995 بازدید
ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ

ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ ﻛﻪ ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ ﺳﻮﺍﺩﻫﻴﺴﺘﺎﻧﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﺍﺩﻫﻴﺴﺘﺎﻧﺎ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻧﺸﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻟﺬﺕ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ (خاجی) ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺷﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻑ ﻭ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﺎﺟﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. مرکز انرژیی که ما از راه آن احساسات دیگران را دریافت می کنیم (کیفیت پیوندمان با دیگران). نقطه ای که از آن احساسات جنسی را می فرستیم ودریافت می کنیم. و همچنین با خلاقیت ما در ارتباط است.

از تأثیرات ذهنی و احساسی چاکرای دوم می توان به مشکلات پولی، جنسی و پیامدهای کنترل آن با دیگران، جرم و گناه ؛نیرو یا مهار آن در دنیای مادی، آشفتگی احساسات، ترس از رها شدن و هتک حرمت اشاره کرد.

از تأثیرات تندرستی نیز می توان به اختلال جنسی، بی نظمی تولید مثل ، غده های فیبرویید، حساسیت ها ، بیماری های پوستی، بواسیر، پروستات و مشکلات مثانه ، دردهای لگن خاصره/ پشت تحتانی، زیاده روی در غذا خوردن و روابط جنسی اشاره نمود.

خصوصیات ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ

سمبل: نیلوفر با شش گلبرگ
رنگ: نارنجی
عنصر وابسته: آب
اصل اساسی: خلق وجود (تولید مثل)
حس: چشایی
غدد مربوطه : غدد جنسی
هورمونهای مربوطه : استروژن
جهت چرخش ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ : در زن در جهت عقربه‌های ساعت و در مرد خلاف عقربه‌های ساعت
سنگ های مرتبط: لابرادوریت، عقیق قهوه ایی، چشم ببر، گلدستون، سترین، عقیق کارنلیان

مانترا: وَم (VAM)

ﺍﻋﻀﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺑﻴﻀﻪ ﻭ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥﻫﺎ، قسمت لگن، ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻭ ﺭﺣﻢ ، ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ، ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ. ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻟﺬﺗﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

افرادی که انرژی در ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ آنها به خوبی در جریان است، شادی و نشاط و حیاتی جاودان دارند. این افراد دارای اعتماد بنفس بسیاری می باشند و قدرت تأثیر گذاری بسیاری بر دیگران دارند.کارکرد و فعال بودن انرژی در این چاکرا باعث تأثیر گذاری در شهوت، لذت، عشق و تعادل در امیال جنسی می گردد. اگر این چاکرا به درستی کار کند ما در همه حال از زندگی خود کمال رضایت را خواهیم داشت و لذت خواهیم برد.

چاکرای دوم

عملكرد هماهنگ ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ باعث میشود كه در ارتباط با دیگران خصوصا در برابر جنس مخالف رفتاری طبیعی داشته باشید و جریان انرژی خلاق حیات را در درون بدن و روان احساس كنید. این هماهنگی باعث میشود كه نه تنها در زندگی خودتان كه برای دیگران نیز انگیزه ایجاد كنید.

ﺑﺪﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺮﮊی ﻫﺎی جنسی ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺗﻮﺍﻧﺎیی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺮﮊی ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻛﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺩﺍﺭﺩ وجود دارد. که این ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺍﻣﻴﺎﻝ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻧﺮﮊی خلاق جنسی صریحا ابراز نمی شود و ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. همچنین ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﮐﺮﺍ ﮐﻢ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﻪ ﻭ ﺑﯽﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ، ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ.

فعال کردن چاکرای دوم

مهتاب و تماشا یا لمس آب های زلال خارج از شهر ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ را فعال میكند. ماه به خصوص در زمان بدر كامل احساسات شما را زنده میكند و باعث می شود تا پیام های روح تان را از راه تجسم و رویاهایتان بگیرید.
مشاهده‌ آب های زلال طبیعی و یا غوطه ور شدن در آن یا نوشیدن جرعه ای از آب چشمه در پاكسازی و تزكیه روح به شما كمك میكند و باعث آزاد شدن احساسات تان از گرفتگی ها و گره ها می شود به این معنا كه نیروی حیات مجددا میتواند آزادانه در درونتان جاری شود؛ اگر بتوانید مشاهده‌ ماه و لمس آب را همزمان تلفیق كنید اثر آن بر روی ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ چشمگیر خواهد بود.
برای رهایی از احساسات سركوب شده خصوصا در دوران نوجوانی گوش دادن به صدای پرندگان، صدای جریان آب و حتی نوای شرشر یك فواره كوچك یا پخش صدای ضبط شده آن در لحظاتی از شب یا روز بسیار ثمربخش است و ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ را آرام میكند.

 

مراقبه تقویت چاکرای دوم

1- در یک وضعیت راحت به صورت نشسته یا خوابیده قرار بگیرد، تمرکز بر تنفس داشته باشید؛

2- تصور کنید نفستان از  نوک انگشتان پا تا بالای سر به حرکت در می آید؛

3- آگاه باشید به هوایی که وارد جسم شما می شود؛

4- همان طور که در حالت ذهنی نفس می کشید به انرژی که در درونتان در جریان است تمرکز کنید؛

5- نور نارنجی رنگ را در این چاکرا به صورتی شفاف تصور کنید.

انجام مراقبه روزانه می تواند به شما در متعادل سازی و پاکسازی چاکراها کمک فراوانی کند.

مطلب زیرا را به شما پیشنهاد می کنم.

مراقبه-با-شمع

راه های بهبود چاکرای خاجی (دوم)

1- وانیل و فلفل تند مصرف کنید.
2- عقیق سرخ یا یاقوت را بر روی ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ بگذارید. محل آن چهار انگشت زیر ناف است. و یا می توانید روزی بیست دقیقه انگشتر یا سنگ عقیق  را در دستتان بگیرید.
3- با ورزش، پیاده روی، تماشای مهتاب، لمس آب زلال، صدای پرندگان، این چاکرا متعادل میشود.
4- پرتقال، نارنگی، هویج، انبه، کدو تنبل، زردآلو، نارنج میل کنید و یا هر میوه ای به رنگ نارنجی.
5- جعفری خرد نشده میل کنید.
6- در هفته یک روز را اختصاص بدهید به رنگ نارنجی و نارنجی بپوشید.
7- از عطر چوب صندل استفاده کنید.

50+
خلاصه
ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ (سوادهیستانا) و خصوصیات مربوط به آن
موضوع مقاله
ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ (سوادهیستانا) و خصوصیات مربوط به آن
خلاصه مقاله
عملكرد هماهنگ ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ باعث میشود كه در ارتباط با دیگران خصوصا در برابر جنس مخالف رفتاری طبیعی داشته باشید و جریان انرژی خلاق حیات را در درون بدن و روان احساس كنید.
نویسنده مقاله
ناشر
ریلکس سام وان
لوگوی ناشر

    5 دیدگاه

  1. سلام. بسیار جالب بود. منتظر ادامه مطلب چاکراها هستم. بعضی از این موارد در موردم صدق میکرد. میخوام بقیه رو هم بخونم تا بدونم چاکراهام در چه وضعیتی کار می کنند. ممنونم از مطلب عالیتون. موفق باشین.

    • سلام دوست عزیز. ان شالله بزودی ادامه این مطلب و مطالب مرتبط در سایت گذاشته میشه. شما هم کامروا باشید.

  2. Very good. Thanks.

  3. یعنی اگر درونگرا باشیم و تو جمع نباشیم این چاکرا مشکل داره؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *