد کنند تا بالأخره شما آن را بپذیرند، این یعنی تحمیل.

زمانی که از جانب فرشتگان ، استادان عروج یافته یا هر یک از سلسله مراتب نورانی به کمک نیاز دارید، نخست خود را آرام کنید. بر آنچه‌ به راستی می خواهید مراقبه کنید و راجع به آن به شفافیت و وضوح‌ برسید. و از آن ها کمکی را که نیاز دارید در اختیارتان قرار دهند، درخواست کنید، آنها همیشه شما را یاری خواهند کرد.

برای یادگیری مراقبه و مدیتیشن و ارتباط با خود برتر و رسیدن به پاسخ تمام سوالاتی که در زندگی برایتان پیش می آید و به دنبال راه حل آن ها هستید، به شما پیشنهاد میکنیم که از پکیج جامع آموزش مراقبه و مدیتیشن استفاده کنید:

مراقبه و مدیتیشن

خانمی در حین رانندگی به سمت محل کارش احساس کرد به شدت خسته و فرسوده شده است. در دل گفت، چگونه‌ می توانم به خودم برای روزی که در پیش دارم انرژی بدهم؟ هنوز چند لحظه از شکل گیری این فکر در ذهنش نگذشته بود که خودرویی از کنارش‌ گذشت. حروفی که روی پلاک خودرو نقش بسته بود این بود: AOM (اُم) او می دانست پاسخش را دریافت کرده است. اُم، آوای مقدس و روحانی کائنات است و مانترایی بسیار قدرتمند به شمار می آید. او تمام وقت در طی مسیرش به محل کار این مانترا را تکرار کرد و احساس بسیار بهتری یافت. به خاطر داشته باشید که پاسخ در بطن سؤال جای دارد. هر چه پرسش تان شفافیت بیشتری داشته باشد، کمک کامل تری دریافت خواهید کرد.

کائنات در انتظار کمک کردن به شماست. همه ی آنچه باید انجام دهید، درخواست کردن از کائنات است.

 

لطفا پس از مطالعه نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

 

لطفا با لایک این مطلب ما را دلگرم و حمایت کنید.

4.3/5 - (108 امتیاز)
بنر تجربه

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

  1. سلام. چند روز پیش متوجه شدم یک دوست خیلی خوب مشکل مالی هر چند محدودی داره. سعی کردم متوجهش کنم که میتونه روی کمک من حساب کنه .البته ایشون قبول نکردن. این چند روز گذشته خیلی نگران موضوع بودم.جالب اینکه به مطلب شما برخورد کردم و دقیقا دست روی مشکل گذاشته بودین. ممنونم و بسیار چاره ساز بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا