آرامشآرامش درونتندرستیچاکراقانون جذبمدیتیشن

چشم سوم را چگونه فعال کنیم؟

چشم سوم و روشهایی آسان و کاربردی برای باز نمودن آن

چشم سوم چیست؟

چشم سوم یکی از هفت چاکرای اصلی در بدن است، یعنی چاکرای ششم. از چشم سر برای دید عادی استفاده می شود و از چشم سوم برای بیداری معنوی و ارتباط با کائنات استفاده می شود. رنگ این چاکرا ، نیلی رنگ می باشد و در فاصله بین دو ابرو و کمی بالاتر قرار دارد. در حین انجام مراقبه نیز از این چاکرای چشم سوم  برای تمرکز استفاده می شود.

همچنین برای تصویرسازی و تجسم اهداف نیز چشم سوم مورد استفاده قرار می گیرد. چشم سوم مرکز اتصال سه کانال انرژی آیدا، پینگالا، سوشومنا می باشد که با ادغام انرژی کیهانی و قمری و خورشیدی در فرد بیداری روحی ایجاد می کند و در هنگام بیداری این فرد، قدرت روشن بینی، روشن شنوی، تله پاتی و پیشگویی پدیدار می گردد.

چاکرای ششم را به نام های آجنا چاکرا ، چاکرای پیشانی، چاکرای نور، چاکرای بصیرت، چشم دل، چشم درون ،دیده ی دریا و…. می نامند. چشم سوم در کالبد اثیری ما قرار دارد و نسبت به کالبد فیزیکی لطیف تر و رقیق تر می باشد. چشم سوم وجود خارجی دارد، اما فیزیکی و مادی نیست، بلکه متافیزیکی و اثری می باشد ، پس نمی توان گفت چون کیفیت فیزیکی ندارد، پس وجود هم ندارد.

بنر-مقاله-کتاب-چله-شکرگزاری بهرام بهاری

چاکرای چشم سوم مرکز فرماندهی بر دیگر چاکراها و مسئول نظارت بر ذهن است. این چاکرا پل ارتباطی بین بعد فیزیکی و متافیزکی انسان است. شناخت چشم سوم از دیرباز در میان اقوام مرسوم بوده است، و در برخی از مذاهب مثل هندوها، جزیی از آیین مذهبی شان به شمار می رود که روزانه حداقل یکبار پودری نیلی رنگ را به صورت نقطه ای برای فعال سازی و تحریک چشم سوم در این قسمت می گذاشتند. مسلمانان نیز در هر شبانه روز 17 رکعت نماز بجا می آورند و در هر رکعت دوبار پیشانی را به سجده می گذارند و چشم سوم را تحریک و فعال می کند. در اسلام خواندن نماز معراج مؤمن و سجده یعنی عروج به عالم معنا می باشد. پس مطمئناً فعال سازی این چاکرا بسیار ارزشمند و مهم بوده است و خداوندی که همه انسان ها را دوست دارد، این اعمال عبادی را توصیه کرده است تا به این وسیله انسان تعالی یابد و به بصیرت و آگاهی معنوی دست پیدا کند.

پیامبر اکرم  (ص) می فرماید:  آن گاه که خداوند خیر بنده اش را بخواهد، چشم دل بنده اش را می گشاید تا ببینید آن چه که با چشم سر نمی توان دید و غایب است.

کاربرد چشم سوم چیست؟

همان طور که گفته شده، چشم سوم پلی ارتباطی بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه، مغز و ذهن و فیزیک و متافیزیک می باشد. چشم سوم شاه راهی برای رفتن به فراسوی مکان و زمان می باشد. یعنی اینکه زمانی که جسم ما در لحظه حال است نمی تواند همزمان در گذشته و یا آینده هم حضور داشته باشد و یا لحظه ای که در یک مکان است نمی تواند در همان لحظه در یک مکان دیگر نیز حضور داشته باشد. اما این وضعیت در مورد کالبد متافیزکی انسان صدق نمی کند.

چشم سوم

پس در واقع با چشم سوم می توان به تمام مکان ها و زمان های عالم مادی و ماورایی سفر کرد. به عبارت دیگر چشم سوم دریچه ورود  انسان به دنیای معنویت است. چشم سوم همچنین ابزاری برای تله پاتی می باشد. تله پاتی یعنی دور آگاهی و ایجاد ارتباط از طریق افکار بدون استفاده از حواس پنجگانه و فعل و انفعالات فیزیکی. اگر چشم سوم فعال باشد می توان از طریق تله پاتی ارتباط برقرار کرد. مثل احساسی که از بین عشاق واقعی  وجود دارد و ممکن است از فرسنگ ها دورتر با هم در ارتباطند و این دلیلی به جز امواج مغزی هماهنگ و یکسان در آن ها نیست که عاملش عشق است.

با این توضیحات شما می توانید برای هر شخصی پیام بفرستید. البته باید بتوانید بر روی چشم سوم خود تمرکز کنید و در این هنگام تصویر شخص مورد نظر را در ذهن خود تجسم کنید و  با تجسم خلاق خود او را در حال دریافت پیام ببینید.

چشم سوم کانال ارتباطی با ضمیر ناخودآگاه و مرکز نیروی درونی ماست، بهمین علت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضمیر ناخودآگاه عاملی است که می تواند ما را به اهداف مان برساند و با برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه می توان به تمام خواسته ها دست پیدا کرد. از طریق چشم سوم می توان با خود برتر ارتباط برقرار کرد. قدرت ذهن، خرد، عقل، درک شهودی و بصیرت در چشم سوم نهفته است.

بنر-مقاله-کتاب-چله-شکرگزاری بهرام بهاری

جالب است بدانید که تمام افکار و احساساتی که ما به چشم سوم می فرستیم، انرژی جذب می کنند تا در نهایت از طریق قانون جذب به واقعیتی در دنیای مادی تبدیل شوند. ممکن است فوراً اتفاق بیفتند و یا شاید کمی طول بکشد، اما بالاخره چیزی که تصور و تجسم کرده ایم دوباره ظاهر و نمایان می شوند و در واقع خلق می شوند.

پس با این تفاسیر چشم سوم همه چیز را خلق می کند، در نتیجه بهتر است همیشه برای خودمان و دیگران چیزهای خوب طلب کنیم، آرزوی خوب و خیر داشتن برای دیگران به ما آرامش می دهد و همچنین بدخواهی برای دیگران حس ناخوشایندی در ما ایجاد می کند، پس برای آرامش خودمان هم که شده برای تمام موجودات چیزی جز خیر و آرامش نخواهیم و مراقب کارما ی اعمال خود باشیم.

چشم سوم

آیا باز شدن چشم سوم خطر دارد؟!

همان طور که در مقاله های پیشین در مورد چاکراها صحبت شد، هر چاکرا با رنگ مخصوصی در ارتباط است و یکی از راه های ساده برای فعال سازی و باز کردن هر چاکرا ، نگاه کردن به رنگ همان چاکراست، برای مثال به طور مستمر نگاه کردن به رنگ نیلی باعث فعال سازی چاکرای ششم یا چشم سوم می شود. البته قابل به ذکر است که با انجام مراقبه مخصوص هر چاکرا به خوبی می توان چاکرای موردنظر  را پاکسازی و فعال نمود.

اما بابد بدانید که فعال سازی چاکرای ششم نیاز به سال ها تمرین و ممارست دارد و یک شبه اتفاق نمی افتد. چشم سوم بسته، مانند دیواری بتنی است که باید کم کم و به آهستگی روزنه ای در آن گشود تا کاملا باز شود. گاهی ممکن است با سال ها تمرین هم باز نشود. چشم سوم در ابتدای تولد در نوزادان باز است و با افزایش سن کم کم بسته و غیر فعال می شود. با مراقبه بر روی چاکرای چشم سوم یا آجنا می توان آن چنان قدرتمند شد که به همه خواسته های خود رسید، چون دستوری که در چشم سوم صادر می شود باید که به اجرا درآید؛ آجنا به معنای «دستور» می باشد.

بنر-مقاله-کتاب-چله-شکرگزاری بهرام بهاری

فعال سازی چشم سوم نیاز به آگاهی و خرد فراوانی دارد. هیچ زمان برای باز کردن این چاکرا به زور و سماجت متوسل نشوید و تا هماهنگی کاملی بین چاکرا های تان برقرار نکرده اید تمرینات مضاعفی بر روی این چاکرا انجام ندهید. چون این فشار مضاعف ممکن است بر غده پینه آل مغز اثر سوء گذاشته و فعالیت های فیزیکی جسم و از جمله خواب و بیدار فرد را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ممکن است تعادل چاکرای بالایی را نیز بر هم بزند و شاید دچار سردردهای شدید و یا میگرن و یا خستگی مفرط شوید.

شاید از خطرات باز شدن چشم سوم چیزهایی شنیده باشید! نگران نباشید منظور از خطر ،این نیست که ممکن است چیزهای عجیب و غریب و یا موجودات غیرارگانیک را ببینید! چون رسیدن به چنین درجه ای از فعال بودن، شاید پس از سالها تمرین و ریاضت هم امکان پذیر نباشد.

چشم سوم

البته سعی نکنید بدون هماهنگی و تعادل در همه چاکراها، بر روی چشم سوم تمرکز کنید، چون اگر صبر و تحمل نداشته و متوسل به زور شوید ممکن است چیزهایی را در کائنات ببینید که اصلاً تمایلی به دیدنشان ندارید.

باید قبل از تقویت چاکرای ششم تمامی چاکراها را به ترتیب از اول و با صبر و حوصله پاکسازی کنید، چون در غیر اینصورت تمامی انرژی های منفی و راکد موجود در این چاکرا (مانند لیوانی که از آب و گل انباشته شده و با تکان دادن گل آلودتر می شود) به جنبش درآمده و شاید مسائلی را تجربه کنید که اصلاً میلی به مشاهده آن ها ندارید. پس این توصیه را جدی بگیرید و ابتدا هفت چاکرا را پاکسازی کنید.

برای تهیه پاکسازی کامل هفت چاکرا به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک محصول پاکسازی چاکراهاتاثير کریستالها بر چاکرای ششم

کریستالها عوامل نیرومند دگرگونی و شِفا هستند. کریستالی که به رنگ چاکرای مربوطه باشد در درمان چاکراها بسیار مؤثر است. دراز بکشید و کریستال را در ناحیه ی چاکرای مربوطه قرار بدهید.
در مورد تقویت چشم سوم می توانید از کریستال های کوارتز شفاف، سنگ ماه،یاقوت کبود استفاده کنید.
حس ارتعاشات ظریف و حساس کریستالها هر نوع انرژی منفی را از چاکرا پاکسازی میکند. اگر نفس عمیق بکشید و به این چاکرا آگاه باشید ، میتوانید ارتعاشات کریستالها را حس کنید.
حتی میتوانید کریستالها را زیر بالش یا در محلی که میخوابید یا زیر تخت بگذارید تا چاکراها در هنگام خواب هم پاکسازی شود. حتی می توانید که در آبی که کریستال در آن قرار داده شده حمام کنید.

چشم سوم وسیله ای برای تله‌ پاتی

چشم سوم وسیله‌ای برای تله ‌پاتی است. تله ‌پاتی به معنی ایجاد ارتباط از طریق افکار و بدون استفاده از ابزار فیزیکی و حواس پنج ‌گانه و کلام می‌باشد.

همه انسان ها بالقوه دارای استعداد تله پاتی می‌باشند. این پدیده در انسان‌های اولیه یک راه ارتباطی معمول بوده است.

در صورتی که چشم سوم فعال و باز باشد، انسان‌ها می‌توانند به راحتی از طریق تله ‌پاتی با یکدیگر در ارتباط باشند.

دو معشوق در هنگام دوری از طریق فکر با هم ارتباط برقرار می‌کنند، در این موارد، علت این است که عشق، امواج مغزی را با هم هماهنگ می‌کند. مادران هرگاه فرزندانشان در خطر باشند، آگاه می‌شوند، حتی اگر هزاران کیلومتر از آنها دور باشند.

چشم سوم

روش هایی برای فعال سازی چشم سوم

برای پاکسازی و فعال سازی چشم سوم باید از یک استاد کمک گرفت، اما اگر خودتان این کار را انجام می دهید به یاد داشته باشید که باید از چاکرای اول شروع به پاکسازی کرده و پله پله مراحل را انجام دهید و باز هم تأکید می کنم که از تمرینات مضاعف خودداری نمایید.

1- چشم سوم با سینوس ها در ارتباط است. پس برای فعال سازی چشم سوم می توان از شست و شوی سینوس ها و حفره های  کمک گرفت.

2- ماساژ و ضربه های آرام به چاکرای ششم باعث تحریک این چاکرا می شود. البته در ابتدا به صورت فیزیکی و در ادامه بصورت ذهنی. این تمرین باید در حین مراقبه و آرامش و خلسه انجام بگیرد. در وضعیت آلفا می توانید این تمرین را انجام دهید.

3- تمرین تراتاکا که با تمرکز بر چشم سوم همراه است هم می تواند به فعال سازی این چاکرا کمک کند.

پیشنهاد می کنیم جهت خرید آموزش جامع و کامل مراقبه و مدیتیشن به لینک زیر مراجعه کنید

 

مراقبه و مدیتیشن

4- در حالت مراقبه تجسم کنید که نقطه ای در وسط پیشانی وجود دارد که کم کم به صورت دایره ای بزرگ و بزرگتر شده و به قطر حدود 20 سانتی متر رسیده است.

5- هر چیز زائد و اضافی را از اطراف خود دور کنید. چه وسایل اضافی در محیط کار و زندگی ، و چه افکار مزاحم و منفی را از درون و ذهن خود.

6-  با آگاهی کامل در وضعیت سجده قرار گرفتن بسیار سودمند است، چون چاکرای ششم را تحریک کرده و فعال می کند. خواندن نماز با آگاهی کامل و تمرکز یکی از راه های فعالسازی چشم سوم است.

7- در حالت مراقبه و یا وضعیت آلفا، تکرار و تمرکز بر مانترای (ذکر) «اووووومممممممم» داشته باشید، که در پکیج پاکسازی چاکراها به صورت کامل توضیح داده شده است.

یادتان باشد پس از باز کردن هر چاکرایی، به طور موقت آن را ببندید تا از خروج انرژی و به هدر رفتن آن جلوگیری کنید، همچنین مانع از ورود انرژهای زائد و منفی و همچنین دزدی انرژی شوید.

بیشتر بخوانید : تست میزان فعالیت چاکراها

علائم و نشانه های باز شدن چشم سوم

1- از نشانه های باز شدن چشم سوم این است که درک شهودی بالایی برخوردار می شوید. با خود برتر راحت تر ارتباط برقرار می کنید. جواب سؤالات خود را به راحتی از شهود خود دریافت می کنید.

2- گاهی اوقات رویدادی را از قبل پیش بینی می کنید.

3- فقط از دید ظاهری به ماجرایی نگاه نمی کنید و عمق آن مسئله را درک خواهید کرد.

4- ممکن است به نور حساس شده و نورهای درخشان چشم شما را آزار دهند.

5- ممکن است دچار سردرد شوید، نگران نباشد بهترین راه برای کم کردن این فشار قدم زدن می باشد.

6- ممکن است در نقطه آجنا دچار فشار و یا درد شوید، در هنگام باز شدن چشم سوم این فشارها عادی هستند.

7- قدرت تله پاتی در شما افزایش می یابد، به بیداری درونی و معنوی می رسید و دارای قدرت روشن بینی و روشن شنوی و … می شوید.

شما در این حال، مسیر درستی برای زندگی خود به عنوان هدف قرار داده و افسانه شخصی خود را به خوبی درک کرده اید و دیگر دلیلی برای کارهای نامناسب نمی بینید.

با چشمی باز و آگاهی کامل نشانه ها را دنبال کنید و بدون کمترین فشار به آن چیزی که می خواهید دست پیدا کنید. یادتان باشد هر چیزی در زمان خودش اتفاق می افتد. تمرین و تکرار کنید، اما به زور متوسل نشوید.

چشم سوم

محافظت از چشم سوم

پس از پاکسازی چاکرای ششم نیاز است که مراقب آن باشید، وقتی دو نفر انرژي‌هاي چاكراي چشم سومشان را ترکیب كنند، قدرت روشن‎بيني آنها افزايش مي‎يابد. اگر هر دو در یک زمان انرژي‌هايشان را خالصانه ادغام كنند و واقعاً در مركز چشم سوم قرار بگيرند، قدرت درک آنها براي شناخت پديده‎هاي مختلف بسيار افزايش پيدا مي‎كند.

در اين وضعیت يك نور بسيار زيبا و درخشان سبز رنگ در اطراف آنها ديده مي‎شود، اين بيشتر در مردمان پاك و خوب اتفاق مي‎افتد. تركيب انرژي‌هاي چشم سوم از طريق ارتباط فيزيكي، عاطفي و يا فكري صورت مي‌گيرد. ارتباط عاطفي و فكري از راه دور نيز امكان پذير مي‌باشد، به همين دليل افراد از راه دور (تله پاتی) نيز مي‌توانند بر چشم سوم يكديگر تأثیر بگذارند.

در اين روابط اگر يكي از آن دو شخص، يا هر دو نفرشان داراي چشم سوم پاکسازی نشده باشند، آن رنگ سبز درخشان، كدر، مات و تيره مي‎شود. اين افراد اشراف شان به ابعاد ماورائي كاهش پيدا مي‎كند و محدود مي‎شود. افرادي كه با هم ارتباط نزديك فيزيكي و متافيزيكي دارند و يا آنهايي كه با هم ازدواج مي‎كنند، بايد خيلي مراقب اين پديده باشند.

در اين حالت‎ها اگر فقط چشم سوم يكي از دو نفر داراي مشكل است، نفر مقابل بايد خيلي مواظب باشد. اين بدان معنا نيست كه مردم از هم جدا شده يا بدور از هم زندگي كنند، بلكه بايد مراقب چشم سومشان باشند و از آن محافظت كنند. اين كار بسيار آسان است، ما مي‎توانيم يك حلقه‌ي محافظ كامل و هميشگي براي چشم سوم خود ايجاد كنيم. در بعضي افراد نيز چشم سوم به محافظت اختصاصي نياز دارد.

مطمئن‎ترين  و بهترین راه براي حفاظت از ابعاد فيزيكي و متافيزيكي خود ـ حفاظت از هاله، چاكراها ـ توسل به حضرت حق‎تعالي مي‎باشد. همچنين به نظر مي‌رسد كه غسل و وضو با ايجاد حصاري از نور ماورايي پيرامون هاله‌ي انسان، از هاله، چاكراها و چشم سوم مواظبت مي‌كنند و از ورود عوامل منفي و مخرب به هاله و اثرگذاري آن بر چشم سوم جلوگيري مي‌كنند. به نظر مي‌رسد با مطالب ديني ما هماهنگي داشته باشد.

بنر-مقاله-کتاب-چله-شکرگزاری بهرام بهاری

در احاديث بسیار زیادی وضو را نور، و وضو روي وضو را نور روي نور معرفي نموده‌اند. پيامبر گرامي اسلام (ص) فرموده‌اند: « (روز قيامت) بر اثر وضو، با پيشاني و دست و پاي سفيد بر من وارد مي‌شويد و هيچ كس جز شما اين خصوصيت را نخواهد داشت.»

 

لطفا پس از مطالعه نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

 

لطفا با لایک این مطلب ما را دلگرم و حمایت کنید.

 

4.6/5 - (5400 امتیاز)
بنر تجربه

نوشته های مشابه

‫386 دیدگاه ها

 1. من نمی‌دونم چکار کنم چطوری میتونم عادی باشم هر کسی می‌دونه کمکم کنه از ترس حتی خواب گذاشتم کنار میترسم که تمرکز کنم حتی خودم مجبور به دیدن تلفن میکنم تا آن لحظه که دیگه خوابم خیلی شدید باشه تا نتونم بین زندگی خودم باشم حالت عجیبیه ناخواسته بهش گرفتار شدم انگار حالت مرگ هست بعد این حالت سردرد میشم از گذشته تمام جریانات آینده به ذهنم رد میشن یا هرجور به ذهنم بیارم همون‌جوری اتفاق میفتن ولی من این حالتها رو نخواستم نمی‌خوام چکار کنم اینجوری نشم

 2. سلام دو نفر چند ساله که میتونند همه چیز زندگی مرا ببیننر و بشنوند و هرشکلی را که بخواهند میتونند جلوی چشمم ظاهر کنند و هر کاری را روی من انجام دهند و تا الان کارهایی انجام میدهم که به اختیار خودم نیست مهمتر از انکه نوی دلمان با هم حرف میزنیم علتش چیست

  1. سلام دوست عزیز
   اول اینکه پاکسازی انجام بدید
   دوم اینکه از دیدن فیلم های ترسناک و تخیلی و اخر الزمانی دوری کنید
   به سراغ مطالبی که در این موارد هست نروید
   با افراد تخیلی و کسانی که فکر میکنن دستی در عالم غیب دارن معاشرت نکنید
   به هیچ عنوان در اتاق تاریک و به مدت زمان طولانی تنها نباشید
   در آخر توصیه اکید میکنم که اتصال تون رو با خداوند عمیق تر کنید
   کتاب چله شکرگزاری میتونه بهتون کمک کنه

 3. سلام من چشم سومم انگار از بچگی باز بوده من سردرد شدید دارم و اینده رو میبینم و بعضی اوقات خواب هام واقعی میشه قدرت ذهن خوانی دارم و شب های صدای پیانو ترسناک و یه روح سیاه پوش میبینم من نمیتونم چشم سوممو کنترل کنم به بقیه میترسم اسیب بزنم. چیکار کنم؟ شب ها واقعا اذیت میشم

 4. سلام پس اینجوری که من همه پاسخ هایی که دادین خوندم خیلی مشکل هست باز شدن چشم سوم کاملا تمام زندگی خودمون احتمالا باید وقف این کار کنیم
  من خودم مدیتیشنمو انجام میدم و اینکه تمام چاکراه های ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ سعی کردم با گوش دادن فرکانس باز کنم حالا باز تا همین حد میدونم که با مدیتیشن تمرین تکرار چاکراه های ریشه تاجو همرو اول باید باز کرد بعد نوبت چشم سوم میرسه ولی تا همین اندازه من وقت میزارم بیشتر نمیتونم حالا نمیدونم منظورتون از ریاضت کشیدن چی هست ولی افرادی مثل یونیورس میگفتن که میرفتن چند روز تو بیابون فقط برای این کار شبانه روز گیاه خواری میکردن گوشت نخوردن هم تاثیر داره در کل که خیلی دوست دارم چشم سوم باز بشه ولی اصولیشو نمیدونم خودم تو خونه یه کارایی میکنم سعی میکنم مثبت باشم

  1. چاکراها را پاک سازی کردن با اینکه اونها ا باز کنیم خیلی فرق داره.بدون مراقبه و علم اگه شروع به باز کردن چاکراها کنی دچار مشکل میشی

 5. سلام. من وقتی مدیتیشن برروی چشم سوم خودمیکنم میان دو ابروم یکم بالاتر پل بینیم مورمور یا قلقلک میشه لطف کنید بهم بگید برای چی اینجوری میشه نشونش چیه

  1. سلام دوست عزیز
   تمرینات رو از مدت زمان کوتاه تر شروع به انجام کنید
   و حتما هر روز با پای برهنه در طبیعت و چمن راه برید
   حداقل 15 دقیقه

 6. سلام
  گاهی اوقات پیش میاد که ذهن خوانی میکنم و دست خودم نیست و به اراده من رخ نمیده
  انرژی هایی که اون ادم تو محیط پخش میکنه اگه مجبور باشم تو اون محیط بمونم منو میگیره و حالت گیجی و ناتوانی بهم دست میده
  چه راه حل هایی وجود داره که این حس بهم دست نده ؟

 7. سلام. چشم سوم الکی باز نمیشه و اینکه حتما باید مشروب زنا نزول بزارید کنار و کمترین تایمز حداقل ۷ساله هست تا به بالا اونم اگه ترک دنیا کرده باشین وگرنه مال همه الان بازه

 8. سلام از اینکه به همه جواب میدین متشکرم
  من تقریبا برای خودم ثابت شده هر وقت رویه چیزی تمرکز میکنم و مثلا میگم سر ظهر الان صدای اذان از مسجد میاد چند ثانیه قبلش یدفعه برقا قطع میشه یا حالا به هر نحوی یه چیزی باعث میشه اون صدای اذانی که هر روز میومد اونروز نیاد خیلی از این دست موارد برام پیش اومده در حدی که هر چیزی که صدرصد اتفاق میوفته من پیشگویی کنم اون مسئله دیگه رقم نمیخوره البته در ۹۰درصد موارد اینجوریه

  1. بیان هر موردی پیش از وقوع، باعث ابطال و گاهی اثر عکس داره.هر آنکس را سر حق آموختند،مهر زدند لب و دهانش دوختند

 9. سلام نطرتون رو درباره شرایطم میخاستم بدونم چون علمش رو دارین ممنون میشم کمک کنین.
  من ۲۴ سالمه سه چهار سالیه حساسیت شدید به نور و صدا دارم یعنی خیلییی زیاده و سردردای وحشتناک که با دارو هم قطع نشه و پیشونیم گرما رو احساس کنم و گاهی با یه تک چشم مانند که مردمکش مشخصه وقتی چشمم بستس، نورای رنگی رنگی هم میبینم ، برام پیش بینی درباره افراد تقریبن درست میشه و اتفاقایی که تو آینده میشه رو میبینم تو چیزی شبیه عالم خواب. و اینکه من بدون اینکه بخام از ۶_۷ سال پیش خارج شدن روح رو داشتم از جسم. اوایل زود برمیگشت جسمم و احساس میکردم قشنگ وارد شدن و خارج شدن روحو . و این حالت ادامه پیدا کرد تا جایی که خودم تعیین میکردم کجا بره روحم کدوم شهر بره و میرفتم .و اینا بدون مراقبه و هیچ سعی بوده همش.و دکتر هم رفتم ام ار آی، گوشم چشمم همه چی سالم بود دکترا فقط جنبه استرس رو میگن
  ممنون میشم نطرتونو بگین درباره شرایطم

  1. سلام دوست عزیز
   از هر چیزی که باعث خیال و ساخت توهم ذهنب میشه پرهیز کنید
   مثل فیلم و کتاب های عجیب و ماورایی
   البته اگه میخواید درمان بشید
   سعی کنید هیچ زمان تنها در مکانی نباشید

 10. باسلام
  من از۴پنج سال پیش میدیدم دوستام ازچشم سوم صحبت میکنند اما نمیدونستم چی هست یاچکارایی باتوجه به فهم شعور فرد میشه کرد،من چشم سومم از دوسال پیش باز شد واقعا فک میکردم دیوانه شدم صدامیشنیدم حتی با شهود خود هم کلام میشدم اماترس انرژی منفی پشت سره هم میومد چون من اصلا نمیدونستم چی هست امادوسال طول کشید تافهمیدم چیه چجوری میتونی ازش استفاده کنی
  فقط خواستم بگم خواهشا کساییک یادندارن حتماقبلش بفهمن چیه قشنگ درک کنند،اماوقتی بفهمی چیه چه چیزاییرو میشه بفهمی دیدت به زندگی ب کلی تغییرمیکنه

 11. سلام من گل برزیلی میکشم.😐
  صدای بال پروانه و صداهای ترسناک می‌شنوم و میتونم از پیش بعضی چیزا رو بگم مثلاً غذای سه روز دیگه خونه دوستم
  آیا چشم سومم فعاله؟

 12. سلام برای این توضیحات خوبتون ممنون
  من حدود دو سه ماه پیش جوری شده بودم که تا به یه چیز فکر میکردم یا چندین ثانیه روش تمرکز میکردم به واقعیت تبدیل میشد هر چیزی مثلا
  یا سه چهار ماه پیش هر چیزی میگفتم به واقعیت تبدیل میشد

  الان یکم کمتره
  البته اون موقع ها تمرین شکر گزاری اینا انجام میدادم
  ایا چشم سومم باز شده یا برای تمریناته؟

  1. درو.د بر شما
   باز شدن چشم سوم نیازمند ریاضت های زیادی هست و به این سادگی باز نمیشه دوست عزیز

 13. سلام دوستان گاهی چشم سوم با ضربه احساسی یا روحی خیلی خیلی سنگین به باز میشه که این نوع چشم سوم قوی ترین چشم سوم است و باز شدنش بسیار خطر ناک است اما نوع بی خطر ان تمرین کردن است مثلا فکر کنی که روسرت یه نقطه است و روس تمرکز کنی یا به رنگ نیلی فکر کنی

 14. سلام
  یک مرتبه هنگام سحر مدیتیشن میکردم یک هو فک کنم به خواب رفتم با آگاهی که دست و پاهام عین پر کاه میشدم ام یکدفعه تو وجودم حالت انفجار حس کردم و بیدار شدم خیلی ترسیده بودم لطفاً بگید چی بوده

  1. پیش فرض های ذهنی که دارید باعث ترس میشه
   از دیدن فیلم های عجیب و غریب و ترسناک پرهیز کنید
   انجام مراقبه برای رسیدن به سکوت ذهن و شنیدن صدای خداوند
   و ارتباط با خداونده… در حضور خداوند ترس معنایی نداره
   با ذهنیت درست این کار رو انجام بدید

 15. سلام ببخشید است مدت زمان فعال شدن چاکرا چشم سوم برای همه یکسانه ؟
  و فقط فعال کردن این چاکرا تنها چه خطراتی داره ؟
  و از نشانه های اون میتونم به سردرد خواب الودگی تمرکز بالا و پیدا کردن توضیح برای هر مسئله ای در چند دقیقه پیشبینی اتفاقات شنیدن صدا ها و دیدن چیز هایی که بقیه نمیبینن خوندن ذهن ادم ها بخاطر سپردن تصاویر و متن ها با جزئیات و داشتن حس خوب یا بد نسبت به ادم ها یا ویدئو هایی که برای اولین بار میبینیم اشاره کرد ؟
  ایا این ها میتونن نشانه باز شدن به مرور چشم سوم باشند ؟

  1. سلام دوست عزیز
   این کار نیاز به زمان و تمرینات ذهنی و ریاضت داره و کار هر کسی نیست
   گاها با 20 سال تمرین هم باز نمیشه
   البته زمانش در افراد مختلف متفاوت هست

   1. سلام پس اینجوری که من همه پاسخ هایی که دادین خوندم خیلی مشکل هست باز شدن چشم سوم کاملا تمام زندگی خودمون احتمالا باید وقف این کار کنیم
    من خودم مدیتیشنمو انجام میدم و اینکه تمام چاکراه های ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ سعی کردم با گوش دادن فرکانس باز کنم حالا باز تا همین حد میدونم که با مدیتیشن تمرین تکرار چاکراه های ریشه تاجو همرو اول باید باز کرد بعد نوبت چشم سوم میرسه ولی تا همین اندازه من وقت میزارم بیشتر نمیتونم حالا نمیدونم منظورتون از ریاضت کشیدن چی هست ولی افرادی مثل یونیورس میگفتن که میرفتن چند روز تو بیابون فقط برای این کار شبانه روز گیاه خواری میکردن گوشت نخوردن هم تاثیر داره در کل که خیلی دوست دارم چشم سوم باز بشه ولی اصولیشو نمیدونم خودم تو خونه یه کارایی میکنم سعی میکنم مثبت باشم

 16. سلام خسته نباشید
  من خیلی وقت پیش یه مدت سردرد زیادی داشتم بعد قطع شد حالا مدتی می تونم اینده نزدیک(در حد ۱ ساعت ۲ ساعت بعد رو) پیش‌بینی کنم که همیشه هم این پیش بینی به میل من بوده حالا نمی دونم من توش دست داشتم یا نه خیلی زیاد هم اتفاق افتاده .
  چند وقت هم هست خودم احساس می کنم نیرویی پیدا کردم
  قدرت تخیلم هم به شکل خیلی عجیبی زیاد شده
  از تاریکی هم خوشم میاد ولی در عین حال ازش میترسم
  تو خواب هم چند باری اتفاقات آینده رو پیش بینی کردم و به واقیعت پیوسته
  و اینکه احساس پی کنم انرژی دارم که بی نهایت قوی و فقط باید تکاملش بدم
  چشمام رو هم که می بینم چیز های عجیبی می بینم
  قبلا هم از تاریکی می ترسیدم ولی دیگه نه
  خودم هم خیلی دنبال این نیرو ها و چاکرا ها مخصوصا چشم سوم و انرژی کندالینی هستم
  به نظر شما برم دنبال این جاکرا ها ؟

  1. سلام دوست عزیز
   اگه به دنبال زندگی همراه با آرامش هستید
   به دنبال تخیلات و اوهام نرید که زندگیتون دچار اختلال میشه

 17. اخه اگه کسی چشمش باز باشه بنظرتون اینجا چیکار میکنه بعدم استادان هنوز بعد از ۲۰سال چشمشون باز نشده مگه الکیه هیچ گناهی نباید داشته باشی

  1. خب چه ربطی داره.همیشه قرار نیست آدمهای عرفانی به این مقام برسن.میشه از طریق گناه و،اتصال به شیطان هم،تا حدی به این درجات مخرب رسید

 18. سلام من خیلی ب چیزای ماورائی علاقه دارم
  و دوس دارم چشم سوممو باز کنم
  میشه لطفاً راهنماییم کنید
  ینی حتما واسه باز شدن چشم سوم باید هفت چاکرای هارو پاک سازی کنیم؟
  لطفا راهنماییم کنید چجوری چاکراه هامو پاکسازی کنم

 19. سلام چقدر طول میکشه تا هر چاکرا رو باز کنیم ؟

  به طور مثال پاکسازی چاکرای ریشه چقدر زمان میبره ؟

   1. سلام و ممنونم از همکاریتون من از ۲ماه پیش اینطوری میشم و دلیلش فیلم دابس من این فیلم از اول تا ۶ نگا کردم و شبا بیدار میموندم بعد از اینکه فیلم ۶ قسمتش تموم شد من شبا عادت کرده بودم به بیداری بخواطر همین دیر میخوابیدم بعد از مدتی من یه خوابی دیدم که پسر خالم گم میشه و همینطوری شد و تو خونه به هرکی میگفتم باور نمیکرد تا وقتی که فهمیدم میتونم بگم که تو دلشون چیا هس یا به چی فکر میکنن یا مثلا با چشم بسته میبینم حتی اگه گوشام هم بسته باشه باز هم میشنوم ایا این چشم سومه یا چیه ما توخونمون اول هم یه گربه داشتیم اون گربه سیاه بود تیکه ای سفیدی نداشت رو بدنش این گربه هر ثانیه هر لحظه پیش من بود حتی تو بیرون حتی وقتی میخوابیدم و همیشه به صورتم ذول میزد انگاری چیزی ازم میخواست و یک روز مامانم اونو با من برد به قبرستون و گربرو سوزوند دوسه تا کلمه عربی گفت بعد سوزوند خاکستر کردش و تو یه جایی دفنش کرد الان یا بعضی وقتا که تنهام اون گربه میاد ولی کسی اونو نمیبینه یا تو خوابم میاد ازم میخواد ازادش کنم نمیدونم چطوری باید ازادش کنم و یه کد هایی تو ذهنم میاد دلیل اینا چیه

 20. سلام خسته نباشید . در ایران افرادی هستند که بتونن باز کردن چاکراها های مختلف رو به ما یاد بدن ؟ اگه میشناسید میتونید معرفی کنید ؟

 21. سلام من ۱۲ سالمه و میتونم انرژی های مثبت و منفی رو به راحتی اعمال کنم و بیشتر مواقع میتونم ارتعاشات باد و هوا رو بین دستانم احساس کنم و بیشتر مواقع میتونم باد رو کمی کنترل کنم، همینطور نیروی درون یا (چی) باد و موارد دیگه رو توی درونم حس میکنم و میتونم ازش استفاده کنم. یه سوال دیگه هم داشتم اونم اینه که آیا نیروی درون و چی و اعمال انرژی های مثبت و منفی به این موضوعات مربوط هست؟

  1. این جمله یعنی چی دوست عزیز؟
   میتونم انرژی های مثبت و منفی رو به راحتی اعمال کنم

 22. سلام من یکبار روی موتور نشسته بودم و خیلی ناخواداگاه به چهره کسی نگاه کردم و صدای اون رو در ذهنم شنیدم که گفت چرا این همیشه میاد اینجا چرا منو میبینه بازم نمیره این جمله رو گفت بدون اینکه حتی لباش تکون بخوره من توی ذهنم داشتم میشنیدم انگاری صدای ذهن اون توی ذهن من‌بود این مرتبط با چشم سوم هست اگر هست چطور تقویتش کنم خیلی اتفاقات عجیب دیگه بران افتاده که به بعضیا گفتم بهم گفتن تو دیونه ای من دارم به خودم شک میکنم واقعا من دیونه هستم

 23. سلام به همگی دوستان و علاقه‌مندان به چاکراها..
  با اجازه مدیر سایت میخوام تجربه هایی که دارم و سال ها براش وقت گذاشتمو در اختیارتون قرار بدم..
  ببینید دوستان این که چشم سوم باز بشه شما هبچ موجود عجیب غریبی نخواهید دید و فقط و فقط در بهبود عملکرد تفکر یا فکر کردن .. درست یا غلط بودن کاری بهتون کمک میکنه.. خب حالا شما وقتی بتونید خوب و بده چیزی رو به خوبی درک کنید پس میتونید وقتی یه انسانی کاری که انجام بده رو شما پیش بینی کنید که چه اتفاقی رخ میده ولی اینو اوندن گندش کردن میگن میتونی آینده رو ببینی و میان واسه شما هری پاتر بازی در میارن و یکسری خرافات بهتون تحویل میدن که شما رو سرگرم چیزایی که وجود نداره بکنن و شما به هدف اصلیتونم نمیرسید تازه …
  شما سه اصل عرفان و سیر و سلوک رو که مربیان و بزرگان فلسفه که میگن رو که رعایت کنی خیلی منظم و دقیق چاکراهاتون باز میشه اون سه اصل هم اینه…

  1.. کم بخور
  ۲… کم بخواب
  ۳… کم حرف بزن
  یکیشو توضیح میدم قانع بشبد بقیشو مطمئنن خودتون‌اگه مایل باشید پیگیر میشید..

  کم بخور یا روزه گرفتن دائمی باعث میشه کمتر کالری و انزژی وارد بدن بشه.. و وقتی کمتر وارد بشه حرارت بدن پایین تره و تبدیل به شهوت نمیشه که نتونید تخلیه کنید و عصبی بشید که باعث بشه خشم درونتون زیاد بشه.. وقتی خشم داشته باشبد روی رفتارتون تاثیر میزاره.. رفتارتون روی شخصیت و شخصیتتون روی موقعیت اجتماعی و موقعیتتون روی سرنوشت و آیندتون تاثیر منفی داره..
  پس‌ببینید یه پرخوری ساده که به چشم‌ نمیاد باعث میشه این همه مشکلات به وجود بیاد…
  موفق باشید عزیزان دلم… سعی کردم عامیانه و رفاقتی بهتون توضیح بدم که خارج از درک عموم نباشه ..
  دوستتون دارم
  خدا پشت و پناه همتون
  به امید بیداریه همه و صلح و دوستی جهانی با تمام موجودات.. مخصوصا حیوانات…
  به امید روزی که برای سیر شدن خودمون حیوانات رو نکشیم …
  و از میوه های تازه که محصول یه درخت زنده هست و تازه پر انرژی هست استفاده کنیم..
  پروردگارا شکرت برای این همه نعمت فراوانی که به ما دادی.. آمین یا رب العالمین

 24. سلام انسان ها می‌توانند در حالت خواب و بیداری موجودات اطراف خود را در ۳ الی ۳۰ ثانیه ببینند و اونهارو در حالت عادی نمیبینن البته نمیخوام بترسونمت ولی اون چیزه واقعیه و داره از انرژیت تغذیه میکنه ولی چیز قدرت مندی نیست چون سطح حیات و روح انسان بالاتره و اگه تو بگی برو اون میره سعی کن انرژی مثبت به وجود بیاری چون اونا انرژی منفی رو درون تو افزایش میدن و هرچه ترس یا خشم یا احساسات ناخوشایند تو بیشتر شه یه انرژی درونت به وجود میاد که اونا ازش تغذیه میکنن و خودشون هم عامل اون احساس هستند

  1. احسنت به شما که انقدر خوب توصیف کردی. بله درست میفرمایید. برخی از انسان ها ممکن است که پس از بیدار شدن، در موج آلفا و تتا قرار بیگرند و برای مدت کوتاهی چشم سوم آنها به علت ماندن در فرکانس های خواب، موجوداتی را به نام بختک مشاهده کنند. البته دلیل اصلی آن اختلالات روحی و روانی شخص است. زیرا بعد از اینکه از خواب بیدار می شوند؛ ذهنشان بیدار می شود؛ اما بدنشان خواب و در حالت فلج خواب باقی می مانند. البته این حالت بین 1 الی 3 دقیقه به طول می انجامد تا مجددا به موج بتا ( موج هوشیاری ) برگردند. این موجودات از انرژی های انسان استفاده میکنند. اما در واقع این موجودات منفی، مثل زالو، از انرژی های منفی انسان استفاده میکنند و حتی اگر انرژی های مثبت انسان آلوده به انرژی منفی شده باشد؛ این موجودات از آنها تغذیه میکنند و همین امر باعث میگردد که مجددا انرژی مثبت از کف پا وارد بدن شخص شود. به طور کلی، این موجودات مثل جاروبرقی، انرژی های منفی انسان را از بین میبرند و مکنده انرژی منفی در انسان هستند. درواقع این موجودات که ظاهرا از انرژی انسان ها استفاده میکنند؛ خودشان خبر ندارند که آفریده شده اند تا مثل زالو، به انسان کمک نمایند و در خدمت انسان باشند. اما به طور کلی، ترس، استرس و گناهان کبیره، عامل اصلی تولید انرژی تاریک در هاله انسان می باشد که همین موجودات که به ظاهر به انسان ها آسیب می رسانند؛ عامل پاک شدن هرگونه سیاهی و انرژی منفی در هاله انسان می شوند. بنابراین شاید در ظاهر این موجودات به انسان آسیب میرسانند. اما در واقع اینطور نیست و به انسان ها کمک میکنند و در خدمت انسان هستند. دوستان بختک موهبت الهی است و حتی از طریق حالت بختک می توانید به عوالم مرگ و شبه مرگ نیز سفر کنید و با زیبایی ها و اسرار کاینات بیشتر آشنا شوید. برای اینکه روح را از بدنتان به صورت موقت خارج شود فقط کافیست در زمان فلج خواب به سیاهی پشت پلکتان خیره شوید و کم کم احساس معلق بودن در محیط اتاقتان را حس خواهید کرد و بعد از آن اگر از روح پاکی برخوردار باشید و نیتتان در زندگی مثبت باشد؛ وارد تونل نورانی میشوید. برای همه آرزوی چنین تجربه لذت بخشی را دارم. با تشکر

   1. من نمیدونم من مطمعنم تو خواب هام آینده رو میتونم ببینم مثلا وقتی ی اتفاقی میوفته بد میگم ع من اینو که تو خوابم دیده بودم واقعا واسم عجیبه حرفا و صحنه واسم تو خواب بوده و واقعا یادمه حتی طرف حرف میزنه میتونم بفهمم بعدش چیمیگه درصورتی میتونم بفهمم ک تو خوابم دیده باشم بنظرتون دژاوو یا همون تو خواب ک میکنم متوجه میشم؟ این چی میتونه باشه

  2. بله به اونا میگن انرژی خوارها با پاکسازی چاکرا ها و رسیدن به درجات بالا می‌توانیم به بعد چهارم برسيم

 25. سلام من درد بین ابرو دارم و گاهی اوقات میتونم حس کنم طرف مقابلم به چی فکر میکنه و بعضی اوقات هم آینده رو به توی ذهن و خواب میبینم تقریبا از تنا چیز هایی که گفتید نشونه هایی دارم امکان داره من چشم سوم باز داشته باشم؟

  1. سلام دوست عزیز…
   من الان ۱۷ سالمه و تقریبا نزدیک به یک سال و نیم هست که پیگیر بازکردن چشم سوم خودم هستم.
   به چیزهای ترسناک خیلی علاقه دارم و در موردشون کنجکاوی زیادی دارم. اما این یکی کمی فرق داره!!
   حقیقت من یک سال کامل مراحل و به ترتیب از باز کردن و پاکسازی اولين چاکرا تا آخرین چاکرا خودم طی کردم و الان بر روی تقویت و باز کردن بیشتر چشم سوم خودم دارم تمرکز میکنم…
   من توی این یکسال کامل چیزهایی رو میبینم که واقعا ترس به جونم میندازه، صداهای عجیب مثل زمزمه، احساس کردن چیزهایی که وجود خارجی ندارد، حتی بیشتر وقتها از خواب که بیدار میشم میبینم که نشسته هستم که این تا به حال سابقه نداشته، سردرد شدید، اخلاقم هم کمی عوض شده و در ناحیه ابروی خودم هم احساس سنگینی میکنم، میتونم تشخیص بدم بعضی وقتها کی بهم دروغ میگه و بعضی وقتا احساس میکنم که بعضی اتفاقات برام تکراری هستش قبلا این اتفاق برام رخ داده، جواب سوالات خودم رو ناآگاهانه یکی بهم الهام میکنه و کلی معایب و مزایای دیگه… که نمیشه بگم.
   ولی از درون خودم میدونم که هنوز بعد از گذشت این یک سال به اون درجه قدرت چشم سوم خودم نرسیدم..
   بعضی اتفاقات که برام میفته باعث میشه ‌که واقعا بترسم ولی درکل منظور صحبت هام بر این بود که باز شدن چشم سوم ۱_به اعتقاد و استعداد روحی. ۲_جسارت و ریسک پذیری. و ۳_زمان نیاز داره..
   و من پیشنهاد میکنم که تا زمانی که کل چاکرا های خودتون و پاکسازی و تقویت نکردید به چاکرای چشم سوم خودتون فشار نیارید و به زور اونو تحریک نکنید چراکه عواقب جبران ناپذیری و به همراه خودش داره.

 26. من ميتونم سمت قلب آدم هايي كه وجودشون پراز انرژي منفي .انرژي درد عشق بفرستم واونارو سمت خودم جذب كنم.بنظرتون من چشم سومم بازه؟

   1. سلام ‌وقتتون بخیر من یک بار پارسال تابستان بود تازه از خواب پا شدم هنوز چشمامو باز نکرده بودم ولی تونستم با چشم بسته توی اتاق رو ببینم همه اجسام هم رنگی بودن و موقعی ک چشممو باز کردم دیدم دقیق همه چیز همونطوری بوده ک با چشم بسته دیدم و اینکه همین چند شب پیش خواستم بخوابم یهو خودم ی مکان دیگه بودم انگار قشنگ داشتم همه چیزو میدیم خیلی برام عجیب بود بعد که تمرکز کردم دوباره برگشتم توی جسم خودم ممکنه چشم سومم باز شده باشه و با روحم ارتباط گرفته باشم؟

     1. سلام من
      چشمام رو که می بنندم تمرکز که می کنم اول کلی حاله سیاه هس بعر یه نور می بینم از پشت یه میله هایی می تابه انگار تو زندان هستم
      هر سری کامل تر می بینم
      ولی کمتر از یک دقیقه چون چشم و پیشونیم به شدت درد میگیره

     2. سلام وقت بخیر
      من احساس می کنم مدت هاست که چشم سوم فعال البته قبلا نمی دونستم که چشم سوم تا این که چندتا پیچ در این باره تو اینستا پیدا کردم و دیدم
      مثلا اتفاقاتو قبل افتادن تو خواب میبینم و عینش اتفاق میوفته و یکی از چیزهای که چتدبار دیدم به دنیا امدن بچه است که قبل از این که خود طرف بدونه حامله است من خواب حامله بونشو میبینم یا سقط کردن جنین جنین
      البته یه دفعه سقط دیدم از طرف پرسیدم ولی جواب درستی نداد نمی دونم اشتباه دیدم یا نه
      و دیگه فکر اطرافیانم می تونمبخونم البته وقتی به این مطلب فقط فکر کنن ذهنم شلوغ باشه نمی تونم بخونم
      و خیلی وقت پیش یه حاله سیاهی مثل ادم که اب رنگی پخش شده باشه میدیدم که نمی زاشت بخوابم بعد خیلی خشن بهش گفتم برو و رفت البته خیلی خشن گفتم تا رفت
      و مورد های دیگه
      حالا می خوام شما راهنماییم کنید که چیکار کنم اگه چشم سوم بازه دوست دارم تقویت بشه
      البته همین الانم که می خواستم به شما پیام بدم یه چیزی تو ذهنم میگفت پیدات می کنن پیام نده
      فکر کنم دیگه خیلی تخیلی شدم 😂
      ممنون میشم راهنماییم کنید

   2. سلام من خیلی وقتا هرچی میگم میشه هیچی حدس میزنم میشه مثلا عموی من تازه ازدواج کرده میخواستیم بریم خونشون نمیشناختیم پلاکشونو هم نمشناختیم بابا میخواست زنگ بزنه بپرس من یدفعه گفتم ی اپاتمان سفیده درش هم سفیده پلاک هم از ۱یا۱۰ بابام گف از کجا میدونی گفتم حدس زدم خندیدن بعد زنگ زد عموم گف ی اپارتمان سفید درشم سفیده پلاک ۱۰
    بنظرتون من چشم سومم فعاله؟

   3. سلام وقتتون بخیر.من الان چند وقتیه ک شبا خوابه درستی ندارم گاها خواب میبینم ی عنکبوت یا ی چیزی مس ادم دست و پا داره چیزی تنش نیس و صورتش ی دسته بدون هیچ مویی یا چشم و دهن و بینی کنارمه دقیق عینه واقعیته ینی حس میکنم خوابو بیدارم چشمامو باز میکنم چن ثانیه هست و بعد انگار کم کم ناپدید میشه.و جدیدا خیلی اتفاقای بد داره میفته برام مثلا بیرون دارم میرم یا سر کارم همون لحضه ی اشوبی میشه تو دلم و دقیقا همون لحضه ی اتفاق میفته و خبرشو بهم میدن و چند وقتی هست ک چیزی نمیدونم ولی بصورت ناخواسته کسی ک میخواد حرفیو بزنه قبلش تو ذهنم میفمم و وقتی میگ خودم تعجب میکنم‌.ی حالت گمراهی دارم سر در گمی میخواستم ببینم میتونه از یکی از چاکراهام باشه یا چشم سومم ک ب عیبی خورده یا مشکلی پیش اومده باشه؟

    1. سلام دوست عزیز
     از دیدن فیلم های تخیلی و مطالعه چنین کتابهایی خودداری کنید.
     این مسائل ساخته و پرداخته ذهن شماست.

  1. نه فعال نیست فقط تو قدر جذب بالا تغریبا دار من خودم همینجوریم با خوندن کتاب راز وقدرت این اتفاق برات می فته

   1. سلام من کوچک ترین صدا هارو می‌شنوم ریاضیات سخت رو به خوبی انجام میدم کار ها و عرف های افراد را پیش از انجام پیشگویی میکنم ولی شب بین ساعت ۵تا ۶٫۵خوابم نمیبره آیا چشم سوم یا چشم جهان بین من باز است

    1. سلام من سالها است خواب های عجیب می بینم که زود اتفاق می افتن.اتفاق های بزرگ تاریخ رو هم زودتر در خواب میبینم.جدیدا هر چیزی هم که میگم اتفاق میفته.چهره واقعی ادم ها رو تو خواب میبینم و اجنه رو هم تو خواب میبینم ایا این همون چشم سومه

  1. چشم چهارم دیگه چیه ؟
   من میخوام شروع به تمرین برای باز کردن چشم سوم خودم بکنم . اگه باز کردید میشه راهنمایی کنید منو لطفا ؟؟؟

 27. سلام
  ببخشید من نمیدونم چاکرا بدن چیه وچگونه فعال میشه!
  ولی حس دردی بین ابروهام دارم میترسم چشم سومم به زور باز شده باشه میشه توضیح بدید؟!

  1. سلام
   چاکراه از اسمش مشخصه چاکراه مسیرهایی در کالبد مادی انسان که از طریق آنها ورود و خروج انرژی اتفاق میوفته انرژی های خوب یا مثبت انرژی های بد یا منفی ،که فلسفه زیادی داره که اگر حس میکنید علاقه دارید پیشنهاد میکنم به این دنیای زیبا قدم بزاری و تازه لذت زندگی واقعی معنوی رو ببری
   در مورد درد بین ابروهاتون باید عرض کنم که احتمال تلقین هست !!! یا آلارم داره میده به هر دلیلی که نکران نباشید و هیچ پیامد خاصی نداره در حال حاضر برای شما،این رو هم بدون چون شما اطلاعی از این موضوع نداشتی و نداری این اتفاق رو من بعید میدونم و میتونه هر چیز دیگه باشه بغییر از چاکراه هاتون،بازهم سوالی داشتین در خدمتتون هستم.
   ارادتمند شما
   بنده خدا

   1. سلام . اگر چشم سومتون باز هستید و یا جز اساتید هستید میشه این لطف رو در حق من بکنید ک بتونم چشم سومم رو باز کنم🙏🙏🙏🌹✨

  2. بسیار جالب بود برای منی که با این نفاهیم اصلا آشنایی ندارم ولی مواردی رو که شرح دادین خفیف تجربی درک کردم

 28. سلام من وقتی چشم هام رو میبندم حس میکنم یه چیزی محمکم میخوره به چمام سریع چشمامو باز میکنم و خیلی کم تصور میکنم
  و الان هم حس میکنم کله ام سنگین شده!
  بین ابروهام انگار یه چیزیه
  آیا این علایم برای باز شدن چشم هست؟!

  1. من وقتی میرم جلوی نور خورشید مثل کرم های شفاف میان جلو صورتم نمیرن تا وقتی خودم بخوان 1 بار هم گفتم ساعت 3برق می‌ره برق رفت و آزمون تیزهوشان خواهرم دوسال قبول نشد بار سوم امتحان داد گفتم قبول میشی قبول شد آیا این اعلامش هست یا نه

 29. سلام مطالب بسیار جالب و مفید بود

  اما سوال من چطور میشه چاکرهارو پاکسازی کرد؟ من متوجه نشدم

 30. سلام من در بین ابرو ها احساس درد میکنم آیا چشم سوم من بازه پدر ضمن احساس خلصه یا سبکی میکنم

  1. سلام
   من چند ماهی میشه ک مدیتیشن کار میکنم اوایل قبل از خواب ولی الآن بخاطر مشغله چند روز یبار ن مثل قبلا هر روز.
   در قسمت چاکرای ششم فشار زیادی احساس میکنم.این فشار قبلا موقع مدیتیشن سراغم میومد ولی الآن باتوجه ب اینکه خیلی کم مدیتیشن انجام میدم، عجیبه واسم.جوری ک شال میبندم توی پیشونیم چون این فشار اذیتم میکنه.
   ممنون میشم راهنماییم بفرمایین🌹

   1. سلام دوست عزیز
    نمیدونم از چه مراقبه ای استفاده می کردید و اصلا چه تمرینی انجام می دادید
    اما بهترین توصیه اینه که مدتی مراقبه رو رها کنید و بجاش هر روز با پای برهنه و بدون کفش و جوراب بر روی چمن پیاده روی کنید

 31. سلام من عادت دارم روزی نیم ساعت برای آرامش و دوری از استرس مدیتیشن کنم و هیچوقت سعی در پاکسازی چاکراها و باز کردن چشم سوم نداشتم (البته تو بچگی خیلی سعی کردم ولی وقتی داشتم به نتیجه میرسیدم ترسیدم و گذاشتم کنار ) من موقع مدیتیشن معمولا بدنم بی حس و سرد میشه و تنفسم خیلی کند میشه جوری که یه بار مادرم متوجه تنفسم نشد و در این موقع هیچ چیز نمیشنوم و اینکه نمیدونم این حالتا طبیعیه یا نه اما تازگیا اواسط مدیتیشن یه حس انقباضی تو ناحیه چشم سوم حس میکنمو یه بار یه تصویری دیدم که یکی منو کشید تو یه جایی مثل دریا حس بدی نداشتم ولی همچیو حس میکردم حتی به خاطر غوطه ور شدنم سرم گیج رفت که فک نمیکنم از خصوصیات مدیتیشن عادی بوده باشه و خوابای عجیبی میبینم که تو ذهنم میمونه مخصوصا جملات خاصی که بهم گفته میشه و گاهی بی دلیل از خواب میپرم و سر درد دارم البته از بچگی هم به نور به شدت حساس بودم و به لوازم الکترونیکی نمیتونم زیاد نگاه کنم ولی پزشکا گفتن چشام سالمه . سوالی که داشتم اینه که با این اوصاف مشکلی برای چشم سومم پیش اومده؟ من چاکراهامو پاک سازی نکردم اگه داره فعال میشه چطور جلوشو بگیرم؟ لازمه مدیتیشن نکنم؟

  1. سلام ببخشید منم همین اتفاق موقع مدیتیشن برام اتفاق می افته ولی من تازه چند روزه اینکار رو شروع کردم موقع مدیتیشن تنفسم کند میشه و صداهای اطراف مو بعد از یکی دو دقیقه بعد از شروع مدیتشن نمیشنوم اما میخوام چشم سومم فعال بشه، پاک سازی همه ی چاکراها لازمه ؟؟

 32. سلام
  من تست باز بودن چاکرا ها رو زدم و گفت همه ی چاکراهام به غیر از چاکرای چشم سوم بازه
  الان که بقیه چاکراهام بازه می تونم روی فعال سازی چاکرای چشم سوم بپردازم؟

  1. چرا شر میگی یارو تو ده سال نمیتونه یه چاکراشو باز کنه اونوقت تو همشو باز کردی به جز یه دونه 😂😂😂😂😂😂

   1. نه اینطور هم نیست من تا حالا فقط سه تا چاکرا هامو باز کردم بااینکه 22 سالمه و استادم همه چاکراهاش بازه و 64 سالشه.
    شاید روش های فرکانس یا روش های اسان را امتحان کرده..

    1. سلام خوبین من میخواستم باهاتون حرف بزنم راجب چشم سوم و اینکه درست نمیتونم اینجا براتون توضیح بدم اگر امکانش هست توی تلگرام یا ی جایی صحبت کنیم و چندتا سوال باید ازتون بپرسم ک مربوط به چشم سوم هست اگر جوابمو بدین ممنون میشم

    2. من هم خیلی دنبال باز شدن چشم سومم از راه صحیحش هستم و میخوام با یک استاد پیش برم که دچار خطا نشم .
     میشه لطفا اگر کسی رو میشناسین به من معرفی بکنین؟
     ممنونم

    3. من هم خیلی دنبال باز شدن چشم سومم از راه صحیحش هستم و میخوام با یک استاد پیش برم که دچار خطا نشم .
     میشه لطفا اگر کسی رو میشناسین به من معرفی بکنین؟
     ممنونم

    4. سلام من سالها است خواب های عجیب می بینم که زود اتفاق می افتن.اتفاق های بزرگ تاریخ رو هم زودتر در خواب میبینم.جدیدا هر چیزی هم که میگم اتفاق میفته.چهره واقعی ادم ها رو تو خواب میبینم و اجنه رو هم تو خواب میبینم ایا این همون چشم سومه

 33. سلام من ی مدتی بود ک دنبال این بودم ک چشم سوممو فعال کنم اما بعد از گذشت مدتی پشیمون شدم و بیخیالش شدم بعد از اینکه بیخیال شدم سر درد های عجیبی اومد سراغم بین ابرو هام بدجوری درد میگرفت و احساس خستگی بین ابرو هام احساس میکردم خواب های عجیبو غریب میدیدم بیشتر مواقع این خواب ها تو خوابو بیداری بودم و زیاد از خواب میپرم چیز هایی میبینم ک خیلی زود از کنار گوشه های چشمام میگذرن ممکنه ک چشم سومم فعال شده باشه

 34. سلام وقت بخیر من احساس میکنم چشم سومم رو باز کردم من چند سالیه که ذهن افراد رو میتونم بخونم و اخیرا قدرتم بیشترم شده اوایل نادیدش میگرفتم و بهش توجهی نمی کردم ولی بعدها دیدم این حس هاعادی نیستن واقعا من قدرت اسمش هرچی هستو دارم و کلا ذهن افرادو میخونم حتی بیشترم شده از این موضوع رنج میبرم چون هرچی که ازقبل تجسم میشه توذهنم واقعا درسته اصلا من نمیتونم با مردم حرف بزنم چون کلا فکرشونو میخونم ووقتی میبینم دروغ میگن یاواقعیت رو مخفی میکنن کلافه میشم میشه کمکم کنین الان چی کار کنم من قبلا بادختر خالم آهن ربارو نزدیک پیشانی بین دوابرومون گرفتیم و هم من هم اون پیشونیمون درد گرفت الان اونم تقریبا مثل منه آیا ممکنه با آهن ربا چشم سوممون فعال شده باشه؟ من فقط ذهن افراد رومیخونم و انرژی هاشونو دریافت میکنم گاها آیندرم میبینم ولی دست خودم نیست میشه کمکم کنین

  1. دوست عزیز آخه با آهنربا؟
   بعضی افراد کلا شهود بالایی دارن و با توجه و طرز درک کردن افراد و کسب اطلاعات حس میکنن یه فرد دروغ میگه یا حس میکنی میفهمی قصد هر شخصو
   با بازکردن چشم سوم این قدرت شهودت بیشتر میشه

 35. سلام و خسته نباشید
  من الان خودم دنبال سوالات خودم بودم که با خودم یک جورایی کلنجاز رفتم تا اینکه ،اومدم دنبال یک سوالم ،که دلیل اتفاقات و دیدن یک سری تصویر شانسی یوده یا واقعیت ،که به سایت شما سر زدم
  مثال ،من با کسی که دوستش دارم و هنوز هم به هم نرسیدیم صحبت میکردم،یک روز بطور اتفاقی تصویری بع ذهنم اومد ،پرسیدم از تو الان این رنگ لباسو پوشیدی گفت آره در کمال تعجب
  فردی در فامیل یکی از دوستانم مریضی سختی دچار شده و من خوب شدنشو دیدم ،این هم توسط فرد تایید شد
  و وو خیلی چیز های دیگه که من سعی میکنم زیاد بهشون توجه نکنم یا به خودم فشار نیارم که باعث آزار و اذیت خودم بشه
  من نه جایی رفتم،نه پیش استادی بودم،نه کسی به من آموخته،
  بنظرم این یک نعمته که همه ما انسان ها داریم،حالا یکی هست که دلش پره سودجویانه یک جورایی میخواد استفاده کنه،اما ذات درونی طرف بهش اجازه نمیده که به این نعمت صدمه بخوره و فعال نمیشه بقول خودتون
  این خصلت رو من فعاله در حالت کاملا بیداری هم این تصاویر و ارتباطاتو میبینم و دارم،هیچ نیازی به کلاس گذاشتن هم نیست چون همه این خصلتو دارن،در خانواده ما تقریبا همه داریم این ارتباتو ،ولی برای همدیگر استفاده یا ارتباط برقرار نمیکنیم،فقط در مواقع خاص که خودشو اتفاق میفته،
  حالا حرف من شاید جالب نباشه،ولی بنظرم هر کسی که میخواد وارد این جزییات بشه،اول از همه قوه تخیلش باید بالا باشه،نه این که توهم
  تجزیه تحلیل رفتار های خودی،جواب دادن به کاری که امروز مثلا اتفاق افتاد
  تفکر در مورد زندگی،زیبایی،قدرشناسی که من خوبم زنده ام سالم هستم
  اگر خودتو دوست داشته باشی بدن و قدرت فکری تو بالا میره،
  هیچ وقت نباید عجول باشی،اتفاقا این کار و تمرین به سال هم نمیکشه بنظرم،چون اگه واقعا از ته دل بخواهی کاری انجام بدی ،شدنی هستش
  ما چرا مغز داریم،چرا فکر و ذهن داریم،چرا چشم داریم،این ها همش یهانه ای برای راضی بودن انسان ها،اگر این این هارو نداشتیم چطور ارتباط برقرار میکردیم،بعلع شدنیه،خداوند بزرگ برای هر چیزی که بهمون داده مطمعنن بعدش یه نعمت دیگه داری که ازش اسنفاده کنی ،پس هست وجود داره

   1. سلام منم قبلا میخواستم چاکراهام رو فعال کنم ولی وقتی نظرات یه سایت رو خوندم و گفته بودن روح و اینا میدیدم صداهای عجیب و بلند میشنیدم ترسیدم کلا بیخیال شدم
    ولی شاید بعدا دل و جرعتشو پیدا کردم و چاکرا هام و چشم سومم رو. فعال کردم

 36. سلام چند وقتی که به نور حساس هستم بین دو ابروم درد حس می کنم حتی همین الان و حرف هایی ازجهان می زنم هر از گاه که مامان بابام تو درکش موندن
  اهل مطالع ام
  ورزش
  علاقه مند به معنویت و راز های جهان هستی و فیزیک
  پدرم مدیتیشن و یوگا انجام می داد و مراقبه می کردو تله پاتی هم بلده تا حدی
  چشم سومم بازه یا داره میشه
  12 سالمه

 37. سلام
  برای باز شدن چشم سوم ومحافظ از آن در درجه اول به خدا نزدیک شدنه .به ترتیب نام میبرم اول اینکه توبه کن و بعد . نماز خوندن.دعا کردن .شکر گذاری.حمام کردن با اب خنک .سحر خیز بودن. ورزش کردن. به طبیعت نگاه کردن. غذا دادن به حیوانات . نخوردن گوشت . آشامیدن آب فراوان. گیاهخوار بودن خوردن سبزیجات.مواد مخدر و دخانیات اصلا نباید مصرف بشه. از داروهای شیمیایی پرهیز و به گیاهان دارویی روی آوردن.
  امید وارم چشم سوم همه شما عزیزان باز بشه و دیدن این دنیای حیرت انگیزو از دست ندید

  1. تو که پیگی گوشت مصرف نکنیم گوشت به بدن خیلی لازم هس و باید مصرف بشه چون پروتئین هایی دارد که فقط در گوشت ها موجود هس ولی این به ان معنا نیس که فقط گوشت بخوریم هردوتاشون حدی دارن

 38. سلام وقت بخیر من واقعا وقتی تمرکز میکنم بین دو آبروم نبض میزنه و احساس میکنم ی چیزی وسط دو ابرومه
  آیا چشم سومم داره باز میشه یا ن من نمیدونم واقعا الان چیکار کنم

  1. سلام چند وقتی که به نور حساس هستم بین دو ابروم درد حس می کنم حتی همین الان و حرف هایی ازجهان می زنم هر از گاه که مامان بابام تو درکش موندن
   اهل مطالع ام
   ورزش
   علاقه مند به معنویت و راز های جهان هستی و فیزیک
   پدرم مدیتیشن و یوگا انجام می داد و مراقبه می کردو تله پاتی هم بلده تا حدی
   چشم سومم بازه یا داره میشه
   12 سالمه

 39. سلام مطالب مفید بود،من با این پدیده مواجه شدم ولی به دلیل نا آگاهی از نحوه استفاده اثرش از بین رفت الان باید چکار کنم لطف کنید راهنمایی بفرمائید ممنون

 40. سلام من 13سالمه و مطالب شما رو خواندم و متوجه شدم من با اینکه سن کمی دارم ولی انرژی منفی زیادی دور و برم جمع شده ولی من دلم نمیخواد در آینده برام مشکلی پیش بیاد و دلم میخواد هر چی هست از الان درستش کنم. باید چیکار کنم؟

  1. شاید اینیکه میگم ساده بنظر بیاد،ولی قرآن بخون تا راه زندگی رو یا د بگیری،از بچگی بما گفتن قرآن بخون و حتی جزو درس هامون تو مدرسه هم هست،ولی هیچ وخت نگفتن آقا اینی که خدا گفته باید ب زبان خودمون بخونیمش نه ب عربی ک هیچی ازش نفهمیم و در ذهنمون علامت سوالی منفی شکل بگیره… قرآن حرف های خداست به ما،باید معنی قرآن رو بخونی ناریا خانوم. انشاللهک عاقبت بخیر بشی

  2. سلام

   میتونی قبل خواب این ۳ تا کار رو انجام بدی
   1(واسه همه کسانی ک میشناسی دعا کنی چ خوب چ بد
   2(از اتفاقاتی ک اون روز واست افتاد شکر گزار باش و از اتفاقاتی ک میخوای در ایده واست بیوفته از اونام شکر گذاری کن
   ۳)روی ارزو هات تمرکز کن و هدف هات بیار جلو چشات
   اگ میتونی هنذفری بزار ک رلحت تر بتونی انجامش بدی

   این راه حل ها معجزه میکنه

  3. با سلام و عرض ادب.
   مطالب بسیار جالب و تکمیل کنندهِ تمرینات مراقبه و مدیتیشنی این چاکرای مهم است.
   یکسری پاسخ سوالات دینی و معنوی نیز مشخص شده که قابل توجه در ممارست برای اهالی دین و مذهب و همچنین پاسخ منتقدين آن می باشد.
   عالی بود.
   سپاسگزارم

 41. سلام .
  من یه دختر بیست ساله هستم که ورزش یوگا مدیتیشن انجام میدم و همچنین نوشتن اهداف و تجسم ذهنی اهداف ولی نه به صورت روزانه مکرر چند وقتی هست با پاکسازی چاکرا ها آشنا شدم تحقیق زیادی کردم و به این نتیجه رسیده بودم هیچ وقت روی چاکرا چشم سوم تمرکز نکنم کاری به کارش نداشته باشم من از چاکرا ریشه شروع به پاکسازی کردم تا به چاکرا دوم رسیدم ولی تو مرحله چاکرا دوم بودم که احساس کردم هرچه قدر که دارم سعی میکنم روی ارتعاش چاکرا دوم تمرکز کنم ناخوداگاه یه حس و فشاری روی پیشونیم حس میکنم اوایل تو تجسم و مدیتیشن یه اتفاق میافتاد ولی الان نزدیک دو روزه هر لحظه تو پیشونیم یه حسی دارم من اصلا هیچ تمرین یا کاری برای چاکرا ششم انجام ندادم از اون به بعد پاکسازی کلا کنار گزاشتم

  1. وقتی چشم سومت خودش میخاد بازشه بزرگترین اشتباهه دست کمش بگیری بنظرم اگه خودتو باهاش تطبیق بدی همه مشکلاتت حل میشن

 42. سلام من یه پسر ۲۲ ساله هستم و بچه های کوچیک به طور عجیبی از من میترسن به جرعت میتونم بگم خیلیاشون.قیافم هم اصلا ترسناک نیست و نمیگم هم ادم خوبی هستم.این قضیه ربطی به چشم سوم اون بچه ها داره یا نه و اگه ربط داره منو چطوری میبینن چطوری باید خودمو درست کنم.وبعد از اینکه سنشون یکم بالاتر میره به ۴ یا ۵ سال میرسن دیگه ازم نمیترسن و باهام دوست هم میشن

  1. دقیقا همین مشکل شمارو منم دارم نمیدونم دلیلش چیه برای من یکی دوتا نبوده هر چی بچه کوچیک منو میبینه نمیاد سمتم یا اگه برم سمتش گریه میکنه.قیافمم خوبه مشکلی نداره ولی نمیدونم چرا میترسن.دقیقا بعد سه چها سالگی دیگه نمیترسن.لطفا اگه کسی اطلاعات درستی داره ارائه بده ممنون

 43. من تمام چاکرا ها را پاکسازی کردم ولی از کجا باید بدونم پاکسازی شده؟
  و الان که من تماماکرا ها رو پاکسازی کردم میتونم روی چشم سوم تمرکز کنم؟

   1. سلام و ممنون از سایت مفیدتون

    ی سوال وقتی که این چشم باز میشه تو واقعیت باز میشه ینی طرف مقابل ما میتونه رو پیشونی چشم مارو ببینه یا تو روحمان هس یاچی

 44. سلام من تقریبا میتونم پیش بینی یا یه جورایی ذهن خوانی کنم… .وقتی از خودم درخواست باز کردن چشم سوم رو می کنم فورا وسط پیشانیم احساس لرزش خاصی می کنم؟آیا این همان چشم سوم است؟

   1. ریاضیات چه ربطی به باز کردن چشم سوم یا حس کردن اون داره
    لطفاً میشه بهم توزیع بدین ممنون

 45. سلام میخواستم خواهش کنم کساییکه چشم سومشون بازه مردم آزاری نکنن من خودم از دست آدمای بدی که چشم سومشون بازه به سطوح اومدم هر دوره ای از زندگیم یکیشون بهم پیله کرد و آزارم داد به هر کسی هم گفتم حرفمو باور نکرد و گفتن برو روانپزشک تو رو قران کسایی که انرژی ماوراالطبیعی دارن ازش سواستفاده نکنن واسه اذیت و ازار مردم

   1. سلام من چشم سومم باز شده با قاطعیت میگم و دروغ هم نمیگم اونجا که گفته وضو مراقبش هست خیلی خوشم اومد

    1. سلام یعنی شما میتونید آینده ی کسی مثلا خودم رو پیش بینی کنید؟ لطفا حتما بهم جواب بدید؟

 46. سلام و درود بر شما
  ممکن است این باز شدن چاکراها ها خطری داشته باشد؟؟
  وقتی موفق به باز شدن چشم سوم و چاکراه ها شدیم میتونیم مثلاً دیگران رو کنترل کنیم ؟؟؟
  و یا میشه و میتونیم با استفاده از چاکراه ها اجسام رو حرکت بدیم؟؟؟

 47. سلام
  من همه چاکرا هام بازه به جز پنج و شش
  حالا اگه مراقبه کنم . روی این دوتا فقط متمرکز بشم یا رو همشون کار کنم؟؟

   1. سلام و درود من فکر میکنم چاکرای دستم بازه من وقتی دستام رو نزدیک به هم میبرم یه نیرویی رو بینشون حس میکنم میتونید راهنمایی کنید ایا چاک ای دستم بازه ؟
    چه کار هایی باید انجام بدم؟

    1. سلام دوست عزیز
     ساده ترین راه برای تقویت این چاکرا انجام مراقبه و شکرگزاری کردن هست

 48. سلام
  ممنون از مطالب سایتتون
  من مدتی هستش که به ماورا علاقه مند شدم و فکر میکنم زندگی ما باید چیزی بیشتر از خوردن و خوابیدن اونهم به روش غلط باشه.
  شیوه ی زندگی اکثر ما غلطه،چه فیزیکی،چه ذهنی
  اما الان میخوام در مورد خانومم بگم
  ایشون تا جایی که من میدونم هیچ تمرینی انجام نداده.فقط خیلی غیر منطقی علاقه به فیلمای ترسناک داره
  اما متاسفانه موجوداتی رو میبینه که علاقه ای به دیدن اونا نداره
  البته اکثرا حس میکنه
  مثلا میگه اتاقی که توش اون موجود هست حسی مثل فرو کردن دست تو کیسه برنج میده
  یه شب گفت که دوست داره ببیندشون ببینه چه شکلین
  داشت با من حرف میزد که گفت پشت سرمه،خیلی هم زشته
  من بلند شدم قران اوردم و شروع کردم به خوندن سوره جن
  اما در همون حین احساس سرما از پشت سرم میکردم که چون شوفاژ اونجا بود احساس سرمی غعیر منطقی باعث وحشتم میشد.
  خانم من لاغره،دچار مشکلات مالی هستیم ،زود عصبی میشه،مشکل تیروئید و معده داره،و روابطش با دوستاش یکی یکی خراب میشه
  رفت پیش دعا نویس و متوقفش کرد.
  اما من حس میکنم متوقف نشده
  راهکاری دارین؟

  1. درود بر شما
   اول اینکه هر چیزی که در زندگی اتفاق میفته از خود شخص شروع میشه
   به هر چیزی باور داشته باشید براتون خلق میشه
   اگر به دنبال هر چیزی غیر از آرامش باشید، متاسفانه همین چیزهایی که گفتید میتونه اتفاق بیفته
   همسر شما ممکنه دچار توهماتی شده باشن که ناشی از همون فیلم هاست
   اگر در زندگی آرامش و سلامتی می خواهید از هر چیزی که بار منفی داره باید دوری کنید
   کلا باید ورودی های ذهنی خودتون و همسرتون کنترل کنید
   از دیدن هر فیلم و خوندن مطلبی که فقط برای نابودی و تشویش ذهن انسان ها ساخته شده برحذر باشید… مثل فیلم های ترسناک هالیوددی
   موسیقی های آرامشبخش گوش بدید
   پیاده روی روزانه برای همسرتون بسیار مفیده
   سعی کنید بدون کفش و جوراب برروی چمن قدم بزنید
   از افراد منفی اطراف دوری کنید
   به اخبار تلویزیون اصلا اصلا گوش ندید
   دفترچه ای تهیه کنید و هر روز 5 مورد از چیزهایی که خداوند بهتون عنایت کرده بنویسید و شکرگزاری کنید… از دست و پا و چشم و گوش گرفته تا مادیات زندگی
   تمام خونه رو با محلول آب و سرکه (یک چهارم سرکه و سه چهارم آب… هر سرکه ای که داشتید) پاکسازی کنید تا انرژی های منفی دفع بشن
   سنگ نمک از عطاری تهیه کنید و در جاکفشی و روی اپن آشپرخانه بزارید.. بعد از اینکه تغییر رنگ داد بشورید و چند ساعتی در آفتاب بزارید و مجددا استفاده کنید
   تکنیک هواپونوپونو از سایت مطالعه کنید و هر زمان چیز ناراحت کننده ای به ذهنتون رسید تکرار کنید
   همسر شما به آرامش نیاز داره… توصیه من به شما اینه که ایشون هر روز یوگانیدرا انجام بدن تا آرامش در تمام وجودشون جاری بشه

   1. خیلی خوشحال شدم که دلسوز هستید و راهنماییشون کردید

    کلا تو خونه سرکه باشه و اسفند دود کنند انرژی های منفی دور شده و همچنین از ورود جن‌های شیطانی به حریم خصوصی انسان جلوگیری میکنه

    ارتباط قوی با اهل‌بیت و خداوند فراموش نشه

  2. سلام . در جواب شما اینو میدونم که بیشتر مواردی کهاشاره کردین حملاتی است که از سمت غیر ارگانیک هاا بهتون میشه . اون احساس سرما که گفتین صد در صد نشونه وجود غیر ارگانیک هست . هرچه بیشتر فکر و ذهنتون درگیرشون باشه بیشتر اجازه ورود دادین بهشون . اولین قدم اینه که از چیزایی مثل فیلم ترسناک یا فاز منفی به هر صورت دوری کنید . ولی هیچ قدرتی هم بالاتر از قدرت خداوند متعال و شبکه مثبت نیست .

   1. سلام و خسته نباشید من شانزده سالمه و نیمه دومی دی ماهی و کلاس نهم هستم،من در سایت دیگه ای قبلاً تست داده بودم چاکرای یک و چهار و شش من باز بود آیا سن من کم نیست برای باز یا پاکسازی بقیه چاکر ها؟؟

     1. سلام ببخشید برای چی پاکسازی چاکراها برای سنین زیر بیست سال مناسب نیست ؟
      و اینکه از کجا بفهمیم پاکسازی انجام شده یا نه ؟
      آنجا رو بقیه می تونن ببینن یا نه ؟
      یعنی اگر چشم سوم داشته باشیم ارواح و صداهای ترسناک می شنویم ؟
      اگر باز سه ما از کجا بفهمیم که چشم سوممون باز هست یا نیست ؟
      ممنون میشم بگید

  1. سلام من قبلا همیشه نمازشب و نمازام رو میخوندم الان نمازم رو میخونم سعی میکنم همیشه هم وضو داشته باشم چند وقتیه بین دوتا ابروم یه حالت عجیبی داره نمیشه گفت درد یه حالت گرفتگیه حتی نوشته ای در باره چشم سوم میخونم گرفتگیش بیشتر میشه باید چه کار کنم؟

    1. سلام خسته نباشید من بیشتر اوقات حدسام درسته وقتی به چشم سوم فکر میکنم پشت گوشه چپم درد میگیره؟

 49. شبتون آروم
  سوالی داشتم از خدمتتون،امکان اینکه چاکرای ششم یک نفر از همون ابتدا به طور کامل بسته و غیر فعال نشه وجود داره؟و اینکه آیا نشونه ایی هم داره این موضوع؟

 50. به نام خالق یکتا
  سلام قبل از هرچیزی کمال تشکر و سپاسگزاری از سایت و مطالب سایتتون رو دارم
  من تقریبا هیچی از چشم سوم نمیدونستم والانی که راجع چشم سوم خوندم از سایت شما متوجه شدم چند نشانه ای که نشانه باز شدن چشم سوم رو نوشته بودید به غیر از یکی دوتا بیشترش رو دارم اینم بگم من سه چهار ماه میشه که به طور بنیادی تغییر کردم و الان هیچ ربطی به سه چهار ماه پیش خودم ندارم اول اینکه عشق واقعی که فقط خداست رو درک کردم وهمیشه درحال حرف زدن با خداهستم و مدام درحال شکرگزاری برای همه چی هستم من قبلا زندگی پراز شکست ناکامی تلخی ودر افسردگی شدید بودم، به یکباره در یک روز که اینجا نمیشه گفت چطور چون طولانی میشه به آگاهی رسیدم حالم دگرگون شد افسردگی رفت دروغ رفت غم وغصه رفت بد دهنی رفت و…. به جاش خداوند اومد عشق اومد شادی اومد حال خوب و و……
  من هر سوالی برام پیش میاد فورا جوابش بهم الهام میشه
  همه کسانی که بهم بدی کرده بودم بخشیدم خودم سبک کردم عاری از کینه دشمنی افکار منفی…
  ورابطه ام با خداوند خیلی نزدیکتر شده خدارو به معنایی واقعی درک کردم واعتقاد دارم خداوند در هر لحظه منو به سوی عشق و آگاهی هدایت میکنه، و همه جا فقط زیبایی هارو میبینم حتی آدم های منفی از اطرافم حتی نزدیکترین کسانی حذف شدند حتی محیط زندگی ام عوض شد حتی از شغل که همش استرس ناراحت کننده بود خلاص شدم
  و الان در آرامش کامل زندگی میکنم واهدافم کاملا روشنها و خداوند مسیری که دارم طی میکنم رو روشن کرده و ایمان دارم پله های موفقیت رو یکی ب یکی دارم طی میکنم وتو این مسیر نشونه های بینظیر برام داره نمایان میشه من قبلا از خودم متنفر بودم ولی الان عاشق خودم شدم وقتی خودمو تو آینه نگاه میکنم میخوام بپرم خودمو بغل کنم و خلاصه خیلی چیزای دیگه که بیانش اینجا نیست
  به نظر خودم که چشم شد من بدون اینکه مرتبه یا چیز دیگری بکنم فعال شده آیا این طور نیست خوشحال میشم نظر شمارو بدونم ، با تشکر فراوان و آرزوی سعادت و سلامتی برای همه انسانها.

 51. سلام
  من یه مدت هر دقت می خواستم کسی رو پیدا کنم چشم هامو می بستم و بعد حس می کردم کجاست و اون شخص هم واقعا همون جا بود
  الان حدود دو سال هست که ازش استفاده نکردم و خب الان دیگه نمی تونم این کار رو انجام بدم

 52. سلام
  من یه مدت هر دقت می خواستم کسی رو پیدا کنم چشم هامو می بستم و بعد حس می کردم کجاست و اون شخص هم واقعا همون جا بود
  الان حدود دو سال هست که ازش استفاده نکردم و خب الان دیگه نمی تونم این کار رو انجام بدم

 53. سلام
  سایتتون واقعا جالبه
  یک سوال داشتم چرا نباید چشم سوم رو باز کرد؟
  و اینکه داخل اصفهان استادیو میشناسید که دررابطه با چشم سوم و باز کردنش بهم کمک کنه؟اگر میشناسید ممنون میشم معرفی کنید

 54. سلام من تازه وارد این کار شدم البته بهش علاقه دارم و میخام که تجربش کنم الان باید از چی شروع کنم؟ یعنی چطور تموم چاکراهایم رو پاکسازی کنم راهنماییم کنید لطفا

 55. سلام ببخشید مزاحم میشم مطلب شما خوب بود ولی ۲ ماه هست نمیدونم چرا هر اتفاقی که میخوام بیافته برعکس میفته مثلا دارم بازی میکنم میخوام ببرم ولی نمی برم و مثلا میرم خونه ی خالم میخوام فلان غذا رو درست نکنه بد تر درست میکنه و مثلا……… میخوام بگم هر اتفاقی بخوام و نخوام برعکس انجام میشه انگار من انرژی منفی دارم لطفا پاسخ گو باشید

  1. درود بر شما
   دوست عزیز اگر احساس می کنید که انرژی های منفی درون شما بیشتر از مثبت ها هستند
   به هر روشی که می دونید پاکسازی انجام بدید.
   میتونید از پاکسازی هفت چاکرا استفاده کنید که مجرب ترین دوره آموزشی برای این موارد هست.
   سعی کنید از افراد و مکان های منفی دوری کنید

 56. سلام میخاستم چشم سومم را باز کنم ولی زیر نظر استاد نیست اشکال نداره؟
  من هفت چاکرا هامو فعال نکردم یه بار خواستم فعال کنم راه مناسبی پیدا نکردم اگه میشه شما کمکم کنید لطفا

 57. دوستان سلام
  فقط میخواستم بدونم برای باز کردن چشم سوم باید چه کارهایی را انجام بدم

 58. سلام خوبید
  ببخشید من بدون هیچ تمیرینی یا اینکه خدم بخام از اتفاقات بد خبر دار میشم من میخام بدونم چرا همچین میشم

 59. سلام .من مطالبی که نوشتید رو دقیق مطالعه کردم و متوجه شدم بعضی چیزهایی که نوشتید رو دارم مثلا قبل اینکه اتفاق بدی بخواد بیوفته من متوجه میشم یا چشام به نور حساسه حتی به نور گوشی و لبتاپ و باعث سردرد شدید میشه و خیلی مواقع پیشونیم مخصوصا بین ابروهام درد میکنه و خیلی چیزای دیگه امکانش هست که چاکرای ششم من فعال شده باشه؟؟؟

  1. درود بر شما
   دوست عزیز ممکنه مراقبه ای انجام داده
   و کمی نشونه داشته باشید
   باز شدن چشم سوم به این راحتی ها نیست
   بعضی ها با چندین سال ریاضت یک قدم مورچه ای
   هم نتونستن بردارن
   پس با این نشونه هایی که گفتید دچار توهم نشید
   چون ممکنه توقعات نابجایی از خودتون پیدا کنید

 60. سلام من هر وقت که چیزی خواستم مثلاً تو دلم میگم کاش فلان فیلم و پخش می‌کردند یا کاش فلان چیزو می‌خوردم تو همون روز یا حداکثر تا دو هفته برام اتفاق می افته تقریبا نود درصد خواب هام مربوط به اینکه ست و اینکه خیلی خوب پیش بینی میکنم مثلاً دوستام برای یه امتحانی از من نظر پرسیدن و من نمره های که به ذهنم می‌رسید براشون میگفتم ودقیقا همون نمره رو می‌گرفتم یا اینکه من حتی می توانم بفهمم که تو مغزم یه پیامی داره انتقال پیدا می کنه که به وقتی روش تمرکز میکنم یه احساس قلقلک و حرکت زیر پوست سرم احساس میکنم این می تونه به این معنی باشه که چاکرای آجنای من بازه؟

 61. سلام خسته نباشین
  من یه چند ماهی میشه احساس فشار روی پیشانیم کمی بالاتر از چاله بینی ام دارم جوری که انگار کسی انگشتشو گذاشته اونجا برنمیداره از یه طرفی هم چند سالی هست که دارم روی مراقبه کار میکنم
  به نظرتون این مسئله ربطی به چاکرای ششم من داره؟ اگه داره باید چکار کنم

  1. درود بر شما
   دوست عزیز نادانسته کاری انجام ندید
   مراقبه رو برای چند ماه رها کنید و یا اگر انجام میدید
   ربطی به چشم سوم نداشته باشه
   مثلا یوگانیدرا کنید
   برای کاهش فشار بین دوابرو :
   هر روز نیم ساعت با پای برهنه بر روی چمن راه برید
   و این کار را تا مدتی ادامه بدید که اون فشار کم بشه
   و همچنین ناحیه بین دو ابرو رو ماساژ بدید

    1. با سلام من میتونم بگم تا حدی اطلاعات کاملی نسبت به‌ چاکراه ها دارم بار ها سعی کردم با امواج چشم سوم خودم رو باز کنم ولی وقتی خطر هاشو متوجه شدم امواج ها رو کنار گذاشتم، رفتم سراغ خوندن نماز شب برای باز کردن آجنا چون شنیده بودم نماز، بخصوص نماز شب باعث باز شدن آجنا میشه الان مدتی است که بدون اینکه خودم بخوام میتونم بفهمم که چی تو ذهن افراد میگذره اوایل فکر میکردم توهم هست بعد که گذشت دیدم حدس هام هم درسته و اطرافیان من به‌ همون چیزی که من فکر میکنم فکر میکنند، و مدتیه خواب های عجیبی میبینم که بعضی هاشون در واقعیت اتفاق میوفته البته خواب ها واضح واضح نیستند و همین طور اتفاقاتی که می‌خواند بیوفته رو میتونم تا حدودی حدس بزنم برای مثال داشتم تو خیابون قدم میزدم یک لحضه تو ذهنم تصادف دو ماشین اومد و اون دو ماشین با همون مدل با هم تصادف کردن تو اون خیابون از این گذشته وقتی که نماز میخونم یک حس خاص دارم انگار دوست ندارم نماز رو کنار بزارم. شنیدم کسی که آجنا برای اون فعال میشه صدا هایی در شب میشنوه که کشش انرژی هست،صداهایی که فقط خودش میشنوه من این صدا ها رو نمیشنوم میخواستم بدونم آجنا من یا چشم سوم من باز هست یا نه. سپاس

     1. درود بر شما
      قرار نیست تمام نشانه ها در یک فرد جمع بشه
      ضمنا همان طور که در همه کامنتها ذکر کردیم
      در اکثر افراد چشم سوم ممکنه با تمریناتی تحریک بشه
      اما بصورت کامل باز نمیشه، مگر به شرط ریاضت های خیلی سخت
      در سالیان طولانی

   1. سلام مطالبتون زیبا و بسیار آموزنده هست . من الان بیشتر از ی سال ی انرژی عجیبی وسط پیشونی احساس میکنم گاهی وقتا ی آرامش وصف ناپزیری میاره مخصوصا وقتی با خودم هستم ولی نمی‌دونم چرا وقتی ب ی جمعی اضافه میشم این انرژی کم رنگ شده گاهی وقتا حتی بدون اینکه با کسی صحبت کنم براحتی میتونم بفهم که انگاری انرژی کم میشه ازم میشه و وقتی هم نماز میخونم این انرژی قوی میشه، فقط نمی‌دونم ک‌ تو جمع چیکار کنم

 62. برای پاکسازی چاکراها که گفتید همشون باید یجا پاکسازی بشن، من فرکانس هایی هستن به صورت موزیک که گوش میدم هفت چاکرا رو یجا پاکسازی میکنه پس هنگام گوش دادن بهش و مدیتیشن چحوری تجسم کنم که مثلا چاکرای ریشه داره متعادل میشه و ازکجا بدونم چه تایمی رو برای ریشه باید بزارم و بعد برم سراغ چاکرای بعدی؟ حین مدیتیشن هفت چاکرارو تجسم کنم یا به گفته ی خودتون بیست و یک روز زمان بزارم و تکی اینکارو انجام بدم؟ پس چرا این موزیک پاکسازی هر هفت چاکرارو یجا داره؟ نمیشه سه روز بهش گوش و داد همشو یجا پاکسازی کرد؟؟ لطفا جواب بدین من چاکراهام مشکل دارن مثلا چاکرای ریشه که باعث افسردگی و کم خونی یا چاکرای گلوم باعث بی اعتماد به نفس بودن و تنهایی و کم حرف بودنم میشه، و… ممنون از شما

 63. سلام من خيليارو ديدم كه پكيج هاي براي باز كردن چشم سوم و مراقبه ميفزستن و ميگن اگه اينو استفاده كنيد تو ١ ماه چشم سومتون فعال ميشه حقيقت داره يا خير

 64. با سلام خدمت شما . اقا من یه سوالی دارم ولی هیچچکسی پیدا نمیکنم که تو این حوضه فعالیت کنه.من یه شب خوابیدم یه خواب عجیبی دیدم که کل دنیا حالت رنگ آبی داشت و دقیقا من روی پیشونیم نور سفیدی وجود داشت انگار روی پیشونیم لامپ بود 😐 بعد اون خواب من دارم یجورایی دارم از سردرگمی دیونه میشم . برای مثال هر شب دارم خواب های عجیب و غرییب و وحشتاک میبینم . مثل همین دیشب توی خواب داشتم آدم هارو کنترل میکردم و ذهنشونو جوری کنترل میکردم که همیدیگه رو بکشن . الان ۲ ماه هست وقتی به یه جسمی خیره میشم حاله های خاکستری میبینم حتی اینو تست کردم چراغ ها خاموش نمیتونستم خود جسم رو که یه کلید بود رو ببینم ولی هاله های خاکستریش رو راحت میتونستم ببینم . روی پیشونیم همیشه یه خدا سردرد هست (که یجورایی عاشق این سردرد شدم بهم آرامش میده ) و گاهی به نور سفید مثل لامپ حساس میشم ولی گاهی فرقی برام نمیکنه ولی از اون موقع نمیتونم به برف نگاه کنم بد جوری به چشمم صدمه میزنه . گاهی حس میکنم دارم انرژی آدم ها رو به خودم جذب میکنم . یجورایی یهویی مغزم به این فکر میکنه که دارم انرژی افراد که اطرافم هستند رو جذب میکنم . الان ۲ ماه هست هرکی کنار من ۱ ساعت میشینه چوری خسته میشهه که فقط میخواد بخوابه . آقاا من چه مرگم هست ربطی به چشم سوم اینا داره یا یجوری قدرت مغزی هست ؟ من نمیتونم اینجا این سوال رو با هرکیسی مطرح کنم مستقیم میفرستنت پیش روان پزشک بعد تیمارستان . چیکار کنم ؟ کسی میدونه این علايم چی هست و اینکه خودمم درک یه چیزیم شده ولی قبلا اینجوری نشدم اون شبی که خوابیدم دقیقا تولد ۲۲ سالگیم بود که خواب دیدم از روی پیشونیم نور میزنه بیرون

  1. سلام دوست عزیز
   روزی ده بار با آب خنک وضو بگیرید. این حرکت باعث میشه
   تنش های منفی و افکار منفی و توهمات ذهنی تون آروم آروم
   کاهش پیدا کنه تا از بین بره.

   دوستانی که این کامنت رو مطالعه می کنند خواهشا به دقت توجه کنید:

   از خواندن کتاب های غیرواقعی و تخیلی و دیدن فیلم های این چنینی
   مثل حمله خون آشام ها و زامبی ها و احضار روح و تسخیر اجنه و تمام این مواردی که
   هیچ نفعی به حالتون ندارند اکیدا خودداری کنید.
   شما فقط چنین تصوراتی رو در مغزتون بطور ناخودآگاه شکل می دید و اون ذهن بیچاره
   در زمان خواب چنین چیزهایی که شما با دیدنشون در لایه های زیرین مغزتون
   حک کردید براتون به نمایش در میاره.

   اگر می خواید به خواسته هاتون برسید
   مراقب اطلاعات ورودی مغزتون باشید.
   چون اگر دچار توهم بشید ممکنه هیچ وقت نتونید
   مثل یک انسان زندگی کنید و لحظه ای آرام بگیرد.

   پس اگر به دنبال یک زندگی آرام و پر از موفقیت هستید
   دچار چیزی که ما اسمش رو «توهم دانایی» گذاشتیم نشید.
   این متن رو هم برای شما و هم برای عزیزانی که سوالات و
   مسائلی این چنین دارند نوشتیم که آرام بگیرید.

   باز شدن چشم سوم فقط با ریاضت و تلاش فراوان امکان پذیره
   نه اینکه کسی شب بخوابه و صبح بیدار بشه و فکر کنه که چشم سومش
   باز شده و یک فرد خاص شده که میتونه دنیا رو کنترل کنه.

   1. سلام ببخشید من راهی رو میخواستم مطمعن که هر خوابی که میخوام اون مدلی یا شکلی رو ببینم ایا تمرینی هس؟ ایا با چشم سوم هم میشه این کارو کرد ینی از این طریق!
    سوال بعدم ابنکه میخواستم ببینم این چشم سوم ربطی به کائنات و قاون جذب هم داره؟!

    1. درود بر شما
     استفاده کاربردی از چشم سوم نیاز به ریاضت های سخت و تمرینات زیادی داره که ممکنه حتی چند دهه از عمرتون بگذره و نتیجه ای حاصل نشه
     شما بهتره تلاشتون بجای شبها، در طول روز بیشتر کنید و به کمک ارتعاشات و افکار مثبت و البته تلاش فیزیکی به خواسته ها و اهدافتون برسید.

 65. سلام خسته نباشید ببخشید میخواستم بدونم که اگه این چشم سوم رو ما باز کنیم و به صورت صحیح انجام نداده باشیم و به مشکلات سختی بر بخوریم میتوانیم جلوی آن مشکلات را بگیریم یا میتوانیم اصلا چشم سوم را غیر فعال کنیم ؟!

 66. سلام دوست عزیز
  برای اینکه چشم سوم تقویت بشه یا دسترسی راحت تر باشه ، باید غذاهای خاصی خورد؟؟آخه ی جا شنیدم ک نباس گوشت و مرغ و اینا خورد!

   1. با سلام و خسته نباشید،می خواستم بدونم که منظور از پاکسازی چاکرا یعنی اونا رو فعال کنیم یا اونا رو ببندیم

 67. سلام من الان بدجور بین دو راهی ام میگن فلوراید نخورید از طرفی گیاهخوار هم هستم خمیر دندون و چایی رو هم گذاشتم کنار فقط یه سوال؟ سبزیجات هم نخورم؟ چون شنیدم فلوراید داره از طرفی مکمل گیاهی گرفتم واس باشگاه همش از سبزیجات خامه (نخود، لوبیا، دانه چیا، تخم کتان….. ) لطفا جواب بدید من الان سردرگمم سبزیجات نخورم یا بخورم؟

 68. عزیز باید اول دلیل این که روی این چاکرا تمرین کردی رو بدونی تا وقتی خواسته ی واقعی خودت رو از کار کردن روی این چاکرا ندونی(منظورم از دونستن ایمان کامل به این که خواسته ی واقعیت همونه) تمرین هات فایده ای نداره

 69. ببخشید من وقتی کسی بهم ظلم می‌کنه یک چیزی تو وجودم هس میکنم و بعد چند صدم ثانیه کسی که بهم ظلم کرده آسیب مادی جسمی روحی میبینن میتونین بگین این مربوط به چی هست و راهنمایی کنید
  یک بار یکی از دوستام داشت با موتور می‌رفت که گفتم وایسا با هم بریم و بنا به دلایلی خیلی ناراحت شدم و احساس خیانت کردم و بلافاصله زنجیر موتور پاره میشه و دو ماه موتور یک گوشه میمونه یا موقع امتحانات خرداد دیدم یکی که خیلی زرنگ بود منو بازیچه گرفته بود بعد ترم بعد نیم نمره نمرش کم شد و از لحاظ اجتماعی هیچ تفریحی دیگه نداره
  لطفاً جواب بدید

  1. سلام دوست عزیز
   انسان ها اگر در جایگاهی خدایی بودن کسی در این دنیا زنده نمی موند
   فکر نکنید که این اتفاقات بخاطر احساسات درونی شماست
   اگر دچار چنین توهمی بشید زندگی براتون سخت میشه.
   مراقب افکار درونی تون باشید.

 70. سلام وقت بخیر .من چند وقتی هست روی چشم سوم کار میکنم .الان مدتیه خیلی خواب میبینم .توی روز هم انگار بعضی اتفاقات رو از قبل میدونم اولش فک میکردم شاید اتفاقیه اما دیگه خیلی داره تکرار میشه .اوایل خیلی خوشم میومد یه جورایی باحال بود اما واقعیتش الان دیگه به هر چیزی فک میکنم بعد چند روز رخ میده تو زندگیم و باعث ترسم شده و مشکل اینجاست نمیتونم روی اتفاقا خوب تمرکز کنم نظم زندگیم بهم ریخته احساسم به اطراف عوض شده چجوری بگم انگار یه نفر دیگه شدم چیزایی که قبلا کلی بهم حال میداد الان دیگه هیچ لذتی نداره .نمیدونم چیکار کنم .لطفا اگه این مطلبو خوندید راهنمایی کنید .

  1. سلام دوست عزیز
   اتفاق های زندگی مون رو خودمون با ارتعاشات و افکار مون رقم می زنیم و خلق می کنیم
   مراقبه افکار و احساساتتون باشید. از افراد و مکان های منفی دوری کنید. سعی کنید هر روز مراقبه کنید تا آرامش بیشتری
   داشته باشید. خیلی بهتون کمک میکنه. اگر احساسات منفی دارید میتونید از تکنیک هواپونوپونو استفاده کنید .

  2. سلام من نزدیک به یک ساله چیزی در من ایجاد شدکه به وسیله آن روی کسی تمرکز میکنم میتونم اینده اون فرد ببینم که باعث شده همه از من فراری بشن چون چیز های ناراحت کننده یا ناگوار از زندگی دیگران رو میبینم .
   وفقط به این جا ها خطم نمیشه الان نزدیک به یک ماه است که چیز های میبینم که برام گنگ هستندمثل سایه که ناگهان نا پدید میشوند وسر درد های زیاد که سعی دارم تمرینات ارامش بخش انجام میدم تا بتونم کمی ارامش و کمی فکرم ازاد کنم تا از سر درد راحت بشم فکری به زهنم نمیرسه تا بتونم از سردردم کم کنم راهی هست برای خلاصی از ان سر درد ها

   1. سلام دوست عزیز
    هیچ چیزی بدون دلیل ایجاد نمیشه
    حتما شما تمرینی خلاف قواعد انجام دادید
    بهتون توصیه میکنم روزانه نیم ساعت بدون کفش و جوراب بر روی چمن راه برید
    و از هر چیزی که شما رو به اون افکار نزدیک میکنه دوری کنید.

 71. سلام من روی چاکرای چشم سوم خیلی تمرین کردم ام به جایی نرسیدم و صبرم تمام شده میشه بگید چه کنم

 72. با سلام و عرض ادب فراوان.سوالم اینه که ایا با مراقبه کردن و پاکسازی و بازکردن چشن سوم قطع به یقین در بدبینانه ترین حالت.ما قادر خواهیم بود وقایع چند ساعت اینده رو که در پرده ابهام قرار داره برامون واضح باشه.سپاسگذارم

  1. سلام دوست عزیز
   انجام مراقبه روزانه فقط برای رسیدن به سکوت ذهن و رسیدن به آرامش هست
   انجام پاکسازی هفت چاکرا برای سلامت جسم و روح خودمون هست
   باز شدن صحیح چشم سوم، نیازمند ریاضت های زیادی هست که هر شخص بسته به
   پیشرفتی که در این امر داشته می تواند از آن نصیب ببرد.

 73. با سلام و عرض ادب، دیشب سر نماز و بعضی وقتا ذهنم به جا‌هایی میره که خدا همیشه با منه و کمکم کرده، و گریه می‌کنم! مثلا در مواقع بحرانی که قبلا داشتم و الان رو می‌بینم که خدا بهم کمک کرده که به این‌جا رسیدم، در واقع ذهنم صحنه‌سازی می‌کنه.

  1. سلام دوست عزیز
   ابتدا باید شروع به پاکسازی چاکراها کنید
   در حین پاکسازی چاکراها فعال تر میشن و به تعادل میرسن
   میتونید از پکیج پاکسازی هفت چاکرا استفاده کنید که تمامی موارد رو به سادگی توضیح داده
   اگر هم برای انجام تمرینات سوالی داشتید میتونید همینجا کامنت کنید تا راهنمایی تون کنیم

 74. من دو سه ماهه که قبل از وقوع اتفاقات مهم اونارو تو خواب میبینم و قبل از اونا یه دلهره میگیرم و اونوقت هم هیچ چیزی درباره چشم سوم نمیدونستم تا الان ایا ربطی به حس ششم من داره؟

  1. سلام دوست عزیز میخواستم از پکیج پاکسازی هفت چاکرا استفاده کنم ؟برای خرید چه کاری انجام بدم ؟ممنون و سپاس فراوان از لطف و محبت بی کران شما که این اطلاعات مهم رو در اختیار مردم گذاشتید 😍😍🕋🙏💎🌹👑🌺

 75. سلام استاد ی سوال داشتم اگ من 1هفته یا 2 هفته چاکرام پاک سازی کنم‌ و بعد چشم سوممو باز کنم مشکل ندارع

  1. سلام دوست عزیز
   بهتره بر هر چاکرا سه روز توقف و تمرین کنید
   یعنی جمعا 21 روز
   و بعد اگر تغییر در خودتون احساس کردید(یعنی نسبت به قبل تغییراتی در درون خودتون حس کنید) میتونید فقط بروی چشم سوم تمرکز کنید

 76. چرا همه دنبال چشم سوم هستن . عجیبه . چرا هیشکی دلش نمیخواد با قدرت بقیه چاکراه ها هرچی میخواد رو بدست بیاره . دوستان همه اینا با یه تمرین روزانه حل میشه ولی من که بشخصه تنها مشکلم در چاکراه 5 هستش میتونم بگم نماز خوندن تمام چاکراه هاتونو باز میکنه ولی با اخلاص بخونید و از خدا بخوایید که کمکتون که چه برای طهارت چه برای گشودن . من از ادمین یه سوال دارم . عناصر رو میشه کنترل کرد؟ عنصر من که متولد اذر ماه هستم اتش است اما نمیدانم که میتوانم از اتش استفاده کنم یا ن . یا اصلا عنصر اتش به من صدمه میزند یا خیر میشه کمکم کنید اگرررررررررر اطلاعات دارید

 77. سلام استاد من ی سوال دیگه داشتم من اگ تا دوهفته چاکرا باز و متعادل سازی کنم وبعد چشم سومم را باز کنم خطری ندارد

  1. سلام من چشم سومم خیلی وقته بازه ولی بلد نیستم چطور کنترلش کنم برای همین همیشه سر درد وحشتناکی دارم که گاها به چند هفته طول میکشه. چطور میتونم کنترلش کنم؟؟

   1. درود بر شما
    قبل از هر چیز بهتره به دنبال باز کردن نباشید که بعدش مجبور به بستن بشید
    بهترین راه برای دور از شدن از (مضرات باز کردن با روش اشتباه چشم سوم) دوری از هر گونه مواردی هست
    که به این موضوع مربوط میشن. پیاده روی بر روی چمن بدون کفش و جوراب، خواندن نماز و ارتباط با خداوند
    و همچنین دوری از هر گونه توهم میتونه کمک کننده باشه

 78. سلام من ی چند روز در وسط پیشونیم دقیقا جای چشم سومم چندروز احساس اینو میکنم ک یک چیزی وسط پیشونیم هست و بدون
  هیچ احساس سوزشی و بدون هیچ تمرینی فق یه بار اومدم از طریق روش مالش انجام دادم از اونجا به بعد احساس میکنم یک چیزی وسط پیشونیم هست و بعد همراه با اونم حس ششم خیلی قوی شد آیا این نشانه فعالی چشم سومم!؟

  1. سلام این واقعا عالی که همچین کارای بکنم و به توصیه های شما هم به دقت گوش کردم سپاس گزارم

 79. سلام خدمت همه بزرگواران.دوستان من چشم سوم چیزی هست که خدای متعال اون رو در وجود همه انسانها قرار داده.در گذشته انسانها چشم سوم فعال داشتن.ولی به مرور و استفاده های نا به جا و نیز استفاده از غذاهای نا مناسب باعث شد که این قدرت از انسانها گرفته بشه.ولی تمام انسانها میتونن دوباره این قدرت رو به دست بیارن.ما شخصی رو تصور کنید که 50 سالشه و از 20 سالگی فلج شده.یعنی این شخص در 20 سالگی سالم بوده ولی برای 30 فلج شده.و حالا کم کم داره تواناییشو با کمک دکترها و خودش به دست میاره.واقعا سخته.پس رسیدن به این قدرت نا ممکن نیست به شرطی که واقعا بخاید و از روی هوا و حوس و کنجکاوی نخاید به دستش بیارید.هدف والایی داشته باشید.بدونید این قدرت چرا از طرف افریدگار به انسانها داده شده.

 80. سلام من میخوام که چشم سوممو باز کنم اما نمیدونم چطوری درست انجامش بدم میشه لطفا منو راهنمایی کنید ممنون

 81. سلام. من به تازگی شروع به پاکسازی چاکراهام کردم. چاکرای اول هستم.اما بعداز انجام تمرین سردرد و حالت تهوع میگیرم. نمی‌فهمم چرا ؟

  1. سلام دوست عزیز
   چاقو میتونه در اتاق جراحی جان یک بیمار را نجات بده و در جای دیگه به دست انسانی شرور جان از کسی بگیره.
   بستگی داره چه کسی از این قدرت استفاده کنه و در چه مسیری

  2. بستگی داره شما چه چیزیو شیطان بخونی
   جن پری و یک نژاد دیگشون
   که بسیار پاک هستن و قدرت اسیب به انسانو ندارن
   تنها به یه دلیل اسیب میرسونن
   شما بری اذیتشون کنی
   بعدشم چاکرا رو اول پاکسازی کنی بعد باز کنی بری با خدا هم سر جنگ باز کنی باز هم میتونی ادم خوبی باشی

   هستن کسایی که چاکرا هاشون بازه و کندالینی دارن
   کندالینی ( ارتباط مستقیم با خداست)

 82. شنیدم ک میگن اگه چشم سوم باز بشه چیزای منفی سریعا بهت جذب میشه و باز هم موجودات غیر ارگانیک رو میتونی ببینی
  درسته؟!

  1. اگر به درستی باز بشه و در مسیر درستش قرار بگیرید به هیچ وجه چیزهای عجیب و غریب و منفی نمی بینید

  2. سلام ببخشید من وقتی رویه چشم سومم تمرکز میکنم پیشونیم و سرم میترکه میخام لطف کنید وبگید که ایا همه اینجورین اخر این سردرد ها به کجا میره

   1. سلام دوست عزیز
    قبل از هر چیز باید بگم که حتما باید هفت چاکرا پاکسازی شده باشن تا مبادرت به تمرکز بر روی چاکرای آجنا کنید
    پس از پاکسازی اگر همچنان چنین حسی داشتید میتونید روزانه چند دقیقه ای بر روی چمن و یا پارک با پای برهنه قدم بزنید
    و یا اون ناحیه رو به آرامی ماساژ بدید

 83. چرا یه گپ درست نمیکنید ک سوالات هر فردیو اونجا جواب بدین ؟؟بهتر از اینکه تو نت هی بگردیم و منتظر جواب باشیم.من جدیدن دارم پاکسازی میکنم چاکرا هارو چشم سومم کامل باز نیس نیاز دارم ب تمریناتی ک بشه اونو کاملا فعال کرد اما حس شیشم قوی دارم و مزه بو و چیزایی رو ک ببینم سریع متوجه میشم چیه تک تک مزه هایی ک تو غذا هست رو تشخیص میدم رویای صادقه هم میبینم انرژی بقیه رو میفهمم حتی از روی چت کردنشون اما نیاز دارم ب کسی ک کار بلد باشه منو بیشتر راهنمایی کنه من از بچگی اینجوری بودم ک یه سری چیزارو میدیدم بخاطر همین کنجکاوانه ب این مسیر اومدم

  1. سلام.بهترین راه و ساده ترین راه نماز خوندنه با رکوع و سجده های طولانی .اما حواست باشه به قفل های ذهنی .البته به استعداد خودتون بستگی داره.دلیل اینکه ی سریاخسته میشن وسط راه توی قرآن شیطان گفته میشه
   اما غلبه ب نفس مهمه.کند مرد را نفس اماره خار/اگر هوشمندی عزیزش مدار

 84. چگونه باید پاکسازی کنیم من ۱۵ سالمه میخوام که چشم سومم رو باز کنم و بتونم به هر چیزی که میخوام برسم ولی نیاز دارم به یک کسی که بهم راه و چاه رو یاد بده میشه کمکم کنید

  1. دوست عزیز
   شما بهتره که ابتدا چشم سوم درک کنید و بعد با آگاهی کامل چاکراهاتون رو پاکسازی کنید. این مورد چیزی نیست که به راحتی اتفاق بیفته

  1. دوست عزیز
   بطور مثال موجودات غیر ارگانیک که در حالت عادی دیده نمیشن

 85. من چند سال پیش چشم سوم ام را باز کردم و اون موقع اطلاعات کافی نداشتم و به همین خاطر نه پاکسازی کردم و نه اروم اروم واز شون کردم .
  اون موقع هیچ اتفاق خاصی برام نیفتاد ولی الان یه سال هر اتفاقی که قراره مثلا پنهانی یا یک دفعه ایی اتفاق بیفته رو یا یه سری احساس مثل ترس و هیجان از قبل میفهمم
  می خواستم بدونم این موضوع که من چند سال پیش اقدام به باز کردن چشم سوم ام کردم به اون صورت نادرست و الان بعد از حدود ۴ سال تقریبا دارم یه چیزایی رو احساس میکنم خطر ناکه .

  1. سلام دوست عزیز
   بهتره حالا که می دونید باید چه کنید ، فقط برای آرامش بیشتر و اینکه بیشتر چیزهای خوب و مثبت به سمت شما بیاد حتما پاکسازی کامل انجام بدید. مقاله چشم سوم با دقت بیشتری مجددا مطالعه کنید.

 86. سلام می بخشید من چشم سومم رو باز نکردم ولی می تونم به راحتی تله پاتی کنم یعنی امکان داره چشم سومم باز باشه ؟

  1. سلام دوست عزیز
   تله پاتی به زبان ساده یعنی داشتن قدرت تمرکز بالا، پس صرفاً نمیشه گفت فقط بخاطر چشم سوم هست. ممکنه شما ناخواسته تمریناتی تمرکزی انجام داده باشید و به این درصد از استعدادی که میگید رسیده باشید.

 87. آیا «نابینایان» هم
  چشــــم ســــوم
  دارند؟
  اگه جوابتون مثبته…این نایینایی برای نیل به بازگشایی چشم سوم…تهدید حساب میشه یافرصت؟

  1. سلام دوست عزیز
   تمامی افراد از بدو تولد چشم سوم دارند، هر چه به سن انسانها اضافه میشه و درگیر زندگی مادی میشن این چشم به مرور زمان بسته میشه، باز شدن چشم سوم بدون داشتن پیش زمینه لازم برای هر فردی مسئله ساز میشه.

 88. سلام ببخشید بون بازکردن چاکر ها میشود چشم سوم را باز کرد برایه من کمی تحریک شده ولی باز نمیشه چه کار کنم اگه راهی که با نماز باز شود میدانید راهی ؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   هفت چاکرا باید از ابتدا پاکسازی بشن
   در غیر اینصورت ممکنه مشاهده گر چیزهایی باشید
   که اصلا مایل به دیدن آن ها نیستید
   توصیه اکید میکنم بدون پاکسازی اقدام به باز کردن چشم سوم نکنید

 89. سلام ببخشید بون بازکردن چاکر ها میشود چشم سوم را باز کرد برایه من کمی تحریک شده ولی باز نمیشه چه کار کنم اگه راهی که با نماز باز شود میدانید

 90. سلام من وقتی بچه بودم با چشام و دستام می تونستم وسایل تکون بدم ولی الان نمی تونم نمی چرا به نظر شما ربطی چاکرا داره لطفا جواب بدید وبگید چطوری میشه دوباره اون کار ها را بکنم

  1. سلام دوست عزیز
   حرکت دادن اجسام مربوط به تله کینزی میشه
   به قدرت ذهن و تمرکز بالا ارتباط داره

 91. باسلام، من موقع نماز خواندن ، و مدیتیشن چشم سومم کمی تحریک میشه، هدفم به هیچ عنوان باز کردن چشم سوم نیست هدفم فقط عبادت هست، ایا این مشکلی بوجود میاره، سوال دیگه که داشتم ایا با نماز خواندن چاکراه ها خود به خود پاکسازی میشوند

  1. سلام دوست عزیز
   اگر احساس ناراحتی در ناحیه چاکرای آجنا داشتید
   به آرامی اون نقطه رو ماساژ بدید ،پیاده روی با پاهای برهنه و بدون کفش و جوراب
   داشته باشید
   و اما در مورد سوال دوم، نمازی با خلوص کامل و هوشیاری به عبادت انجام بشه و
   در زندگی روزمره پرهیز از تمامی مواردی مثل دروغ و غیبت و حسادت و خشم و کینه و …
   میتونه هفت چاکرا را پاکسازی کنه.

 92. سلام من دو سه ساله که یه موقع هایی ناخوداگاه به اتقاقاتی فکر میکنم و همیشه اون اتفاقات پیش میاد بیشتر مواقع اتفاقات و پیشامد ها بده.و بعضی موقع ها یهو به اتقاقات عجیب ت ذهنم درگیر میشم و همون روز یا چند روز بعدش همون اتفاق یا اتفاق بدی برام پیش میاد. خیلی موقع ها هم شده ی اتقاق از قبل پیش بینی میکنمو حرفشو میزنم همون اتقاق میفته بنظرتون این علائم مربوط به چاکرا ها میشه؟

  1. سلام دوست عزیز
   هر کلامی که از دهان ما خارج میشه دارای انرژیه و در دنیای واقعی دیر یا زود خلق میشه
   پس بهتره ضمیرناخودآگاهتون رو پاکسازی کنید تا با موارد ناخواسته ای غافلگیر نشید
   میتونید از هر روش پاکسازی ذهن استفاده کنید
   از افراد منفی دوری کنید و از محیط هایی که انرژی منفی دارن دور باشید
   سعی کنید ورودی های ذهنتون مثبت باشه و از منفی ها دوری کنید تا کم کم ذهنتون پاکسازی بشه
   از پاکسازی هفت چاکرا هم غافل نشید چون انرژی های منفی بلوکه شده باعث احساس منفی میشن و با ذهنی منفی
   نباید انتظار اتفاقات مثبت داشته باشید.
   اگر خاطره و یا تجربه ای ناخوشایند دارید میتونید با تمرین های یوگانیدرا اونها رو کنار بگذارید.

 93. سلام امکانش هست راهنماییم کنید
  من می خوام چاکراه پنجمو فقط فعال کنم که زیاد خوندم که تو تسلط حرف زدن و ارتباط بادیگران تاثیر داره
  1.ایا امکانش هست تنها این چاکراه رو فعال کرد ونیازی به فعال کردن چاکراهای دیگه نباشه؟
  2.من قصدم خرید دوره پاکسازیتون هست ولی سوالی که پیش اومده اینه که من می خوام تنها چاکراه پنجمم فعال بشه باید تنها این چاکراه رو پاکسازی کنم ؟یا نیازه که همه چاکراها رو پاکسازی کنم؟امیدوارم منظورمو گرفته باشید
  ممنون میشم پاسخ بدید.

  1. سلام دوست عزیز
   هیچ زمان بدون پاکسازی کامل چاکراها اقدام به فعالسازی تنها یک چاکرا نکنید
   انرژی پاک باید از چاکرای اول شروع به پاکسازی کنه و به ترتیب وارد چاکراهای بعدی بشه

 94. سلام من چشم سومم با توجه به گفته های شما باید باز باشه چون همیشه لحظاتی قبل از اتفاقات ناگوار دلهره میگیرم و سریع اتفاق رو به فاصله ی 5 ثانیه قبل از وقوع میبینم( در ذهنم) ولی فقط اتفاقات ناگوار رو البته، قدرت تلپاتی بالا دارم، و انرژی افراد رو حس میکنم مخصوصا انرژی منفی هارو!

 95. سلام من از بچگی تله پاتی خیلی کار میکردم بعد چند سال یه سری چیزا رو بعضی وقتا یا تو خواب میدیدم یا تو ذهنم و اگر تو یک صدم ثانیه فکر منفی تو ذهنم بیاد واقعی میشه ویا حتی فکرای خوب هم بکنم واقعی میشه مادرم هم همین جوریه بعضی وقتا اگر یه حرفی بزنه عینه همون اتفاق میوفته مثلا خودم اخرین بار یکی از دوستامو ده سال پیش دیده بودم تو بیرون خیلی اتفاقی اومد تو ذهنم همون ثانیه دیدمش تله پاتیمم بعضی وقتا خیلی قوییه یا به نور خورشید هم چشمام حساس شده یا خیلی اذیتم میکنه نمیدونم الان دقیقا اینها نشونه ی چی میتونه باشه ؟ نشونه ی چشم سوم میتونه باشه؟اگه روش کار کنم؟یا نشونه ی چیز دیگه ای هستش؟ بگید ممنون میشم

  1. سلام دوست عزیز
   شما قدرت ارتعاشتون بالاست و میتونید زودتر از بقیه جذب کنید
   بهتره سعی کنید از افراد و افکار منفی دوری کنید و مراقب کلامتون باید تا فقط چیزهای خوب براتون پیش بیاد

 96. من برای اولین بار وقتی از روی کنجکاوی خودهیپنوتیزمی رو امتحان کردم برای چند لحظه یا شاید کمتر از یه لحظه دچار یه حس عجیب شدم. اینطور بود که بدون اینکه چشمهام باز باشن همه ی اتاقی که درش بودم رو میدیدم ولی این دید از طریق چشم یا حتی جسمم نبود. انگار طوری بود که خودم تبدیل به اتاق شده بودم یه به اون احاطه داشتم.یه همچین طوری بود. و زمان به شدت کند شده بود طوری که حرکت پره های پنکه ی روشن رو به وضوح میدیدم و انگار اسلوموشن میچرخید. و بعدش یه سردرد خیلی شدید گرفتم و چشمام رو به زور باز کردم. به عنوان اولین تجربم خیلی ذوق کردم و یکم ترسیدم. ولی از اونروز هرچی اون کارو تکرار میکنم نمیتونم به اون عمق برسم.با اینکه هنوزم حالت خلسه برام پیش میاد. چجوری میتونم بازم اون کارو تکرار کنم؟

 97. سلام ممنونم از مقاله ی جامع و جذابتون من مدت زیادی هست که در مورد فعالیتهای چشم سوم و روشهای باز کردنش تحقیق میکنم اما هیچ وقت اراده لازم رو برای انجام منظم و پی در پی تمرینات نداشتم.و اینکه در مقالات بسیاری خوندم که بهتر هست فعالیتها تحت نظر یک استاد یا فردی که اگاهی لازم رو دارا هست صورت بگیره.اما متاسفانه من همچین کسی پیدا نکردم شما نمیتونید کسی رو بهم معرفی کنید که بتونه کمکم کنه؟

  1. سلام دوست عزیز. ممنون از نگاه زیباتون
   در مورد سوالتون باید بگیم که چون این مورد نتایج زیادی رو به همراه میاره
   ترجیح میدیم که وارد این مسائل نشیم ، تا فردی بدون انجام مراحل ابتدایی و ملاحظات لازم اقدام به این کار نکنه
   و آرامش خودش رو به خطر نندازه

 98. ممنون از مقاله پر بارتون.
  چه مدت طول میکشه تا چاکراه ها پاکسازی بشن؟
  پاکسازی فقط از طریقه مدیتیشن باید انجام بشه؟
  آیا نوع غذا هم به پاکسازی چاکراه کمک میکنه؟

  1. سلام دوست عزیز
   کمترین زمان 21 روز هست، اگر احساس کردید که بعد از این دوره و با انجام تست چاکرا هنوز هم به پاکسازی نیاز دارید، می تونید مرحله دوم یعنی 21 روز رو دوباره انجام بدید
   بله غذاها هم بر چاکراها تأثیر گذار هستن، اما در درجه اول مراقبه مخصوص هفت چاکرا رو بهتون توصیه می کنم.

 99. ممنون از مقاله پر بارتون.
  چه مدت طول میکشه تا چاکراه ها پاکسازی بشن؟
  پاکسازی فقط از طریقه مدیتیشن باید انجام بشه؟

 100. سلام من خیلی وقتها سعی میکنم با ریلکس کردم بخوابم دیشب انفاقی روی چشم سوم تمرکز کردم و نتیجش شد سر درد خیلی بدی که روزمو تا ظهر از دست دادم تازه الان با خواندن مطلب شما فهمیدم مربوط به چشم سوپ بوده. واقعا برتم جالب بود.

 101. سلام خسته نباشید
  مقاله واقعا عالی بود.من چندین ماه رو صرف مطالعه بر روی چاکرا ها کردم و با اساتیدی هم دراین باره صحبت کردم اما وجه شباهتی رو با دین اسلام پیدا نکردم.ک خداروشکر امروز مقاله شمارو خوندم و تا حدودی راه رسیدن به چشم سوم از طریق دین اسلام هم برام روشن شد.4تا از چاکراهای من به صورت فطری فعال هستند و من درتلاشم ک بیشتر فعالشون کنم.ان شالله هممون به اهدافمون برسیم.با ارزوی موفقیت روز افزون برای شما

  1. سلام.
   من وقتی که میخوابم خواب یکی از اتفاقاتی که فردای اون شب می افته رو میبینم
   ولی جدیداً دقیق تره و جزئیاتش بیشتره اتفاقاتی هم که میدیدم قبلا فقط درمورد خودم و خانوادم بود ولی الان در مورد چند تا از همسایه هام هم خواب میبینم وکاملا درست بودن آیا این ربطی به چشم سوم داره؟؟

 102. سلام من هنگام نماز خواندن و مدیتیشن وسط پیشونیم تحریک میشه و فشار میاد نمیدونم چیکار کنم ادامه بدم یانه

  1. درود بر شما. سعی کنید اون ناحیه رو ماساژ بدید. اگر مرد هستید در خلاف جهت عقربه های ساعت این کار رو انجام بدید. همچنین پیاده روی بر روی چمن و یا جایی که شبیه ساحل دریا باشه رو بهتون پیشنهاد میکنم. البته با پای برهنه. اگر تمرینات باز کردن چشم سوم رو انجام میدید و پاکسازی هفت چاکرا رو انجام ندادید، حتما دست نگه دارید و ابتدا هفت چاکرا رو پاکسازی کنید.

   1. نه اصلا نمیخوام تمرینی برای باز کردن چشم سوم انجام بدم هدفم فقط عبادت هست، ولی چشم سوم تحریک میشه ، چیکار میتونم بکنم

     1. سلام سوالی داشتم خدمت استاد عزیزمون من تقریبا 19 سال هست که به صورت حرفه ای و زیر نظر استاد تونستم 6 تا از چاکرا هام رو باز کنم مونده چاکرای آجنا من درباره خطرات این چاکرا خوندم و حالا میترسم که سمتش برم میشه بگید که اگه من این چاکرا رو شروع کنم به باز کردنش زیر نظر اساتید مجرب چون من به استادی که این 6 چاکرا رو پیشش باز کردم گفتم و گفت که نمیتونه برای باز کردن چاکرای چشم کمک کنه میخوام شما بگید اگه یه استاد مجرب پیدا کنم این کار کاملا بی خطر انجام میشه یا خیر

 103. سلام من اولین بارک تمرین چاکرای دست روانجام دادم فهمیدم ک چاکرای دستم فعال هستندچند روزپیش درگوشه ی چشمم یک هاله ی آبی خیلی پررنگ دیدم ایااین ربطی ب چاکراهای من داره

  1. سلام دوست عزیز. تست چاکرا رو حتما انجام بدید. ضمنا بدون پاکسازی اقدام به باز کردن هیچ چاکرایی نکنید . این نکته رو جدی بگیرید دوست عزیز. صرفا با یک نشونه نمیتونید در مورد چشم سوم نظر بدید. بعضیا با چندین سال ریاضت هم نمیتونن این چاکرا رو به طور کامل باز کنن. پس سعی نکنید دچار توهم بشید که توهم آرامشتون رو بر هم میزنه.

 104. سلام من هنگام مدیتیشن وسط پیشونیم حس میکنم که داره یه فشار کوچکی میاد ایرادی نداره ادامه بدم، هدفم باز کردن چشم سوم نیست، این حس موقع مدیتیشن خود به خود میاد

  1. سلام دوست عزیز. اون ناحیه رو به آرامی ماساژ بدید و یا پیاده روی انجام بدید (بر روی چمن و بدون کفش) بسیار مؤثره.

 105. سلام استاد من آزمون باز بودن چاکرا ها رودادم همشون باز بودن فقط راجب چشم سوم از 7 تا مورد فقط 4 مورد متل حساسیت به نور و…. برای اینکه چشم سومم رو بیشتر باز کنم باید چیکار کنم؟ لطفا کمکم کنید

  1. سلام دوست عزیز. من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما پاکسازی هفت چاکرا رو انجام بدید و سپس اقدام به باز کردن چشم سوم کنید. خطرات باز شدن چشم سوم بدون پاکسازی رو حتما دقیق مطالعه کنید. مطمئنا نمی خواهید که زندگیتون دچار آشفتگی و پریشانی بشه. پس حتی اگر هم در مورد چاکراهای دیگه مطمئن هستید باز هم پاکسازی هفت چاکرا رو در ابتدای کار انجام بدید. پکیج پاکسازی هفت چاکرا رو از از همین سایت دانلود کنید. بسیار ساده و روان مراحل رو توضیح داده که حتی افراد مبتدی هم میتونن استفاده بهینه داشته باشن. موفق باشید.

  1. سلام دوست عزیز، موسیقی مخصوص هر چاکرا برای فعال سازی میتونه مفید باشه… اما در مورد پیام های پنهان (سابلیمینال) توصیه ای نمیکنم.
   البته باید بگم اگر قبل از استفاده از موسیقی برای باز کردن چشم سوم ، پاکسازی هفت چاکرا رو انجام نداده باشید با مشکلات زیادی مواجه می شید و توصیه اکید میکنم که این کار رو انجام ندید.

 106. سلام ممنون از شما
  من بیشتر نشانه های فعال بودن رو دارم ولی قبلا اصلا براش تمرین نکرده بودم این روز ها اینطور شدم میشه یکی از دوستان به من کمک کنه که بتونم مطمئن باشم که باز هستش اگر هم باز نبود یکی لطف کنه تو باز کردنش کمکم کند اگه هم شد یکی کمک کنه که با هم تمرین کنیم و فعال کنیم
  ممنون می ش جواب بدین

  1. سلام
   دوصد دانا در این محفل سخن گفت
   سخن نازکتر از برگ سمن گفت
   ولی با من بگو ان دیده ور کیست
   ک خاری دید و احوال چمن گفت

   الارغم تمام سخنرانی ک گفته شده از طرف عزیزان،
   میخام بهتون بگم همه تون صفر بر صفر دارین پیش میرین
   دارین درجا میزنیم
   کارتون خود ازاریه ،و اب در اهونگ کوبیدنه

   چشم سوم میخایین فعال کنید ؟؟؟؟؟؟!!!!درسته؟؟؟؟؟
   ریاضت میخایین بکشین؟؟؟؟

   ایا تا بحال از خودتون سوال کردین ک واقعا کی هستین
   چرا در این ساعت و مکان حضور دارید
   چرا دراین خانواده اید
   ایا ب مادرت رفتی یا ب پدرت
   طبع بدنت چیه
   سردوخشک،سردوتر،گرم و خشک،گرم وتر،
   سفراوی ،دمدمی،سودایی ،بغمی
   متولد کدوم ماهی
   هیچ کدوم اینارو نمیدونی ،مطمعنم
   نمیتونی هوس وشهوتتو کنترل کنی
   نمیتونی دروغ نگی
   نمیتونی چشمتو از مال و ناموس مردم دور کنی
   وقتی میای تو خیابون چشم و فکرو ذکرت دنبال ناموس مردم و اموااشه
   چقد نصیحتا و حرفای پدر و مادرتو شنیدی،ایا گوشم کردی عملم کردی بهش
   ایا نماز و روزه ها وقرانت عمل کردی؟
   همه تون فقد بلدیم بگین روح یا اجنه
   ولی نمیدونید ک ما روح ،جن،پری و دیو وملائکه داریم
   قدرتها ب هفت قسمت تقسیم میشن
   انسان عادی،ملا،جادوگر،ساحر،کرامت،ملائکه و قدرت خدا
   از چ علمایی سردر میاری؟
   طی الارض
   تیغ بند،رد بند،نامرئی شدن
   علم رمل،علم جفر،
   احضار روح در ایینه واب
   احضار جن،احضار پری ،احضاردیو
   تعبیرخواب
   علم کیمیا وسیمیا
   چله نشینی مخصوص اینها؟
   میدونستی دنیا ب حساب و کتاب خاصی افریده شده

   بقیه مطلب اگ مدیر کانال اجازه داد میگم
   مطلبی ک هزاران سال نمیتونی فکرشم در مغزکسی بگنجه
   ممنون از وقتتون

 107. سلام ، وقت بخیر
  واقعا مقاله عالی بود ، من خیلی در مورد چشم سوم خونده بودم ، اما مقاله چشم سوم شما خیلی چیزهای جدید برام روشن کرد.
  دوستان عزیزم ، شما با باز کردن چشم سوم به هیچ وجه با اجنه ، ارواح و… ارتباط برقرار نخواهی کرد ، مگر با خواست و اراده خودتان ، امکان پذیر میشه ، در غیر اینصورت ، با فعال کردن چشم سوم به هیچ وجه با ماوراءالطبیعه ارتباط برقرار نمیکنید.
  چشم سوم چیه و چه کاری می‌کنه برای ما ؟
  چشم سوم : میزان آگاهی و شهود شما را بالا میبرد ، چشم سوم باعث معنوی تر شدن شما میشود ، زیرا به قدرت و بزرگی خدا پی میبرید
  ، چشم سوم به شما امکان شنیدن صدای درونتون رو میده
  چشم سوم امکان برقراری ارتباط ذهنی بین شما و اشخاص دیگر را میدهد ( تله پاتی )
  چشم سوم ، دید شمارا به تمام مسائل زندگی عوض میکند ( راه حل مشکلات براتون راحت تر و سریعتر بدست میاد )
  چشم سوم ، خطرات پیش روی شما بهتون الهام میشه و هزارو یک کار دیگر…
  فقط بدونید که نباید یکهویی برید سراغ چشم سوم ، باید از چاکرای اول شروع به پاکسازی کنید
  دوستان محترم لطفاً بدون استاد و یا شرکت در دوره خاصی برای خودتون شروع به باز کردن چشم سوم نکنید چون عواقب بدی نظیر سر درد های خیلی شدید به همراه خواهد داشت و حتی هیچ پزشکی هم نمیتونه دلیل سردرد رو بفهمه و حتی ۲ سال هم ممکنه سردرد ازبین نره.
  باز هم تشکر بابت این مقاله چشم سوم و اطلاع رسانی تون
  با تشکر فراوان

  1. درود بر شما، یادتون باشه برای فعالسازی چشم سوم باید از چاکرای اول و به ترتیب چاکراها رو فعال کنید.

  2. سلام ، چرا من هر موقع راجع به کاری مثبت فکر می کنم برعکسش اتفاق می افته یعنی اون کار انجام نمیشه یا نتیجه ی منفی میده و هر وقت منفی فکر میکنم مثبت اتفاق می افته ؟

 108. سلام وقت بخیر
  درخصوص مقاله واقعا واقعا عالی بود من مدتها دنبال این آگاهی بودم خصوصا در مورد چاکراها . تست چاکرا ها رو هم که انجام دادم . خیلی عالی بود . ممنون از مطالب ارزشمند و مفیدتون

    1. سلام دوست عزیز
     اگر مطالب مربوط به چاکراها رو به طور دقیق مطالعه کرده باشید متوجه می شید که باید قبل از تمرکز بر روی چشم سوم، هفت چاکرا پاکسازی شده باشند و این مورد از ملزومات سوالی است که پرسیدید
     بعد از پاکسازی میتونید از تمرینات مخصوص این چاکرا استفاده کنید. بعضی از افراد ممکنه در مدتی کوتاه و بعضی دیگر ممکنه تا سالها نتونن چشم سوم رو فعال کنن. پس به هیچ عنوان سعی نکنید با تمرینات زیاد و در زمان کوتاه چنین کاری رو انجام بدید، چون شدیدا بخودتون آسیب می زنید.

     1. سلام میخواستم بگم من اصلا در مورد چشم سوم چیزی نمیدونستم تا اینکه الان مقاله ی شما رو خوندم خیلی خوب بود و الان من یکم گیجم چون من تا کلاس ششم میتونستم اتفاقات رو پیش بینی کنم و واقعا درست بود دقیقا یادمه یه روز تو مدرسه تصویری دیدم که دختری از بالای پله پرت میشه پایین و درست زنگ بعدمون این اتفاق افتاد الانم خیلی کم پیش میاد گاهی اوقات فقط میتونم یکم خطر رو حس کنم الان به نظرتون چشم سوم من باز بوده بسته شده؟؟ یا اصن فعال نبود؟؟ کمکم کنین

     2. سلام دوست عزیز.
      باز شدن چشم سوم به این راحتی ها نیست
      نیاز به تمرین و ریاضت و وقت زمان زیادی داره.
      فکرتون رو درگیر گذشته نکنید،
      اگر بطور صحیح و اصولی این کار انجام نشه، ممکنه مشکلات زیادی براتون به همراه بیاره،
      مثل ورود موجودات غیرارگانیک به زندگیتون و دیدن چیزهایی که شاید اصلا دوست نداشته باشید بهشون فکر کنید.

    2. سلام من واقعا میخوام چشم سومم باز بشه تست باز بود چاکرا هارو دادم و فقط چاکرا 5 ام بسته و مسدود بود یه جورایی از این چیزا خیلی خیلی میترسم ( ماورایی، جن.و…) ولی یه جورایی به این چیزا علاقه دارم

   1. سلام من ازسال قبل تقریبا سردردهام شروع شدوبیشتروقتابی مورددماغم خون میادومیتونستم آینده روپیش بینی کنم چشمامومیبستموبه چیزی که قراربوداتفاق بی افته فکرمیکردم وبه مغذم فشارمیاوردم که اون اتفاق می افتادبعدش آیاممکنه چشم سومم فعال باشع

  1. ببخشید من متوجه موقعیت چشم سوم و هون چاکرای ششم شدم ولی میشه بگید بقیه ی چاکرا ها کجا قرار دارند؟؟؟

  2. سلام من ی چند روز در وسط پیشونیم دقیقا جای چشم سومم چندروز احساس اینو میکنم ک یک چیزی وسط پیشونیم هست و بدون
   هیچ احساس سوزشی و بدون هیچ تمرینی فق یه بار اومدم از طریق روش مالش انجام دادم از اونجا به بعد احساس میکنم یک چیزی وسط پیشونیم هست و بعد همراه با اونم حس ششم خیلی قوی شد آیا این نشانه فعالی چشم سومم!؟

   1. سلام
    خیر، سعی نکنید دچار توهم بشید دوست عزیز
    باز شدن چشم سوم مراحل زیادی داره و توصیه اکید می کنم که قبل از پاکسازی هفت چاکرا اقدام به فعالسازی چاکرای چشم سوم نکنید
    در کامنتها به صورت مکرر توضیح دادیم

    1. سلام من همیشه به موضوعات متافیزیکی علاقه داشتم و بعد از کلی تمرین بلاخره تونستم برون فکنی کنم و می تونم با تمرکز هاله ی اطراف خودمو ببینم ولی به این حد قانع نیستم دوست دارم چیزای زیادی یاد بگیرم درضمن به نظر من بهترین راه برای فعال سازی چشم سوم بیدار شدن صبح ساعت 5 و تا طلوع خورشید بیدار موندن نماز سر وقت. وضو و تمرین یوگای کایا و تمرکز بر چشم سوم در حالت مراقبه است

     1. سلام من یکبار روی موتور نشسته بودم و خیلی ناخواداگاه به چهره کسی نگاه کردم و صدای اون رو در ذهنم شنیدم که گفت چرا این همیشه میاد اینجا چرا منو میبینه بازم نمیره این جمله رو گفت بدون اینکه حتی لباش تکون بخوره من توی ذهنم داشتم میشنیدم انگاری صدای ذهن اون توی ذهن من‌بود این مرتبط با چشم سوم هست اگر هست چطور تقویتش کنم خیلی اتفاقات عجیب دیگه بران افتاده که به بعضیا گفتم بهم گفتن تو دیونه ای من دارم به خودم شک میکنم واقعا من دیونه هستم

   2. سلام میگم میشه به سوال من جواب بدید من چند روز چشم سومم رو تحریک می کردم ولی بعد ترسیدم حالا چند ماه است که سر درد زیاد دارم و خیلی بی عقل شدم مثلا یه کتابی رو میخوندم چند ساعت بعد یادم میرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا