آموزشثروتجذب ثروتخودسازیقانون جذبمثبت اندیشیموفقیت

قدرت ذهن نیمه هوشیار چگونه می تواند مسیر موفقیت را هموار کند

قدرت ذهن نیمه هوشیار و رسیدن به اهداف

قدرت ذهن نیمه هوشیار  _ ذهن نیمه هوشیار شامل آن فراستی است که در آن هر انگیزه فکری که به کمک حواس پنج گانه به ذهن هوشیار می رسد طبقه بندی و ضبط می شود. از ذهن نیمه هوشیار است که افکار را می توان به یاد آورد، درست به همان شکل که می توان با بیرون کشیدن نامه ها از پرنده ها به متون آنها توجه نمود.

ذهن نیمه هوشیار افکار یا احساسات را بدون توجه به ماهیت آنها در خود نگه می دارد. می توانید داوطلبانه در ذهن نیمه هوشیار خود، برنامهٔ اندیشه و یا هدفی را که می خواهید آن را به معادل فیزیکی یا پولی آن تبدیل کنید بسپارید. ذهن نیمه هوشیار انسان شب و روز فعال است. ذهن نیمه هوشیار با استفاده از فراست بی انتها می تواند امیال شخصی را به معادل فیزیکی آن تبدیل کند.

امکان کنترل صددرصد ذهن نیمه هوشیار وجود ندارد ، اما می توانید به راحتی برنامه، میل و هدف خود را به آن منتقل کنید. به دلایل و شواهد مختلف می توان گفت که ذهن نیمه هوشیار میان ذهن محدود انسان و فراست بی انتها ارتباط برقرار می سازد. این رابطه ای است که به کمک آن می توان از فراست بی انتها به سود خود استفاده کرد.

قدرت ذهن نیمه هوشیار

قدرت ذهن نیمه هوشیار  _ چگونه می توان از ذهن نیمه هوشیار برای تلاش خلاق استفاده نمود؟ اطلاعات انسان در زمینه ذهن نیمه هوشیار بسیار محدود است ، اما با توجه به یافته های علمی می توانید از آن کمک گرفته و امیال خود را به معادل های فیزیکی و مالی تبدیل کنید.

اگر در نخستین اقدام خود به این مهم موفق نشدید، ناراحت نشوید. بدانید که ذهن نیمه هوشیار می تواند خود به خود و تنها به کمک عادت، هدایت شود. به طور مثال می توانید از جملات مثبت تاکیدی برای تلقین مثبت استفاده کنید.

بیشتر بخوانید : تاثیر تلقین بر ضمیرناخودآگاه

صبر و شکیبایی را از دست ندهید؛ مداومت و پشتکار را فراموش نکنید. به خاطر داشته باشید که ذهن نیمه هوشیار شما داوطلبانه عمل می کند. در اینجا طبیعتا به این نتیجه می رسید که اندیشیدن به ترس و فقر و سایر افکار منفی محرکی برای ذهن نیمه هوشیار شما هستند، مگر آنکه بتوانید این تکانش ها را در کنترل بگیرید و آن را به گونه ای مطلوب تر تغذیه کنید.

ذهن نیمه هوشیار بیکار باقی نمی ماند. اگر در ذهن نیمه هوشیار خود میلی نکارید، تحت تأثیر هر اندیشه ای که به آن برسد واکنش نشان می دهید. می دانیم که انگیزه های فکری، از منفی گرفته تا مثبت، پیوسته به ذهن نیمه هوشیار ما می رسند. در حال حاضر کافیست به خاطر داشته باشید که با توجه به آنچه ‌بدون علم و اطلاع شما به ذهن تان می رسند زندگی می کنید. برخی از این افکار منفی و گروهی دیگر مثبت هستند. در این مرحله باید ذهن نیمه هوشیار خود را به روی انگیزه های منفی ببندید. باید به جای آن افکار مثبت را به ذهن نیمه هوشیار خود هدایت کنید. وقتی به این مرحله می رسید، کلید گشودن ذهن نیمه هوشیار خود را در اختیار دارید. می توانید آن را چنان کنترل کنید که هیچ اندیشهٔ نامطلوبی نتواند بر ذهن نیمه هوشیار شما اثر بگذارد.

معجون-هدف-گذاری

بدانید هر چه را انسان خلق می کند، به شکل یک انگیزه فکری است. انسان تا چیزی را در اندیشهٔ خود نبیند، نمی تواند آن را خلق کند. انگیزه فکری به کمک نیروی تصور و تخیل می تواند به برنامه تبدیل شود. وقتی تخیل و تصور انسان تحت کنترل درآید، می توان از آن برای ایجاد برنامه یا هدف هایی که منجر به موفقیت در حرفهٔ اشخاص می شوند استفاده کرد. انگیزه های فکری برای آنکه تبدیل به معادل های فیزیکی خود شوند باید ابتدا از مسیر تخیل و تصور عبور کرده و با ایمان و اعتقاد همراه شوند. درهم آمیختن ایمان با برنامه یا هدف تنها به کمک تصور و تخیل امکان پذیر است. با توجه به این گفتار به روشنی مشخص است که استفادهٔ داوطلبانه از ذهن نیمه هوشیار مستلزم هماهنگی و استفاده از همهٔ اصول است.

قدرت ذهن نیمه هوشیار و احساس مثبت

با توجه به دلایل موجود تنها افکار آمیخته به احساس می توانند روی ذهن نیمه هوشیار تأثیر بگذارند. حقیقت کاملا شناخته شده ای است که احساس یا هیجان بر اغلب مردم حکومت می کند. اگر درست باشد که ذهن نیمه هوشیار به سرعت بیشتری تحت تأثیر تکانش های فکری آمیخته با احساس و هیجان قرار می گیرد، لازم است که با احساسات و هیجانات مهم تر آشنا شوید.

قدرت ذهن نیمه هوشیار

هفت احساس مثبت عمده و هفت احساس منفی عمده وجود دارد. احساس منفی بی آنکه دخالتی داشته باشیم بر تکانش های فکری ما جای می گیرند و به ذهن نیمه هوشیار ما می رسند. اما جنبه های مثبت را باید به افکار تزریق کرد و راه انجام این کار تقلین به خویشتن است.

قدرت ذهن نیمه هوشیار  _ این تکانش های هیجانی به وجود مایهٔ خمیر ترش در نان شباهت دارند. زیرا تکانش های فکری را از حالت انفعالی به حالت فعال درمی آورند. با این حساب می فهمیم که چرا تکانش های فکری که به خوبی با احساسات درآمیخته باشند، بیش از تکانش های فکری که از استدلال سرچشمه می گیرند مهم هستند. شما مهیا می شوید تا گیرنده درون ذهن نیمه هوشیار خود را تحت تأثیر قرار دهید تا از آن برای جذب ثروت استفاده کنید.

بنابراین لازم است که روش کار این گیرنده درونی را بشناسید. باید به زبان او حرف بزنید و در غیر این صورت صدای شما را درک نخواهند کرد. گیرنده، احساس یا هیجانی را بهتر از هر چیزی درک می کند. با این حساب اجازه بدهید هفت احساس مثبت مهم و هفت احساس منفی مهم را برشماریم تا در شرایطی قرار بگیرید که با شناسایی این دو از جنبه های مثبت استفاده و از جنبه های منفی اجتناب کنید.

هفت احساس عمده مثبت

– میل و اشتیاق
– ایمان
– عشق جنسی
– دلگرمی
– تخیل
– امید
البته احساسات مثبت دیگری هم وجود دارند. اما این هفت مورد که به آن اشاره کردیم از جمله مهم ترین احساسات بشری هستند که باید از آنها در تلاش های خلاق استفاده کرد. براین احساسات مسلط شوید. و توجه داشته باشید که تنها استفاده و کاربرد آنها مؤثر واقع می شود. به غیر از این احساسات، به سایر احساسات مثبت نیز توجه‌ داشته باشید تا در وقت ضرورت از آنها استفاده کنید. فراموش نکنید که شما چیزی می خواهید که قرار است با پر کردن ذهن شما یا با تأثیر گذاردن بر احساسات شما ، ذهنیت جذب ثروت را در شما ایجاد کند.

قدرت ذهن نیمه هوشیار

هفت احساس عمده منفی

– ترس
– حسادت
– تنفر
– انتقام
– حرص
– خرافات
– خشم
احساسات مثبت و منفی نمی توانند به طور هم زمان ذهن شما را اشغال کنند.‌در هر لحظه تنها یکی از آنها بر ذهن شما حاکم است. این وظیفهٔ شماست کاری کنید که احساس مثبت در ذهن شما حضور داشته باشد. اینجاست که قانون عادت در شما کاربرد پیدا می کند. عادت استفاده از احساسات مثبت را در خود ایجاد کنید. مطمئن باشید که این ها سرانجام چنان بر ذهن شما مسلط می شوند که به احساسات منفی اجازه ورود نمی دهند. تنها با استفاده پیوسته و عملی از این  هاست که می توانید کنترل ذهن نیمه هوشیار خود را به دست گیرید.‌ وجود یک احساس منفی در ذهن هوشیار کافیست تا تمام کمک های سازنده ذهن نیمه هوشیار را از بین ببرد.

رابطه قدرت ذهن نیمه هوشیار و  قدرت شگفت انگیز دعا

حتما شما هم‌ دیده اید که اغلب اشخاص زمانی دست دعا به سوی خدا برمی دارند که همهٔ راه ها را آزموده اند و به جایی نرسیده اند. در غیر این صورت در اغلب موارد دعای شان رسمی و تشریفاتی است. حقیقی است که بسیاری از نیایش کنندگان زمانی تن به این کار می دهند که برای موفق شدن به هر دری زده اند و موفق نشده اند. این عده با ترس و تردید نیایش می کنند و ذهن نیمه هوشیار نیر با توجه به این احساسات عمل می کند. اگر شما به دلیلی دعا می کنید اما نگرانید که با دعا به آن نرسید، یا می ترسید که دعای تان مستجاب نشود، این دعا و نیایش بی اثر و بی حاصل است. اما گاه شاهد هستیم که دعای ما مورد اجابت قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید : قدرت شگفت انگیز دعا

اگر تاکنون دعای تان اجابت شده است، به حافظهٔ خود رجوع کنید و ببینید که در آن لحظه چه ذهنیت و چه روحیه ای داشتید. بدون شک در می یابید که سخن من امری نظری و تئوریک نیست. روش ارتباط با خدا، شباهت زیادی با ارتعاش صدا به وسیلهٔ رادیو دارد. اگر از طرز کار رادیو اطلاع داشته باشید، می دانید که صدا را نمی توان مخابره کرد و شنید مگر آنکه آن را تبدیل به ارتعاشاتی کنید که گوش انسان آن را بشنود. ایستگاه فرستنده رادیویی صدای انسان را می گیرد و با ارتعاشاتی که در آن ایجاد می کند، آن را به گوش می رساند. تنها در این صورت است که می توان صدا را مخابره کرد.

قدرت ذهن نیمه هوشیار در حکم واسطه ای است که دعا و نیایش انسان را به شکلی قابل درک برای فراست بی انتها، تبدیل می کند. پیام را به او می رساند و از او پاسخی در قالب برنامه یا نظریات قطعی دریافت می کند. این اصل را فراموش نکنید. به همین دلیل است که تنها خواندن یک کتاب دعا نمی تواند ارتباطی میان ذهن انسان‌ و فراست بی انتها ایجاد کند.

 

4.8/5 - (30 امتیاز)
بنر تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا