آرامشآرامش برای همهآرامش درونآموزشارتباط با خداجملات تاکیدیخودسازیمثبت اندیشیمدیتیشنموفقیت

قدرت شگفت انگیز دعا

دعا کردن چیست ؟

دعا کردن به معنای عزلت نشینی و زمزمه کردن کلماتی که شاید مفهومش را ندانیم نیست. شاید اگر در گذشته دعا کردن برایتان کاری مبهم بوده و فقط برای بانوان سالمند و کودکان بی گناه مناسب بوده، و برای شما کارایی نداشته است، به احتمال فراوان از آن روست که که نمی دانستید در دعا کردن چه قدرتی نهفته است!

دعا کردن کاری فراتر از زمزمه های آگاهانه ای است که می دانید هرگز به بالا نخواهد رسید. زمانی که فقط با ذهن هشیار دعا می کنید، تنها بخش کوچکی از کل ذهن تان مشغول دعا کردن است و بر حسب دعای تان، تنها به بخشی از نتایج دست می یابید.

هیچ روش بهتری به جز دعا کردن برای ایمن ساختن همهٔ موهبت های زندگی که در حقیقت میراث الهی شماست، وجود ندارد. دعای سکوت و زمانی را با خداوند تنها ماندن بهترین راه برای رسیدن به آرامش درونی می باشد. زمانی پزشک و دانشمند معروف جهان، الکسیس کارل پس از بررسی پیامد های مطلوب دعا بر بیمارانش، در کمال اطمینان اظهار داشت: (اگر شما عادت دعاکردن خالصانه را ایجاد کنید، زندگی تان به طرز چشمگیر و بنیادی تغییر خواهد کرد.)

بیشتر بخوانید: متن زیبایی در مورد رسیدن به سعادت و آرامش ابدی

فردای ما به امروز ما و امروز ما به چگونه آغاز کردن روزمان بستگی دارد. نخستین کاری که صبح هر روز انجام می دهیم، تمام روز ما را شکل می دهد. در اکثر موارد، ما صبح هایمان را با رنجیدن از مسائل کوچک خراب می کنیم و بدین ترتیب روز ما هدر رفته است. ما باید مواظب باشیم که صبح مان را به خوبی آغاز کنیم تا روزمان به خوبی بگذرد؛ بهتر است مراقب افکار منفی باشیم تا بر روی افکار و اعمال مان تاثیر نگذارند.

گفتگو با خداوند باید هر صبح و پیش از انجام هر کاری جزء مهم ترین و بهترین برنامه روزانه ما باشد. گفتگو با خدا یعنی دعا کردن . دعا کردن ، کار پیچیده ای نیست. بسیار ساده و مانند گفتگو با یک دوست است. فرض کنید که قرار است دوستی به دیدنتان بیاید. شما به طور طبیعی همه رازهای قلبی تان را با او مطرح می کنید. از رویاها، آرزوها، خواسته ها و نقشه های تان برایش می گویید و از او می خواهید که به شما کمک کند.

برای دعا کردن لازم نیست به معبد، زیارتگاه، یا مسجد برویم. رفتن به چنین اماکنی خوب است، زیرا این مکان ها سرشار از انرژی مثبت، امواج مطهر و مقدس و قدرتمند هستند. اما برای آن که قادر باشیم دعا کنیم نیازی نیست به مکان خاصی برویم. خدا در همه اوقات و در همه جا با ماست؛ فقط لازم است چشمانمان را ببندیم، دنیای بیرون را کنار بگذاریم و به خدا بیندیشیم. «او» آنجاست.

دعای سکوت

چرا دعا کردن از قدرت اعجاز برخوردار است ؟

قدرتی که در دعا کردن وجود دارد به هیچ عنوان عجیب نیست. فقط عملکرد قوانین بالاتر به سادگی قابل درک نیست. در واقع به نظر می رسد که مجموعه ای قوانین طبیعی برای جهان مادی وجود دارند و مجموعه دیگری برای دنیای نامرئی ذهن و روح. قوانین ذهن و روح آن چنان قوی اند که می توانند برای تشدید کردن، بی اثر کردن ، یا حتی وارونه ساختن قوانین جهان مادی به کار روند. به نظر می رسد که دعا کردن ، عملکرد این قوانین والاتر را تجلی می بخشد. وقتی هیچ چاره ای وجود نداشته باشد، دعا کردن می تواند سبب شود کاری صورت پذیرد.

چرا دعا کردن تا این حد مؤثر است ؟ چرا دعا کردن می تواند تشدید کننده، خنثی کننده یا حتی وارونه کننده قوانین جهان مادی باشد؟

با دعا کردن ، عملکرد قوانین والاتر ذهن و روح متعالی را به حرکت در می آورید. با دعا کردن ، نیرویی معنوی آزاد می کنید که وضعیت های ثابت ذهن را که ممکن است ویرانی های زیادی را در جهان تان موجب شده باشند، خنثی می کند. افکار و احساسات منفی انباشته شده تان آزاد و محو می شوند زیرا انرژیی والاتر در هستی و در دنیایتان جاری می شود.

در حقیقت انرژی و قدرتی که از دعا کردن آزاد می شود، به شما کمک می کند تا لایه های افکار منفی را در هم فروریزید؛ افکاری که پیش تر شما را به مشکلات گوناگون پیوند داد بودند.  بدین ترتیب، ناممکن ها، ممکن می شوند. کارها بر وفق مراد می گردند و به اصطلاح  معجزه ها رخ می دهند. آن هنگام است که پی می برید دعا بر «قوانین طبیعی» چیره شده است و آن چه را انجام نشدنی می پنداشتید، انجام داده است! دعا یعنی خواستن از خداوند و ارتعاشات مثبت برای رسیدن به هدف، یعنی قانون جذب خواسته.

آرامش درون چیست – اگر انسان ها قدرت دعا کردن را درک می کردند و آن را به کار می بستند، وقایع هولناک این جهان می توانستند افسانه پنداشته شوند. وقتی قدرت دعا کردن را آزادانه گسترش دهید، می توانید کمک کنید که دنیای تان ، به جهانی پر از آرامش درونی و بیرونی تبدیل شود.

قانون-جذب

دعا کردن در جایی است که زندگی هست!

امروزه نسبت به هزاران سال پیش، به دعا کردن توجه بیش تری نشان داده می شود. چرا؟ چون دعا، جایی است که زندگی هست. کشیشی از مراجعش که مرد جوانی بود و دچار مشکلی بزرگ، پرسید: آیا برای مشکلت دعا کردی؟ او با شگفتی پاسخ داد: دعا کردم؟ اکنون دیگر وقت دعا کردن نیست. وقت آن است که کاری انجام دهم!

دعا کردن، یعنی کاری انجام دادن، مهم ترین «کاری» که می توانید پیش از هر چیز برای مشکل تان انجام دهید. چرا؟ زیرا دعا کردن تنها عملی است که می توانید برای ایجاد تغییرات انجام دهید، کاری از درون برای عملی در برون. 

این مطلب حقیقت دارد زیرا کنش فیزیکی، جزئی ترین انرژی را آزاد می کند، حال آن که کنش ذهنی و معنوی، قوی ترین انرژی را آزاد می کند. دعا کردن نخست در مقطع ذهن و قوانین کنش ذهن جای می گیرد که همانا جهان تان را بنا می کند. دعا کردن شیوهٔ اندیشه تان را تغییر می دهد؛ به این معنی که نخست فکرتان را عوض می کند، در نتیجه فکرتان آرام می شود، تعالی می یابد و شما را تغییر می دهد.

یکی از اهداف دعا کردن همین است، فکرتان را عوض کند، در نتیجه جهانتان نیز تغییر می کند. اما دعا فراتر از این نیز می رود. در وصف (قدرت دعا) دلیل دیگری نیز وجود دارد. دعا والاترین شکل انرژی جهان را آزاد می کند، یعنی شما را به انرژی خداوند که همانا اصل و منشأ شماست، متصل می کند. وقتی این چنین شود، دعا(شما را به حرکت درمی آورد!) چگونه؟

آرامش درون چیست – وقتی دعا می کنید، کوچک ترین نیرو را به حرکت درمی آورید. شما ارتعاش معنوی بالقوه ای را آزاد می کنید که به هیچ گونهٔ دیگری آزاد نمی شود. با دعا کردن، انرژی خداوندی را که برای شما و از طریق شما کار می کند، در درون و پیرامون تان می گسترانید. شما نگرش، واکنش و نتایجی درست ایجاد می کنید. این دعای شماست که قدرت خداوندی را درک و آزاد می کند و به شما آرامش درونی می دهد.

ممکن است شما نیرو دعا را احساس نکنید زیرا در بالاترین حد ارتعاش، بیش از آن حد معمول که انسان احساس کرده است، عمل می کند. در حقیقت دعا کردن نوعی انرژی را آزاد می کند که معمولا چنان خوب و نیکوست که از نظر فیزیکی قابل ثبت نیست. با وجود این، وقتی دعا می کنید از نظر ذهنی و معنوی گسترش می یابید؛ به این منظور که هشیاری تان آنچنان وسیع می شود که جریان عظیم تری از انرژی الهی را که با دعا کردن ایجاد شده است، دریافت کند.

آرامش درون چیست – دعا کردن تنها به مفهوم درخواست و نجوا کردن نیست، دعا کردن، در عین حال یعنی دریافت کردن ، یعنی رسیدن به آرامش درونی .

بیشتر بخوانید: رازهای نهفته در شمع

زمانی فردی شکاک مصرانه می گفت که به قدرت دعا اعتقاد ندارد. وقتی از او پرسیدم آیا هیچ گاه دعا کرده است، پاسخ داد یک بار، و آن وقتی بود که در جنگلی انبوه گم شده بود و نمی توانست راه خروج را پیدا کند. او چندین روز در آنجا مانده بود و کم کم درد گرسنگی به او هجوم می آورد‌ در آن هنگام او در کمال (ضعف و ناتوانی) دعا کرد. آنگاه دوستش فریاد برآورد: (پس خداوند دعایت را اجابت کرده است، در غیر این صورت اکنون اینجا نبودی.) او معترضانه پاسخ داد: (این طور نیست، خداوند به دعای من پاسخ نگفت. بلافاصله دو تن از شکارچیان پیش آمدند و راه خروج را به من نشان دادند.)

این مرد نفهمیده بود که دعایش اجابت شد و آن شکارچی ها نیز نیرویی زمینی بودند که کار خداوندی به دست شان انجام گرفته بود. با وجود این، او با دعا کردن لحظه ای قدرت خداوند را در درون و پیرامونش احساس کرده و بدین سان با این قدرت تماس یافته و آن را آزاد کرده بود تا نتایج را به سویش آورد. او نه تنها درخواست، بلکه همچنین دریافت کرد.

شما با هر شیوه ای که بخواهید می توانید دعا کنید…(جملات تاکیدی ، تمرکز ، مراقبه، سکوت ، درک و شکرگزاری و…..) همین حالا امتحان کنید. چشمانتان را ببندید و با یک جمله سپاسگزاری از داشته هایتان لذت این آرامش معنوی را با عمق جان لمس کنید.

بیشتر بخوانید : جملات تأکیدی مثبت روزانه

آرامش درون چیست ؟

آرامش درون چیست – در مورد «قدرت فکر» و همچنین «قدرت دعا» مطالبی زیادی نوشته اند. این دو عبارت به هم متصل و قدرت هایی توأم هستند. ذهن ، خط اتصال میان خداوند و انسان است. دعا کردن در واقع شیوه ای از فکر کردن است که انسان را به خداوند پیوند می دهد. شخص با فکر و ذهنش دعا می کند و از این ارتباط به آرامش درون دست پیدا می کند.

برخی از صاحبان  قدرت ادعا می کنند آنچه انجامش برای افراد عادی معمولاً شش ساعت طول می کشد، در شخصی که می داند دعا کردن را آموخته است و پیش از آن به مراقبه بپردازد، فقط یک ساعت وقت می گیرد!

فردی که اکنون به مراقبه روزانه  یعنی « دعای سکوت » می پردازد، این مسئله را به اثبات رسانده است؛ پیش تر او گاه گاهی به مراقبه می پرداخت. از او خواسته شده بود که ظرف یک روز سه عنوان مطلب بنویسید. در ابتدا وقتی درباره وظیفه محول شده فکر کرد، به هراس افتاد _ کاری که هر روزنامه نگار معمولی برای انجام رضایت مندانه آن به چندین روز وقت نیاز دارد.

آن گاه او ذهنش را آرام کرد، به دعا کردن پرداخت و یک ساعت تمام به مراقبه (دعای سکوت) مشغول شد. در اثنای مراقبه، ایده های مربوط به هر سه عنوان، به آرامی در ذهن هوشیارش جاری شد. دعای سکوت معجزه کرد؛ آن گاه او نوشتن را آغاز کرد بی آن که «عصبی شود، عرق کند و اشک بریزد» و ظرف چند ساعت هر سه مطلب را کامل کرد.

آرامش درون چیست – دعا کردن و انجام مراقبه و دعای سکوت و مدیتیشن روزانه یکی از شاه کلیدهای مهم برای رسیدن به آرامش درونی است. پیشنهاد می کنم مطلب زیر را مطالعه نمایید.

مراقبه و مدیتیشن

مزایای کلی دعا کردن

دعا کردن ، موهبت الهی را در درون و پیرامون تان به حرکت درخواهد آورد. وقتی در افزایش قدرت های دعایی اصرار ورزید، بر شما آشکار خواهد شد که دعا جایی است که حرکت است ؛ که دعا کردن «شما را به حرکت درآورده است» و بی شک شما نیز برای اثبات این مطلب، مستنداتی در اختیار دارید.

اما در پاسخ به این که آیا استجاب قطعی دعاهای تان بلافاصله آشکار می شوند یا نه، باید گفت که با احساس آرامش ذهن و خرسندی عمیق روح تان که در پی دعا کردن به دست می آورید و به سوی هر موهبت بیرونی سوق می یابید، در مورد ضرورت دعا کردن در زندگی مجاب می شوید.

دعا، قدرت است. قدرتی که در درون هر کس محبوس مانده است. همه باید این نیرو را فعال کنند. دعا کردن راهی ساده و شیوه ای مستقیم برای رسیدن به آرامش درونی است. در دعا نیازی به آشنا شدن با اسرار عرفانی نداریم. تنها چیزی که لازم است، عشق به خداست و ایمان به حضور او. کسی که دعا کردن را آموخته است، در صحنه های متغیر زندگی مملو از آرامش درونی می باشدو هیچگاه دچار تردید نمی شود.

خداوند همراه همیشگی لحظه هایتان

لطفا پس از مطالعه نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

 

لطفا با لایک این مطلب ما را دلگرم و حمایت کنید.

4.4/5 - (174 امتیاز)
بنر تجربه

نوشته های مشابه

‫15 دیدگاه ها

 1. با سلام، انجام دادن دعا و مراقبه اول صبح باعث میشه بیشتر از حد توانمون انرژی داشته باشیم و بتونیم کار کنیم و ناملایمات زندگی رو تحمل کنیم و باعث میشه آدم های اطرافمون با هر برخوردی و رفتاری ما رو به هم نریزن و راحت اونا رو بپذیریم و باهاشون کنار بیاییم باعث میشه افکار منفی خیلی کمتر بشن و رخدادهای زندگی رو بپذیریم و بدونیم خواست خداوند مهربان هست به معنی واقعی آرامش و وحدت درونی و من بعضی صبح ها که دعا و مراقبه می کنم از شدت آرامش به یه خواب عمیقی فرو میرم چون رابطه مون با پروردگار مهربان آگاهانه میشه و روح ما به خداوند مهربان پیوند می خوره و احساس می کنیم که خداوند داره با ما صحبت می کنه و مستقیماً صدای ما رو می شنوه بهتون پیشنهاد می کنم حتما دعا و مراقبه رو تمرین کنید و آموزش ببینید که سرشار از معجزات الهی هست .

   1. فقط این را می دانم در راستای زندگی و فراز و نشیب های آن هیچ قدرتی بالا تر از باور و ایمان و اعتماد به خداوند و ایجاد ارتباط در قالب دعا با آفریدگار،وجود ندارد.
    به امید موفقیتت برا همه

 2. با سلام
  بسیار عالی و مفید بود.خدا خیرتون بده.ممنون از زحمات شما و مطالب خوبتون. پاینده باشید

 3. باسلام وسپاس ازمطالب زیبا وپرمحتواتون.واقعامن که دراوج ناامیدی بودم کاملامتحول شدم عاااااااااالی بود،سلامت وپیروز وسربلندباشید.

 4. سکوت انسان رو به درجات بالايي از عرفان رهنمود ميکنه، بسيار زيبا بود. درود يکتاي بي همتا بر شما

 5. یک سوال در مورد دعا دارم، نتیجه دعا رو چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ بعضی وقتها حس میکنم خدا صدام نمیشنوه، لطفا راهنمایی کنید ممنون

  1. دعا یعنی سخن گفتن با خداوند به زبانی ساده. خدای مهربون همیشه صدای ما رو میشنوه. فقط باید به نشونه ها توجه کنیم.

  2. سلام دوست عزیز
   امید هستم تجربه خود را در این زمینه با شما مشارکت میکنم
   ایمانت را به خدا با مطالعه و شناخت خداوند انگونه که برای شما قابل درک است بالا ببر و صفات او را درک کن باید روزانه با تمرین و تکرار
   نیروی مقدس درون خودت را درک کنی و با ان یگانه قدرت و اگاهی مطلق ارتباط بر قرار کنی او شما را راهنمایی میکند به طرق مختلف یک فرصت یا ایده..رویا ……
   با هوشیاری و حضور در لحظه و اقدام و عمل شما به خواسته خود میرسید .به احساست خود که بر اساس شک و تردید است بها ندهیدا شناخت و اعتماد از او درخواست کنید و دریافت کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا