آرامشآرامش برای همهآرامش درونآموزشتندرستیجملات تاکیدیچاکراخودسازیمثبت اندیشیمدیتیشن

مودراها چه هستند و چه کاربردی دارند؟

مودرا چیست ؟

مودرا چیست – مودرا به حالت و حرکات انگشتان دست گفته می شود که به منظور رسیدن به هدف خاصی شکل می گیرند؛ با حالات و معانی مختلف. مودراها قسمت هایی از مغز و یا روان را مخاطب قرار می دهند و تأثیر مناسب خودشان را به جای می گذارند. آن ها بر سطح بدن هم تأثیر دارند. میتوان با خم کردن، روی هم قرار دادن، کشیدن یا تماس انگشتانمان با یکدیگر بدن و ذهنمان را مخاطب قرار داده و نتیجه مورد نظر را ببینیم.

مودرا چیست – هر مودرایی در نهایت، ارتباط خاصی با شعور کیهانی (که همیشه باید آن را خدا نامید) برقرار می کند. مشهورترین مودرای یوگا، چین-مودرا، به طور خاص نماد مودراها است. (مودرایی که معمولاً برای انجام مراقبه ها از  آن استفاده می کنیم). انگشت شست نماد شعور کیهانی (الهی) و انگشت نشانه نماد هشیاری فردی است.

مودرا چیست

نکته جالب این که این دو انگشت بر اساس تعالیم پنج عنصر چینی به عنصر فلز تعلق دارند و فلز ماده ای است که بهترین هدایت کننده انرژی است. بر اساس این تعالیم، عنصر فلز ارتباط با کیهان را برقرار می سازد.  در این عنصر الهام و درک مستقیم و شهود قرار گرفته اند. انگشن نشانه مسئول الهام (انرژی برونی) و شست مسئول شهود و درک مستقیم (انرژی درونی) است.

 

مودرا چیست – اغلب بیماری ها، چه بیماری های بدنی و چه بیماری های ذهنی – روانی از فقدان آرامش درونی و بیرونی یا تنش بیش از حد یا غصه زیاد ناشی می شوند. انجام مودرا یکی از راه های مفید برای این دردهاست. زیرا مودرا به وسیله ای نیاز ندارد و تقریباً همیشه و همه جا می توان مودراها را تمرین کرد.

با وجود ناآرامی هایی که اغلب اوقات در زندگی ما وجود دارد، همیشه به زمانی برای آرامش و استراحت نیاز داریم. زمان استراحت ما اغلب زمان انتظار است. ما این اوقات را چگونه می گذرانیم؟ هنگامی که دراتومبیل  در ترافیک گیر افتادیم، وقتی در برابر رایانه شخصی مان شستی ها را فشار می دهیم، وقتی در رستورانی منتظر کسی هستیم، و … چه حالی داریم؟

این وقت ها می تواند زمانی باشد برای بازسازی و در خود فرو رفتن.

مودرا چیست – بهترین تجربه هایی که در زمینه رسیدن به آرامش درونی می توان کسب کرد انجام مودراها به همراه تمرینات تنفسی، تجسم ها و جملات تأکیدی می باشد.

چگونه باید مودراها را انجام داد؟

مودرا چیست – انگشتان خود مطابق عکس بالا قرار دهید. فشار انگشتان باید بسیار سبک و خفیف و دست ها به حالت انبساط و بدون کشش باشند. انجام برخی از مودراها به آسانی ممکن نیست، چون ممکن است دست ها لیز بخورند و یا زود خسته شوند. انعطاف دست ها ارتباط مستقیمی با انعطاف تمام بدن دارد. اگر قسمت خاصی از بدن دچار گرفتگی و کشش باشد، خود را در منطقه مربوطه دست نشان می دهد.

سعی کنید در ابتدا مودرای مورد نظر را فقط با یک دست اجرا کنید. هرگاه انگشتانی که باید صاف و کشیده باشند، خودبخود خم شدند، به آسانی آن ها را روی ران پایتان یا سطح دیگری فشار دهید. به تدریج با گذشت زمان، گرفتگی های موجود در انگشتان و در نتیجه در دست از بین می روند و به همین ترتیب تنش در قسمت مربوطه بدن هم رفع می شود.

مودراها را تا حد ممکن خوب و درست انجام دهید. تأثیر آن در هر حال ظاهر می شود. ممکن است در ابتدا مقداری نیرو صرف انجام مودرا کنید تا انگشتان را در حالت کشیده نگه دارید. هنگامی که انگشتانتان خسته شدند، مودراها را رها کنید. پس از مدتی خود را پرجنب و جوش تر، شاداب تر و حتی گاه جوان تر احساس می کنید.

مودرا چیست ؟

هر مودرایی یک حالت مقدس است و نباید فقط یک ژست سودمند در نظر گرفته شود. مودراها را می توان در حالت نشسته، خوابیده، ایستاده و در حال راه رفتن اجرا کرد. مراقب باشد وضعیت بدنتان قرینه و متمرکز و تا حد ممکن شُل و منبسط باشد. اگر روی صندلی نشسته اید، باید پشتتان کاملاً صاف باشد و پاهایتان به خوبی روی زمین قرار بگیرند.

اگر دراز کشیده اید، باید به پشت و به حالت طاقباز قرار بگیرید. برای حفظ حالت طاقباز به مدت طولانی، برای راحتی وضعیت گردن یک بالش کوچک در پس سرتان بگذارید یا برای راحتی پشت، یک بالش کوچک زیر قوس زانو یا ران بگذارید. آنچه مهم است، این که کاملاً شُل و منبسط باشید، زیرا هر تنشی مانع جریان انرژی دروین می شود و ما می خواهیم به وسیله انجام مودراها چیز جدیدی را به جریان بیندازیم.

 

مراقبه و مدیتیشن

مودرا چیست ؟

اگر می خواهید مودراها را هنگام راه رفتن انجام  دهید، باید گام های آرام، مرتب و منظمی داشته باشید. اگر این کار را در حال ایستاده انجام می دهید، باید پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز بگذارید. زانوها باید شُل باشند و پنجه پاها به سمت جلو باشد.

اگر وقت کافی داشته باشید، می توانید مودراها را در وضعیت مراقبه انجام دهید و به این ترتیب زمان مراقبه تان را طولانی کنید. به این منظور باید اصول زیر را در روش مراقبه تان رعایت کنید:

1- روی یک بالش محکم طوری بنشینید که پشتتان صاف و ستون فقرات و لگن در امتداد یکدیگر قرار بگیرند. هر دو زانو باید صاف روی زمین یا در یک سطح قرار بگیرند (در صورت لزوم زیر زانوی پایینی بالشتک کوچکی بگذارید تا رد سطح زانوی دیگر قرار بگیرد.)

2- دست ها را شل روی ران ها بگذارید.

3- شانه ها باید شل به سمت پایین و عقب بیفتند، قفسه سینه گشوده و آزاد باشد.

4- چانه باید کمی به عقب کشیده شود و گردن کشیده و شل باشد.

5- تنفس باید آهسته، منظم، آرام و روان و عمیق باشد.

6- هیچ گاه مراقبه را بدون واسطه به پایان نبرید، بلکه با یک کش و قوس قوی مراقبه را تمام کنید و به سطح هوشیاری برگردید.

مودرا چیست – اگر در حالت مراقبه بر مودراها و تنفس تمرکز کنید اثر مودراها تشدید و تسریع می شود. دقت در جریان طبیعی تنفس یا تحت تأثیر قرار دادن و در نتیجه هدایت نفس یک عامل یاری کننده است. برای این که انجام مودراها جزو کارهای معمولی و روزمره نشود، می توانید تجسم تصاویر و جملات تأکیدی مناسب را با آن همراه کنید. این ها نیز اثر مودراها را تقویت می کنند. مهم نیست از کدام یک از این روش ها استفاده می کنید، مهم این است که ، حال شما خوب شود و به هدف خود برسید و احساس رضایت کنید.

مودراها را در چه جایی می توان انجام داد؟

مودرا چیست – مودراها را باید در یک فضای موزون و در حالت در خودفرورفتگی مثل حالت مراقبه انجام داد. یک آزمایش ساده به شما نشان می دهد که چرا بهتر است در یک حالت آرام و بدور از تنش مودراها را انجام داد.

نوک انشگت شست و سبابه دست را روی هم بگذارید (چین مودرا) و چند دقیقه به یک چیز بسیار زیبا بیندیشید، مهم نیست چه باشد، هر چه که شما را به بالای ابرهای صورتی ببرد. حال سعی کنید نیرویی را که از انگشت سبابه به شست جریان می باد، احساس کنید.

حال این کار را مجدداً انجام دهید، اما این بار چیزی تأسفبار را در نظر بیاورید. حال دوباره نیروی انگشت را حس کنید. آیا تفاوتی حس می کنید؟

مطمئناً شما هم پی بردید که در دفعه دوم، جریان انرژی چقدر گرفته است. این تجربه کوچک نشان می دهد که چقدر مهم است مودراها را در یک فضای خوب و مثبت تمرین کرد. احساسات و افکار ما روی حوزه نیرو و جریان نیروی ما به طور مثبت یا منفی تأثیر می گذارند و این که ممکن است حتی خودمان متوجه آن نشویم. ما باید با انجام مودراها براین حوزه های نیرو در جهت مثبت تأثیر بگذاریم. به همین دلیل محیط و وضعیت ما در هنگام انجام مودرا تا این حد اهمیت دارد.

مودرا چیست – ما هر روز به چند دقیقه آرامش نیاز داریم. مدت این آرامش اهمیت ندارد، اما کیفیت آن مهم است. این لحظات آرام می توانند برای ما بسیار با ارزش باشند. چند دقیقه قبل از برخاستن از بستر  و چند دقیقه قبل از خوابیدن، قبل یا بعد از غذا، هنگامی که سرپا هستید (هر کسی باید روزی چند دقیقه پیاده برود، حتی اگر از قبل آن را برنامه ریزی نکرده باشد)،یا در ساعات بیکاری، زمان خوبی برای انجام مودراها در اختیار دارید.

بیشتر بخوانید: تکنیک های ریلکسیشن و تن آرامی

در هر حال نباید مودراها ی متعددی را را بدون هدف و بی دقت یکی از بعد  از دیگری به کار بست. فقط یک تا سه مودرا را انتخاب کنید و چند روز انجام دهید. ممکن است اثر آن به خصوص در مورد ناراحتی های حاد یا در هنگام تغییر محیط بلافاصله ظاهر شود. اما گاهی نیز اثر مورد نظر چند روز طول می کشد. در مورد ناراحتی های مزمن حداکثر چند هفته تا چند ماه طول می کشد تا بهبودی حاصل شود.

باید بدانیم که هرگاه چیزی در درون ما تغییر می یابد، محیط اطرافمان هم به پیروی از آن تغییر می کند. هر بهبودی در وجود ما با بهبودی در جهانمان همراه است. هرگونه بیماری در بدن، به وجود افکار و احساسات بیمار کننده وابسته است.

 

چه مدت باید در حالت یک مودرا بمانیم؟

مودرا چیست – می توانید هر حالت مودرا را روزی 45 دقیقه حفظ کنید. می توانید این 45 دقیقه را به سه دوره 15 دقیقه ای تقسیم کرد. بهترین زمان را خودتان می توانید تشخیص دهید. به خصوص انگشتان شما که مرتباً حساس تر می شوند و شما با کمی تمرین بسیار سریع می توانید به حالت مودرای مورد نظرتان برسید.

اگر در ابتدا برای انجام یک مودرا به پنج دقیقه زمان نیاز داشته اید تا اثر آن را حس کنید، با گذشت زمان برای حصول این اثر به ده مرتبه تنفس نیاز دارید.

اثر هر مودرایی بلافاصله یا بعد از مدتی احساس می شود؛ گرمتان می شود، احساس کسالت یا دردتان از بین می رود، خلقتان بهتر و روحیه تان شاداب می شود. اما ممکن است، در ابتدا آثار متضادی ظاهر شوند: احساس خستگی کنید یا سردتان شود و بلرزید اما این ها هم یک علامت مثبت از اثر مودراها ست.

نقش تنفس برای تقویت مودراها

با تنفس می توان اثر مودراها را به طور قابل ملاحظه ای تقویت کرد. به همین دلیل شناخت چگونگی تأثیر تنفس اهمیت ویژه ای دارد. اگر قواعد کلی زیر را درک کنید، خودتان می توانید با توجه به نیازتان اثر یک مودرا را تغییر دهید.

1- دقت کنید که حالت بدنتان قرینه باشد، بازوها  را چند سانتی متر از بدن دور نگه دارید. همین حالت به تنهایی هماهنگی و تعادل درونی را به همراه می آورد.

2- طی یک بازدم عمیق، نه تنها دی اکسید کربن، بلکه انرژی مصرف شده نیز خارج می شود. به همین دلیل در شروع هر مودرا چند مرتبه با قدرت نفستان را بیرون دهید.

3- همیشه بعد از هر دم و بازدم به مدت چند ثانیه، وقفه تنفسی کوتاهی بدهید.

4- هنگامی که مودرایی را برای آرامش انجام می دهید، بازدمتان را آهسته انجام دهید.

5- اگر مودرایی را به منظور طراوت و شادابی انجام می دهید، عمل دم را با قدرت بیشتری انجام دهید.

6- کیفیت تنفس ایده آل است، اگر آهسته، موزون، روان و نرم باشد. برای شروع مودرا و مراقبه چند دفعه نفستان را با قدرت خارج کنید و بگذارید تنفستان عمیق تر و آهسته تر شود.

بیشتر بخوانید: مکانیزم ریلکسیشن و تن آرامی

 

به این سه نکته دقت کنید:

  • همزمان به دست ها و در نتیجه انگشتان دست وقت کنید و با آرامش در محل تماس انگشتان با یکدیگر اثر ظریف مودرا را حس کنید.
  • شما می توانید در حین دم نوک انگشتان تان را کمی به هم فشار دهید و در حین بازدم آن ها را شل کنید.
  • برعکس، می توانید در هنگام بازدم نوک انگشتان تان را به هم فشار داده و در هنگام دم شل کنید.

هر یک از این روش ها، اثر مخصوص به خود را دارد. در روش اول تمرکز حاصل می شود، تعادل درونی ایجاد می شود و در مجموع نیروهای درونی ساخته می شوند.

در روش دوم، باعث تقویت اراده و شادابی می شود و در روش سوم آرامش و آسودگی حاصل می گردد.

 

نقش تجسم برای تقویت مودراها

موقعیت های زندگی ظاهری ما غالباً بر اساس تخیلات ما و آن چه در باطن مان تصور می کنیم، شکل می گیرد. برای ما این امکان هست که تصویرهای درونی مان را طوری بسازیم که زندگی برای مان لذت بخش باشد، در کارمان موفق شویم و روابط مان بر اساس صمیمیت و تفاهم باشد. نکته حائز اهمیت این است که در کنار خلق تصویرهای درونی به یک باور و یقین دست یابیم و سرشار از اشتیاق و آرامش باشیم.

در ابتدا تجربه های موفق ناچیزی کسب می کنیم. ولی آن چه در مقیاس کوچک عمل می کند، می تواند دستاوردهای بزرگ را به همراه داشته باشد. این ایمان را می توانیم به آهستگی سازمان داده و ادامه دهیم. یک بار پیش خودتان تصور کنید که چه اتفاقی می افتاد اگر بسیاری از انسان ها جهانی با رستنی های فراوان،و انسان هایی خوشبخت تجسم می کردند و ایمان راسخی داشتند که این ها همه ممکن است؟

بیشتر بخوانید: تجسم خلاق چیست و چگونه کار می کند؟

اگر در حین مراقبه و انجام مودراها از تصویرسازی و تجسم خلاق استفاده کنیم، تأثیر بیشتری را شاهد خواهید بود. برای رسیدن به اهداف خود می توانید در هنگام انجام مراقبه و مودراها تصویرسازی ذهنی داشته باشید تا نتیجه شگفت انگیز آن را ببینید.

جملات تاکیدی برای تقویت مودراها

برای نقطه شروع نظمی نوین در زندگی، می توانیم یک بار همه گفتنی ها را صریحاً بگوییم و آن چه را که نمی خواهیم و نیز آرزوها و نیازهای مان را جدول بندی کنیم. در مورد جملات تأکیدی در مقالات پیشین به تفصیل صحبت کرده ایم. این جملات را سرشار از یقین، اشتیاق و آرامش بگویید.

شما می توانید این جملات را یک تا سه  بار قبل یا در حین مراقبه یا بعد از آن بگویید. شما می توانید در طی روز یک لحظه در کارتان وقفه ای بدهید و آهسته یا بلند جملات تأکیدی مورد نظرتان را بگویید. بیایید از این امکان فوق العاده استفاده کنیم و آن چه را که می خواهیم و آن چه را برایمان خوب است، به خودمان تلقین کنیم و بقبولانیم.

بیشتر بخوانید: جملات تأکیدی مثبت روزانه

می توانید هر روز در گوشه ای آرام بنشینید و مودرای مورد نظر خود را بگیرید و با چشمان بسته و دلی آرام جملات تأکیدی مورد نظر خود را بگویید و نتایج شگفت آور آن را ملاحظه کنید.

 

مودراها و موسیقی

امروزه در بسیاری از درمانگاه ها و مراکز توانبخشی، موسیقی جزو مکمل درمان روزمره است. با پژوهش های علمی اثر شفابخش موسیقی اثبات شده است. اما برای افراد سالم هم که گاه دچار ضعف یا ناهماهنگی جسمی می شوند موسیقی مفید است. از آن جا که بریا درمان از قطعات سه تا دوازده دقیقه ای موسیقی استفاده می شود و همین زمان، مدت لازم برای حفظ حالت مودراها ست.

به نظر می رسد موسیقی و مودراها در کنار هم بتواند تأثیر دو جانبه ای داشته باشند. موسیقی توأم با مودراها می تواند بر بسیاری از فشارهایی که از محیط اطراف منشأ می گیرند و سبب خستگی و فرسودگی حاد یا مزمن می شوند، تأثیر مثبت بگذارد.

اگر نکات زیر را رعایت کنید، بیش ترین اثر ممکن را تجربه خواهید کرد:

  • به حس موسیقی دقت کنید؛
  • مدت موسیقی را معین کنید؛
  • حداقل سه روز در یک زمان معین، به یک قطعه موسیقی مشابه گوش دهید؛
  • آگاهانه به موسیقی گوش کنید و هر فکری را که به ذهنتان می رسد رها کنید.

حال باید از چه موسیقی استفاده کرد؟ هر موسیقی آرامش بخش که قلب و روح را نوازش کند می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. موسیقی که آهنگ روان و سبکی داشته باشد. البته نباید شخص با این موسیقی به خواب برود، این موسیقی باعث احساسات هدفمندی مثل: آرامش درونی، رفع تنش، رضایت و… می گردد.

دقت داشته باشید که موسیقی با فرکانس های پایین تر برای آرامش عمیق و موسیقی های با فرکانس بالا و «سبک» برای بالا بردن روحیه مناسب هستند.

موسیقی مودرا چیست – توجه کنید که برای رسیدن به آرامش و انجام مراقبه و مودراها بهتر است از موسیقی هایی با فرکانس پایین استفاده کنید که به راحتی در روح و درون شما تأثیر مثبت و بسزایی بگذارد.

ارتباط بین مودراها و چاکراها

بعضی از اساتید یوگا، انگشت کوچک را برای چاکرای ریشه، انگشت حلقه را برای چاکرای استخوان خاجی، انگشت میانی را برای چاکرای خورشیدی، انگشت نشانه را برای چاکرای قلب و شست را برای چاکرای گلو طبقه بندی می کنند. نکته قابل ذکر این است که تنها چاکراهایی که در ستون فقرات قرار دارند، نسبت به انگشتان طبقه بندی می شوند. پنج چاکرایی که در ستون فقرات قرار دارند، به پنج انگشت دست منسوب شده اند.

چاکرا-چیست

همان طور که در مقاله چاکراها به تفصیل توضیح داده شد، چاکراها مراکز انرژی هستند که در حال چرخش می باشند. چاکراها هم مانند هر مکان دیگری به پاکسازی و فعالسازی نیاز دارند. هر چاکرا با یک موسیقی و یک مانترا و یک مودرا و مراقبه پاکسازی می شوند. پس در حالت مراقبه مودرای مخصوص آن چاکرا را گرفته و با تکرار مانترای آن را پاکسازی کنید.

مودراها و مراقبه

مراقبه با مودرا چیست – مراقبه کردن یا مدیتیشن یکی از روش های کمکی در زندگی است. همیشه و همه جا و برای همه چیز می توان  از مراقبه استفاده کرد. می توان به روشنی، نور و آسانی رسید، نیروی جدید گرفت، به وسیله آن مشکلات را حل کرد، تصمیمات درست گرفت، ویژگی های شخصیتی را تصحیح کرد، نگاه به آینده را تغییر داد و ….

مراقبه را می توان برای همه چیز به کار برد. همه چیزهایی که می توانند سبب افسردگی، خشم و آزار شخص شوند با مراقبه قابل حل هستند، مراقبه کمک میکند تا دارایی های بیرونی و درونی مان را وصول کنیم و از رسیدن به اهداف معنوی مان مطمئن باشیم. بیایید از این امکان حداکثر استفاده را بکنیم!

مراقبه و سفری به ژرفای درون

آیا تا به حال شنیده اید که کسی بر دروازه بهشت ایستاده باشد و از آدم ها سؤال کند که آیا در زمین به اندازه کافی دعا و مراقبه کرده ای؟ مطمئناً خیر. مسلماً مدت نشستن یا سجده رفتن و مراقبه مهم نیست، بلکه نکته حائز اهمیت این است که شخص چگونه زندگی کرده است و آیا با کارها و اختیارش خواست خداوند را تأمین کرده است.

مأموریت ما در زندگی این است که تلاش کنیم و قبل و بعد از پایان هر کاری آن را به خداوند واگذار کنیم.

مودرا چیست – مودراها به ما کمک میکنند تا آرامش یابیم و به تدریج به ما آرامش درونی ، خشنودی و رضایت می بخشند. باید بگذاریم آسایش و خشنودی همیشه دوباره و دوباره در تمام کردار و گفتار ما جریان یابد و ان را به دنیا هدیه کنیم.

 

لطفا پس از مطالعه نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید. با تشکر مدیریت سایت

 

لطفا با لایک این مطلب ما را دلگرم و حمایت کنید.

4.2/5 - (225 امتیاز)
بنر تجربه

نوشته های مشابه

‫9 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا